Archive for Storja Prinċipali

Bżonn li nkattru edukazzjoni bbażata fuq il-ħiliet tal-ħajja

  F’dinja mmexxija dejjem iżjed mit-teknoloġija u l-informazzjoni l-enfasi fl-edukazzjoni, bir-raġun, qed iddur lejn ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika – suġġetti li jippreparaw lill-istudenti għal korsijiet u karrieri tal-futur. Iżda l-ħiliet tal-ħajja –…
Continue Reading

Nieħdu ħsieb lill-ġenerazzjoni tal-lum mill-ħakma tad-dinja virtwali

L-adoloxxenza huwa stadju fil-ħajja fejn l-individwu jrid jagħmel diversi għażliet. L-internet u l-media soċjali qed iżidu pressjonijiet ġodda li ma kinux jeżistu sa ftit tas-snin ilu. Ħafna affarijiet inbidlu dwar il-mod kif in-nies jikkomunikaw ma’…
Continue Reading

L-innovazzjoni għall-ħolqien ta’ futur aħjar

L-innovazzjoni tinvolvi l-implimentazzjoni attwali ta’ ideat ġodda jew teknoloġiji biex jinħoloq valur ġdid b’modi fundamentalment differenti milli fil-passat.  Fl-isforzi kontinwi biex ikunu kkonfrontati l-isfidi diffiċli fis-suq dinji, l-innovazzjoni hi importanti ħafna u bżonnjuża. L-innovazzjoni…
Continue Reading

Attenzjoni bis-serjeta’ lis-sitwazzjoni tal-għalliema u l-amministrazzjonijiet fl-iskejjel tal-istat

Il-qagħda ġenerali f’ċertu skejjel, speċjalment f’dawk tal-istat, hi inkwetanti ħafna u l-awtoritajiet iridu jaraw x’se jagħmlu u jxammru l-kmiem sabiex jindirizzawha qabel ma tiżviluppa fi kriżi.  Edukattriċi li tkellmet ma’ Voice of the Workers fissret li l-problemi li qed inawwru s-sistema edukattiva huma ħafna. Hi qalet li f’diversi skejjel,…
Continue Reading

Li jkollna raġun mhux dejjem importanti daqskemm inkunu kuntenti ma’ ta’ madwarna

Kulħadd għandu t-twemmin, il-valuri u l-ħsibijiet li huma fundamentali għalina u li ma nistgħux nimmaġinaw lilna nfusna nikkompromettu fuqhom.  Aħna nemmnu li, bla dubju, dawn huma tajbin u li kulħadd jispiċċa biex jaqbel jekk…
Continue Reading

Ħiliet għall-futur: it-tagħlim biex titgħallem permezz tat-teknoloġija

Jekk nagħtu importanza lit-tagħlim ta’ matul il-ħajja, mhux biss ikollna katalisti diġitali u imprendituri għas-suq tax-xogħol, imma wkoll ħaddiema attivi u sofistikati fl-apparat diġitali li huma mħarrġa, imħarrġa mill-ġdid u msaħħa fil-ħiliet biex jaddattaw għat-teknoloġija li…
Continue Reading