Archive for Storja Prinċipali

Il-liberta’ tal-espressjoni għandha tissaħħaħ iżjed mhux tiġi mxekkla

  Il-media ħielsa, indipendenti u pluralistika, ibbażata fuq il-liberta’ tal-informazzjoni u l-espressjoni, hi element prinċipali ta’ kull demokrazija li tiffunzjona. Il-liberta’ tal-media hi fil-fatt essenzjali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem l-oħrajn kollha. Stejjer dwar diskriminazzjoni, korruzzjoni…
Continue Reading

Naħsbu iżjed fl-aċċess milli fit-trasport

L-ikbar sfida għall-mobbilta’ lejn zoni urbani tiġi mill-fissazzjoni li  hawn fil-bini jew fl-espansjoni ta’ infrastruttura tat-trasport fuq distanzi twal, milli tingħata assigurazzjoni lill-pubbliku biex ikollu aċċess ikbar għad-destinazzjonijiet u faċilitajiet li jissoddisfaw il-ħtiġiet …
Continue Reading

X’jingħad fuqna meta nirritornaw kartiera mitlufa?

  X’tagħmel jekk issib kartiera mitlufa? Tara  x’hemm fiha? Tieħu l-flus iżda tirritorna l-kartiera? Tħalliha f’xi għassa tal-Pulizija u tinsiha?  Riċerkaturi mill-Universitajiet ta’ Zurich, Michigan u Utah staqsew dawn il-mistoqsijiet fi studju riċenti biex jaraw kemm…
Continue Reading

Naċċettaw id-diżabbilta’ bħala fattur ta’ diversita’ fid-dinja tax-xogħol tal-lum

L-inklużjoni ta’ persuni bi bżonnijiet speċjali bħala ħaddiema, klijenti u msieħba fin-negozju hija deċiżjoni għaqlija. Madankollu, filwaqt li l-postijiet tax-xogħol qed jirrikonoxxu dejjem iżjed il-benefiċċji fil-bini u ż-żamma ta’ diversi…
Continue Reading

Irridu nbidlu l-mod kif ngħixu biex insalvaw il-pjaneta tagħna li qed taqbad

Fis-snin li ġejjin irridu naħsbu  mill-ġdid dwar l-imħabba tagħna lejn il-konsum u l-prijoritajiet għal żmien qasir. Sfidi kbar li mhumiex diffiċli biex jiġu indirizzati.  Il-każ għal azzjoni sabiex l-emerġenza tal-klima…
Continue Reading

Il-futur tal-Intelliġenza Artifiċjali fil-post tax-xogħol

  It-teknoloġiji smart mhumiex biss qed jibdlu d-djar tagħna imma qed jidħlu f’diversi industriji. L-Intelliġenza Artifiċjali għandha l-potenzjal li ttejjeb il-produttivita’, l-effiċjenza u l-preċiżjoni f’organizzazzjoni tax-xogħol. Iżda dan tassew huwa ta’ benefiċċju?…
Continue Reading