Archive for Storja Prinċipali

Żgħażagħ bi trobbija reliġjuża jista’ jkollhom ħajja ħielsa mill-vizzji u mill-mard

Studju li sar  dan l-aħħar sab li adoloxxenti u żgħażagħ imrobbija f’ambjent reliġjuż jew spiritwali jistgħu jkunu inqas suxxettibbli biex jabbużaw mid-droga jew jaqgħu f’depressjoni. Riċerkaturi li ħadmu fuq l-istudju u li ġie pubblikat fl-American Journal of Epidemiology jsostnu…
Continue Reading

Aktar leave tal-maternita’ ifisser riżultati aħjar fl-eżamijiet għal uħud mit-tfal

Happy baby playing with toy blocks in the kindergarten. Leave itwal u mħallas tal-maternita’ u tal-paternita’ joffri opportunita’ lill-ġenituri sabiex iqattgħu aktar  ħin mat-trabi tagħhom. Skont riċerka ġdida, il-benefiċċji edukattivi għall-ulied ivarjaw ħafna, u…
Continue Reading

Is-settur tal-avjazzjoni f’Malta għandu potenzjal qawwi biex ikompli jikber

Fis-settur marittimu, Malta għandha storja twila u ta’ suċċess. L-istrateġija tal-gvernijiet mal-medda taż-żmien kienet dik li, b’inizjattivi legali u prattiċi tajbin, jirreplikaw dan is-success fis-settur tal-avjazzjoni. L-ewwel pass lejn din id-direzzjoni kien it-tibdil fil-liġi li kien maħsub u intenzjonat biex jixpruna din l-industrija.  Voice of the  Workers tkellem mal-Avukat Silvana Zammit,  partner responsabbli mil-Liġi tal-Avjazzjoni, mal-kumpanija legali Chetcuti Cauchi Advocates.    Hi qalet li Malta għamlet passi ‘l quddiem biex tikseb postha bħala waħda mill-aqwa stati fis-settur tal-avjazzjoni. Iż-żieda ta’…
Continue Reading

Ħames affarijiet li għandek tkun taf jekk taħdem

Ninsabu fl-eqqel tas-sajf u jmissek qiegħed/a fuq xi xtajta tgawdi l-baħar flok qed taħdem. Iż-żmien qed jgħaddi tant bil-mod li m’intix ċert/a jekk żviluppajtx xi abbilta’ ġdida biex twaqqaf il-ħin. Ejja ngħinuk titgħallem xi ftit dwar drittijietek fil-post tax-xogħol forsi ż-żmien jgħaddi iżjed malajr u inti terħilha ‘l bogħod mix-xogħol.…
Continue Reading

Il-UĦM tiffirma bi protesta ftehim settorali ġdid għall-carers fil-qasam tas-Saħħa

Il-UĦM Voice of the Workers iffirmat, bi protesta u mingħajr preġudizzju, ftehim kollettiv għall-ħaddiema fil-caring li jaħdmu fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani madwar Malta u Għawdex. Il-ftehim jinvolvi l-gradi tan-Nursing Aide,…
Continue Reading

Ħtieġa urġenti ta’ awditjar tal-housing soċjali

“Wasal iż-żmien li jsir awditjar serju tal-housing soċjali preżenti”. Kliem Albert Buttigieg, eks Kap Eżekuttiv tal-Awtorita’ tad-Djar f’intervista li saritlu minn  Voice of the Workers.   Hu stqarr li jekk, fil-housing soċjali, qed jgħixu persuni li għandhom edukazzjoni terzjara u li tejbu…
Continue Reading

Is-saħħa u s-sigurta’ fil-post tax-xogħol: għaliex iż-żgħażagħ huma fir-riskju?

Teenage girl working on school project Is-swieq tax-xogħol tal-lum huma postijiet  tax-xogħol iebsin għal uħud miż-żgħażagħ li qed ifittxu x-xogħol. Ħafna jħossu l-pressjoni  li jaċċettaw l-ewwel impjieg li jiġu offruti, xi…
Continue Reading

L-importanza u s-sbuħija tas-siġar madwarna

Dan l-aħħar tqajmet kwistjoni dwar il-qlugħ ta’ diversi siġar, f’numru ta’ lokalitajiet f’Malta, biex jagħmlu wisa’  għall-bidu ta’ proġetti infrastrutturali u twessiegħ ta’ toroq. L-ambjentalisti, rappreżentanti minn għaqdiet u  sezzjoni tal-pubbliku wrew it-tħassib tagħhom…
Continue Reading