Archive for Storja Prinċipali

Wieħed minn kull tlieta biss li jista’ jaħdem bit-telework qed jingħata din il-faċilità

Terz tal-ħaddiema Maltin li l-impjieg tagħhom jista’ jsir kollu mid-dar xorta qed jaqdu dmirijiethom minn fuq il-post tax-xogħol peress li ma ngħatawx l-opportunità li jaħdmu bit-telework. Din iċ-ċifra toħroġ minn…
Continue Reading

Tnaqqis fil-ġenerazzjoni ta’ skart muniċipali f’Malta għall-ewwel darba mill-2017

Il-ġenerazzjoni ta’ skart muniċipali f’Malta niżlet għall-ewwel darba f’ħames snin wara li kien irreġistrat tnaqqis ta’ fl-2021 meta mqabbel mas-sena ta’ qabel. Għalkemm it-tnaqqis huwa marġinali, xorta hu żvilupp sinifikanti…
Continue Reading