Archive for Storja Prinċipali

“Il-pensjonijiet tat-tieni pilastru messhom ġew introdotti 15-il sena ilu” – il-Prof. Roderick Pace

“Il-pensjonijiet tat-tieni pilastru messhom ġew introdotti 15-il sena  ilu”. Hekk stqarr  il-Prof. Roderick Pace, mill-Istitut għall-Istudji Ewropej, f’intervista dwar ir-rapport mill-Kummissjoni Ewropea dwar rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-Istati Membri (CSRs), fosthom Malta.   Dawn is-CSRs jipprovdu gwida mfassla apposta…
Continue Reading

Fejn hu r-rispett f’dan il-pajjiż?

“Jeħtieġ li ninvestu ħafna iktar f’dik li hi l-edukazzjoni ċivika – li wieħed jitgħallem  jirrispetta lil ħaddieħor.” Hekk stqarr Dr.  Michael Briguglio, lettur tas-Soċjoloġija fl-Universita’ ta’ Malta, f’intervista li saret minn Voice of the Workers.  Dr. Briguglio qal li fis-soċjeta’ Maltija, tradizzjonalment,…
Continue Reading

“Irridu niddeċiedu jekk inkomplux nitħanżru jew le” – il-Prof. Andrew Azzopardi

“Jeħtieġ inġibu lura l-etika fil-mod kif ngħixu ma’ xulxin”. Kliem il-Prof. Andrew Azzopardi, id-Dekan tal-Fakulta’ għall-Ħarsien Soċjali, f’intervista ma’  Voice of the Workers dwar is-suġġett tal-faqar f’Malta.   Il-faqar f’Malta huwa realta’ mhux ħrafa. F’soċjeta’ neo-liberali, fejn in-nies qed jaħsbu ħafna għal rashom,…
Continue Reading

“Għandu jerġa’ jiddaħħal l-istreaming” – għalliema fi skola sekondarja tal-Knisja

Ix-xogħol tal-għalliem sar aktar diffiċli u sensittiv minn dak li kien isir fil-passat. L-għalliem mhux biss jesegwixxi l-professjoni tiegħu, li fl-aħħar mill-aħħar hi vokazzjoni, b’serjeta’ u dedikazzjoni imma jmur lil hinn.…
Continue Reading

“Għandna bżonn insaħħu l-Malti” – Sergio Grech

    Il-kontroversja dwar l-ilsien nazzjonali, li jsir ilsien barrani f’pajjiżna, għadha ma raqditx. Anzi kompliet tqajjem furur sħiħ, partikularment fost l-akkademiċi u s-soċjeta’ ċivili, wara li l-Ministru tal-Edukazzjoni baqa’ jinsisti li l-Malti għandu jinqata’ mill-iskejjel u…
Continue Reading

“Paceville bil-mod il-mod qed isir red light district” – il-Viċi Sindku ta’ San Ġiljan

F’Paceville il-kriminalita’ żdiedet. L-aħbarijiet u stejjer li smajna f’dawn l-aħħar jiem jikkonfermaw il-biżgħat dwar il-kriminalita’ mhux biss mill-Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan imma anki tal-ġenituri.   F’intervista ma’ Voice of the Workers, Albert Buttigieg, il-Viċi Sindku…
Continue Reading

Aktar edukazzjoni dwar il-prevenzjoni mill-perikli fil-binjiet

“Jeħtieġ li jidħol fis-seħħ l-Att dwar il-Protezzjoni min-Nirien”. Dan jisħqu Gordon Bondin, konsulent dwar is-saħħa u s-sigurta’ f’intervista ma’ Voice of the Workers b’reazzjoni għall-inċident traġiku li ħasad il-ħajja ta’ raġel f’blokka ta’ appartamenti f’Marsaskala fil-jiem li għaddew.  Hu…
Continue Reading