Archive for Storja Prinċipali

Li jkollok it-tpinġija m’għadhiex taffettwa ċ-ċansijiet li ssib impjieg

Għall-kuntrarju mit-twemmin popolari, li jkollok tpinġija m’għadhiex ixxekkel iċ-ċansijiet li ssib ix-xogħol.  Studju ġdid li sar mill-Universita’ ta’ Miami u mill-Universita’ ta’ Western Australia, u li kien pubblikat fil-ġurnal Human Resources, sab li l-perċezzjoni tat-tpinġija fil-post tax-xogħol…
Continue Reading

Mit-taħwid fid-Dipartimenti tal-Gvern qed ibati ċ-ċittadin

Sitwazzjoni tal-biki dwar każ soċjali li suppost m’għandux jiġi trattat b’mod umiljanti f’ekonomija li suppost sejra tajjeb.  Voice of the Workers iltaqa’  ma’ post fuq Facebook mingħand persuna li qed tiddispra għax flok sabet l-għajnuna u l-wens, sabet aktar tfixkil u frustrazzjoni.  Il-każ jikkonċerna mara…
Continue Reading

Kunsiderazzjonijiet etiċi u soċjali dwar id-diġitizzazzjoni

Irridu nammettu li qed ngħixu fi żminijiet ta’ sfidi, hekk kif l-andament tal-bidla teknoloġika issa qed tkun karatterizzata b’taħlita ta’ innovazzjonijiet u applikazzjonijiet teknoloġiċi fosthom, id-diġitizzazzjoni, ir-robotika u n-nanotechnology.  Hemm ħafna x’nistgħu…
Continue Reading

L-infurzar fil-pajjiż huwa nieqes f’kull settur

“L-infurzar fil-pajjiż huwa nieqes f’kull  settur.” Hekk stqarr eks uffiċjal tal-Pulizija f’intervista ma’ Voice of the Workers fil-jiem li għaddew.  “Ma nistax nimmaġina entita’ waħda li qed tieħu l-infurzar bis-serjeta’,”sostna magħna l-eks uffiċjal pubbliku, filwaqt li żied li “mhux…
Continue Reading

Esperjenza indimentikabbli għal grupp ta’ voluntiera Maltin fil-Libanu

“Il-ferħ li ħassejt f’qalbi, meta għint persuni mifnija bit-tbatija, ma ninsih qatt. Kburi li t-talenti tiegħi u ta’ sħabi li telgħu miegħi qsamnihom mal-oħrajn ”. Kliem David Rossi, organizzatur li, flimkien ma’ erba’ voluntieri oħrajn, qatta’ għaxart ijiem jgħin lil familji Sirjani f’kampijiet…
Continue Reading

Żgħażagħ bi trobbija reliġjuża jista’ jkollhom ħajja ħielsa mill-vizzji u mill-mard

Studju li sar  dan l-aħħar sab li adoloxxenti u żgħażagħ imrobbija f’ambjent reliġjuż jew spiritwali jistgħu jkunu inqas suxxettibbli biex jabbużaw mid-droga jew jaqgħu f’depressjoni. Riċerkaturi li ħadmu fuq l-istudju u li ġie pubblikat fl-American Journal of Epidemiology jsostnu…
Continue Reading

Aktar leave tal-maternita’ ifisser riżultati aħjar fl-eżamijiet għal uħud mit-tfal

Happy baby playing with toy blocks in the kindergarten. Leave itwal u mħallas tal-maternita’ u tal-paternita’ joffri opportunita’ lill-ġenituri sabiex iqattgħu aktar  ħin mat-trabi tagħhom. Skont riċerka ġdida, il-benefiċċji edukattivi għall-ulied ivarjaw ħafna, u…
Continue Reading

Is-settur tal-avjazzjoni f’Malta għandu potenzjal qawwi biex ikompli jikber

Fis-settur marittimu, Malta għandha storja twila u ta’ suċċess. L-istrateġija tal-gvernijiet mal-medda taż-żmien kienet dik li, b’inizjattivi legali u prattiċi tajbin, jirreplikaw dan is-success fis-settur tal-avjazzjoni. L-ewwel pass lejn din id-direzzjoni kien it-tibdil fil-liġi li kien maħsub u intenzjonat biex jixpruna din l-industrija.  Voice of the  Workers tkellem mal-Avukat Silvana Zammit,  partner responsabbli mil-Liġi tal-Avjazzjoni, mal-kumpanija legali Chetcuti Cauchi Advocates.    Hi qalet li Malta għamlet passi ‘l quddiem biex tikseb postha bħala waħda mill-aqwa stati fis-settur tal-avjazzjoni. Iż-żieda ta’…
Continue Reading