Archive for Storja Prinċipali

“Meta wieħed jagħlaq għajn waħda jkun qed jikkontribwixxi fin-negliġenza”

“Jekk wieħed jagħlaq għajn waħda fl-obbligi marbutin mas-Saħħa u s-Sigurtà ikun qed jikkontribwixxi fin-negliġenza.”  Hekk stqarr Aldo Busuttil, Prattikant fis-Saħħa u s-Sigurtà, f’intervista ma’ Voice of the Workers fil-jiem li għaddew.  Aldo Busuttil stqarr li mill-ħafna twissijiet u assigurazzjonijiet maħruġa…
Continue Reading

Fejn sejra l-edukazzjoni tagħna?

  Is-sistema edukattiva f’Malta hija mitfuħa wisq lejna dak li huwa skolastiku jew akkademiku. L-importanti f’Malta huma ċ-ċertifikati. L-istudenti saru qishom robots jitgħallmu bl-amment is-sillabu li jaħsbu li jkun se joħroġ fl-eżami. Ma jeżisti ebda ħjiel ta’ tagħlim dwar il-ħiliet tal-ħajja. L-istudenti mhux qed jitgħallmu affarijiet bażiċi li wara l-istudji jridu jużawhom tul ħajjithom. Insemmi xi wħud – kif jaħdem il-Parlament? X’tgħid il-Kostituzzjoni  ta’ Malta?   Il-pandemija li għadna kemm ġarrabna rat t-tagħlim isir b’mod…
Continue Reading

L-artist irid ikun iżjed kuraġġuż u jitkellem fuq kwistjonijiet li jolqtu lis-soċjetà Maltija

Malta teħtieġ komunità kulturali li tkun kuraġġuża biżżejjed biex titkellem u taffronta l-kwistjonijiet u l-isfidi tal-lum.  Mark Schembri - artist, karikaturist u attur - jemmen li l-libertà tal-espressjoni hija aspett fis-soċjetà Maltija li ħadet daqqa ta’ ħarta u għadha taqla t-tumakki saħansitra fil-livell artistiku u kulturali.      Voice of the Workers staqsa lil Mark kif janalizza s-settur kulturali ta’ Malta      Xi jfissru, għal Mark Schembri, il-kliem high culture?      Staqsejt lill-artist u karikaturist jekk jaqbilx li l-COVID-19 ġab ċertu inċertezza għal ħafna…
Continue Reading

Ħafna Maltin irrikorrew għall-ikel matul il-pandemija

  Studju li sar waqt il-pandemija żvela kif ħafna persuni, fi żmien ta’ inċertezza, irreaġixxew għall-ikel. Wera wkoll li l-ikel kien, għadu u jibqa’ mezz importanti ta’ kif il-bniedem jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu.  L-istudju twettaq fil-ġimgħa ta’ wara l-Għid…
Continue Reading

It-trasformazzjoni f’diversi setturi ekonomiċi hija t-triq ‘il quddiem għal Malta

  Il-bidla hija proċess neċessarju li jsir aktar kruċjali f’xenarju wara li tkun għaddiet xi kriżi.  F’intervista ma’ Voice of the Workers, l-ekonomista JP Fabri jgħid li l-element ta’ trasformazzjoni huwa wieħed minn diversi pilastri li l-pajjiż għandu jibni viżjoni għall-futur. Hu stqarr li meta nitkellmu fuq trasformazzjoni rridu naraw kif dan il-pajjiż ikompli fil-mixja li dan il-pajjiż dejjem kellu mill-Indipendenza sal-lum biex stabbilixxa setturi ekonomiċi ġodda.   Hu qal li bħala pajjiż għandna bżonn mentalità biex dejjem inkomplu nittrasformaw ruħna. Dan għandu jsir f’numru ta’ setturi, fosthom, fis-settur pubbliku fejn irridu naraw kif it-twassil tas-servizzi jkunu diġitali. JP Fabri saħaq dwar l-importanza li l-imsieħba soċjali, in-negozji, il-Gvern, l-Oppożizzjoni u l-poplu ġenerali jingħaqdu flimkien sabiex titfassal viżjoni mibnija fuq it-talent, it-transizzjoni, it-teknoloġija u t-titjib fil-kwalità.  JP Fabri daħal iżjed fid-dettall fuq il-bidliet li għandhhom isiru. Hu jagħti importanza lit-talent Malti u lill-edukazzjoni.  Għall-ekonomista, it-teknoloġija huwa pilastru kruċjali ħafna.  Dwar it-transiżżjoni, JP…
Continue Reading

Bżonn li nkunu aktar voċiferi favur l-ugwaljanza

  “Jekk mhux se nidentifikaw x’inhuma l-problemi li qed jiffaċċjaw in-nisa  u  t-tfajliet fis-soċjetà tagħna, mhux se niksbu l-ugwaljanza”. Dan qalitu Dr. Lara Dimitrijeviċ, Direttur tal-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa f’intervista ma’ Voice of the Workers.  Hi qalet li l-COVID-19 affettwat lill-ħaddiema nisa, partikularment…
Continue Reading

Ma rridux inħallu l-miżien tal-miżuri jxaqqleb b’detriment għal saħħet in-nies

X’inhi r-rabta bejn il-Coronavirus u l-globalizzazzjoni? Il-COVID-19 qed jeqred il-proċess ta’ kuntatt u l-integrazzjoni fost in-nies, l-organizzazzjonijiet u l-gvernijiet madwar id-dinja? Tkellimna mal-Professur Stephen Calleya, Direttur tal-Akkademja Mediterranja għall-Istudji Diplomatiċi.…
Continue Reading