Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-MPE jinvestigaw allegat ksur tad-drittijiet fundamentali mill-Frontex

Twaqqaf grupp (FSWG)  fi ħdan il-Parlament Ewropew li se jissorvelja l-aspetti kollha tal-funzjonament tal-aġenzija Frontex, inkluża l-konformità tagħha mad-drittijiet fundamentali. Il-Viċi President u l-MPE Malti Roberta Metsola qed tmexxi dan…
Continue Reading

L-UE hi l-post biex nindirizzaw il-pandemija iżda meħtieġa riforma, jgħid l-aħħar stħarriġ

Il-pandemija tal-Covid-19 saħħet il-fehma taċ-ċittadini li l-Unjoni Ewropea hija l-post it-tajjeb biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet effettivi biex nindirizzaw l-effetti tagħha. Fl-aħħar tal-2020, kiber is-sentiment li l-affarijiet mixjin fit-triq it-tajba fil-livell…
Continue Reading

Tagħlimiet mill-COVID-19: spinta lill-protezzjoni ċivili tal-UE

Intlaħaq ftehim proviżorju fuq riforma tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili (UCPM) biex titjieb il-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għad-diżastri. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qablu li jsaħħu l-qafas legali eżistenti dwar il-protezzjoni ċivili,…
Continue Reading

Il-vaċċin tal-COVID-19: Bżonn li l-UE twieġeb b’għaqda u solidarjetà

Il-Membri Parlamentari Ewropej esprimew appoġġ wiesgħa għal strateġija komuni tal-UE għall-ġlieda kontra l-pandemija u talbu għal trasparenza sħiħa rigward il-kuntratti u l-użu tal-vaċċini COVID-19. Fid-dibattitu plenarju  li sar nhar it-Tlieta,…
Continue Reading

Vaċċin tal-COVID-19: MPE jitolbu iktar trasparenza

Membri tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel staqsew lil Sandra Gallina, in-negozjatur ewlieni tal-UE dwar kuntratti ta’ vaċċin COVID-19, dwar l-aħħar żviluppi rigward kuntratti ma’ fornituri, it-tqassim, trasparenza, awtorizzazzjonijiet…
Continue Reading

Pjan biex l-intrapriżi żgħar u medji jirkupraw mill-Covid-19

Il-Parlament Ewropew sejjaħ għal miżuri biex jgħinu lill-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) jindirizzaw il-kriżi u l-isfidi doppji tad-diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni. L-appell sar f’rapport li jenfasizza l-ħtieġa li tiġi aġġornata l-istrateġija…
Continue Reading

Approvat il-Baġit li jmiss (2021-2027) tal-UE

Il-Parlament Ewropew approva l-baġit li jmiss tal-UE għas-seba’ snin li ġejjin (2021-2027) bl-iskop li ċ-ċittadini jibdew igawdu minn dawn il-fondi mill-bidu tas-sena d-dieħla.  €15 biljun f’żidiet għall-programmi ewlenin tal-UE  Din iż-żieda hija r-riżultat tal-isforzi…
Continue Reading