Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Ftehim proviżorju dwar regoli temporanji kontra l-abbuż tat-tfal fuq l-internet

In-negozjaturi tal-PE u tal-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar leġiżlazzjoni temporanja ġdida biex jiġi evitat l-isfruttament sesswali tat-tfal fuq l-internet u tagħmilha aktar faċli biex dawn il-każi jkunu rapurtati. Il-bidliet miftiehma…
Continue Reading

Il-Parlament japprova l-ftehim kummerċjali u ta’ kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

Il-Parlament ivvota b’maġġoranza kbira favur l-approvazzjoni għall-ftehim li jistabbilixxi r-regoli tar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit. Id-Deċiżjoni ġiet adottata b’600 vot favur, 5 kontra u 32 astensjoni, filwaqt li…
Continue Reading

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: tnedija tal-pjattaforma diġitali

Il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, fosthom ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea, qiegħdin iniedu l-pjattaforma diġitali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, u jistiednu liċ-ċittadini kollha tal-UE jikkontribwixxu…
Continue Reading

Digital Green Certificate: Il-MPE jitolbu kjarifiki

Il-MPE staqsew lill-Kummissarju għall-Ġustizzja Didier Reynders dwar id-Digital Green Certificate propost reċentement u iddiskutew l-aspetti tal-protezzjoni tad-data mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Fil-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Kummissarju Reynders enfasizza li l-għan tal-proposta…
Continue Reading

Il-MPE jegħlbu ostaklu ieħor għall-pjan ta’ rkupru mill-COVID-19

Il-Parlament Ewropew approva tliet liġijiet fuq l-implimentazzjoni tas-sistema tar-Riżorsi Proprji tal-UE, biex iwitti t-triq għar-riforma tagħha u għall-introduzzjoni ta’ sorsi ġodda ta’ dħul għall-UE. Il-Membri Parlamentari Ewropej adottaw regolament ta’…
Continue Reading

Proċedura rapida tal-Parlament biex jiġi adottat Ċertifikat Diġitali Aħdar sa Ġunju

Il-Parlament Ewropew ivvota favur mozzjoni biex jitħaffef il-proċess tal-introduzzjoni taċ-Ċertifikat Diġitali Aħdar -  li jippermetti moviment sikur u liberu matul il-pandemija -  bl-iskop li dan jidħol fis-seħħ sas-sajf. B’468 vot…
Continue Reading

Vaċċini COVID-19: Il-MPE jistaqsu l-ogħla uffiċjali dwar l-awtorizzazzjoni u l-kuntratti

Il-MPE staqsew lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini dwar l-aħħar żviluppi dwar l-awtorizzazzjoni u x-xiri tal-vaċċini COVID-19. Emer Cooke, Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) aġġorna lill-Membri tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa…
Continue Reading

Geo-blocking: ir-restrizzjonijiet li jifdal joħolqu barrieri artifiċjali, jgħidu l-MPE

Minkejja li r-regoli tal-UE biex iwaqqfu geo-blocking mhux ġustifikat (l-imblukkar ta’ servizzi offruti fuq l-internet għal min joqgħod f’ċertu pajjiżi) ilhom fis-seħħ għal aktar minn sentejn, ħafna problemi u restrizzjonijiet…
Continue Reading

COVID-19: Il-MPE jiddiskutu modi kif jitħaffef il-proċess tat-tilqim ma’ CEOs tal-produtturi

Il-Parlament Ewropew talab ċarezza dwar il-kunsinni tal-vaċċini tal-COVID-19 u nsista li l-kumpaniji farmaċewtiċi jonoraw il-kuntratti tagħhom. Dan l-appell sar f’sessjoni li matulha l-MPE staqsew lill-kapijiet eżekuttivi u r-rappreżentanti tal-kumpaniji farmaċewtiċi…
Continue Reading