Archive for Storja Prinċipali

Il-vaċċin kontra l-COVID-19 għandu l-ewwel jilħaq gruppi ta’ prijorità

Hekk kif il-pandemija tal-COVID-19 tissokta, m’hemm ebda dubju li rridu nkunu lesti  biex niffaċċjaw triq twila ‘l quddiem, ċertament lil hinn minn tmiem is-sena d-dieħla. Il-fatt jibqa’ li vaċċin huwa l-unika mezz veritier kontra dan il-virus.  Wieħed jittama li…
Continue Reading

Direttiva stramba li dgħajfet il-libertà tal-espressjoni

  Il-libertà tal-espressjoni u l-influss ħieles tal-informazzjoni huma l-pedamenti ta’ dibattitu pubbliku u d-demokrazija. Il-fatt li huma l-gwardjani ta’ dawn il-libertajiet, il-ġurnalisti huma kruċjali biex is-soċjetà tagħna tiffunzjona.  Madankollu, il-libertà tal-espressjoni…
Continue Reading

Il-klijenteliżmu hija sistema mdaħħla fil-fond tal-mentalità tagħna

  Is-sistema klijentali għandha l-għeruq tagħha mhux biss fil-politika Maltija imma wkoll fil-mentalità Maltija. Il-klijenteliżmu huwa wieħed mill-mardiet tas-soċjetà Maltija li wassal u għadu jwassal għall-korruzzjoni filwaqt li jqiegħed id-demokrazija fil-periklu. Il-benefiċjarji ta’ xbieki klijentelistiċi ma jisfidawx l-abbużi tal-poter…
Continue Reading

Il-COVID-19 reġa’ għolla rasu u qed joħloq problemi għall-ħaddiema u l-vulnerabbli

  “Is-sitwazzjoni hija taħt kontroll b’mod mill-aktar tajjeb”. Hekk kien stqarr il-Prim Ministru meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar iż-żieda  fil-każi tal-COVID-19. Imma mhux l-istess irid jingħad għall-ħaddiema, partikularment dawk vulnerabbli, għax  l-affarijiet mhux…
Continue Reading