Archive for Storja Prinċipali

Aktar azzjoni sabiex tissaħħaħ il-kwalita’ tal-ħajja tal-ħaddiema

  Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg (DIER) organizza konferenza nazzjonali dwar il-Futur tax-Xogħol fil-Palazz Verdala, il-Buskett nhar il-Ġimgħa 10 ta' Mejju 2019.  Il-konferenza kienet indirizzata mill-għola awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom, mill-President ta' Malta George Vella, mill-Prim Ministru Joseph Muscat u mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia.  L-iskop ta' din il-koneferenza kien li jingħata bidu għal konsultazzjoni bejn  il-Gvern, il-partijiet interessati u l-imsieħba soċjali dwar id-dokument Work for a Brighter Future tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO).  Id-dokument tal-ILO jevalwa kif  il-Gvernijiet rispettivi, flimkien mal-unions u l-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem, jassiguraw  is-sostenibbilta' tal-impjiegi permezz  tal-iżvilupp u t-trawwim fil-ħiliet li jirrikjedi s-suq tax-xogħol tal-lum u ta' għada.  Josef Vella,  il-Kap Eżekuttiv ta' UĦM Voice of the…
Continue Reading

Ix-xogħol ‘il bogħod mill-uffiċċju: ħajja ta’ solitudni jew l-aħjar bilanċ?

Aktar u aktar ħaddiema qed jaħdmu f’darhom għax huma attirati mill-flessibbilta’, mill-effiċjenza u mill-fatt li m’għandhomx għalfejn jivvjaġġaw. Kumpaniji privati u xi entitajiet tal-Gvern qed iħallu numru ta’ ħaddiema jaħdmu ‘l bogħod mill-uffiċċju. Iżda…
Continue Reading

Il-politika tal-immigrazzjoni tal-UE hi ħobż għal snien il-lemin estrem

L-aħħar attentat mill-ministri tal-intern Ewropej biex jaslu għal ftehim dwar politika komuni fuq l-immigrazzjoni, qabel ma jsiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, sfaxxa għall-aħħar.  Seba’ abbozzi differenti dwar riforma fil-politika tal-immigrazzjoni fl-Ewropa ilhom fuq il-mejda tan-negozjati għal…
Continue Reading

Bżonn li nkattru edukazzjoni bbażata fuq il-ħiliet tal-ħajja

  F’dinja mmexxija dejjem iżjed mit-teknoloġija u l-informazzjoni l-enfasi fl-edukazzjoni, bir-raġun, qed iddur lejn ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika – suġġetti li jippreparaw lill-istudenti għal korsijiet u karrieri tal-futur. Iżda l-ħiliet tal-ħajja –…
Continue Reading

Nieħdu ħsieb lill-ġenerazzjoni tal-lum mill-ħakma tad-dinja virtwali

L-adoloxxenza huwa stadju fil-ħajja fejn l-individwu jrid jagħmel diversi għażliet. L-internet u l-media soċjali qed iżidu pressjonijiet ġodda li ma kinux jeżistu sa ftit tas-snin ilu. Ħafna affarijiet inbidlu dwar il-mod kif in-nies jikkomunikaw ma’…
Continue Reading