Archive for Storja Prinċipali

Malta ta’ qabel tal-aħħar fl-UE fin-numru ta’ nisa f’bordijiet tal-kumpaniji

Minkejja li l-perċentwali ta’ nisa fil-bordijiet tal-kumpaniji bejn l-2010 u l-2018 trippla, Malta għadha lura meta mqabbla mal-bqija tal-UE peress li tinsab fil-pożizzjoni ta’ qabel tal-aħħar, quddiem l-Estonja. L-istatistika ġiet…
Continue Reading

Il-maġġoranza tas-siti tal-kostruzzjoni spezzjonati ma kienux konformi mar-regoli tas-CRPD

Il-maġġoranza tas-siti kostruzzjoni li ġew spezzjonati s-sena li għaddiet mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD) ma kienux  konformi mal-istandards minimi ta’ aċċessibilità. Jirriżulta li fl-2020, is-CRPD wettqet 307 spezzjonijiet fis-sit…
Continue Reading

Rapport tal-Kummissjoni jwissi dwar is-sostenibbiltà tas-servizzi tal-kura fit-tul

Rapport tal-Kummissjoni Ewropea wissa li s-sostenibbiltà tas-servizzi ta’kura fit-tul f’Malta bħal djar għall-anzjani tista’ tkun mhedda minħabba ż-żieda fl-ispiża ikkawżata mill-fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ. Dan jista’ jwassal biex il-Gvern…
Continue Reading

‘Id-differenza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa f’Malta għadha prevalenti’

Id-differenza fil-pagi bejn is-sessi (gender pay gap) għadha prevalenti minkejja l-bidla fil-mentalità u ż-żieda fir-rata tal-parteċipazzjoni tan-nisa fl-aħħar snin. Il-President il-ġdid tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa Doreen Borg Zammit għamlet din it-twissija…
Continue Reading

Regolamenti aktar stretti meħtieġa biex iħarsu ‘l-integrità’ tas-sistema bankarja

Il-Bank HSBC qed jiddefendi l-introduzzjoni ta’ numru kbir ta’ regolamenti ġodda dwar il-ħasil tal-flus għar-raġuni li dawn huma meħtieġa biex iħarsu “l-integrità” tas-sistema bankarja. Madankollu, qed iwiegħed li qed jagħmel…
Continue Reading

L-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji jappella lill-banek biex ma jgħabbux lill-klijent b’burokrazija bla bżonn

L-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji esprima tħassib li l-banek u l-awtoritajiet regolatorji qed jgħabbu lill-klijenti tagħhom b’burokrazija eċċessiva fi sforz biex jinfurzaw regolamenti kontra l-ħasil tal-flus. Fid-dawl ta’ dan hu appella għal…
Continue Reading

L-Awtorità tal-Artijiet ma tweġibx fuq infurzar ta’ permessi għal imwejjed u siġġijiet

Is-sena li għaddiet l-Awtorità tal-Artijiet kompliet toħroġ permessi biex stabbilimenti tal-ikel joħorġu imwejjed u siġġijiet f’postijiet pubbliċi bħal pjazez, promenades u fuq bankini. Madankollu, ir-regolatur mhux qed jgħid x’azzjoni ta’…
Continue Reading