Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Is-Servizzi Diġitali: regoli importanti għal ambjent online miftuħ aktar sikur

Il-Parlament Ewropew approva l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali l-ġodda, wara li ntlaħaq qbil mal-Kunsill fit-23 ta’ April u l-24 ta’ Marzu, rispettivament. Iż-żewġ abbozzi għandhom l-għan li jindirizzaw l-effetti…
Continue Reading

Crypto assets: ftehim dwar regoli ġodda biex tkun miġġieleda l-kriminalità

In-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar abbozz ġdid li jimmira li jiżgura li t-trasferimenti tal-crypto currency dejjem ikunu jistgħu jiġu traċċati u t-tranżazzjonijiet suspettużi jiġu mblukkati. Kontrolli akbar…
Continue Reading

Iffaċċjati bil-gwerra fl-Ukrajna, iċ-ċittadini Ewropej jingħaqdu fl-appoġġ għall-UE

Il-gwerra tar-Russja kontra l-Ukraina saħħet l-appoġġ pubbliku għall-UE, qed juri l-istħarriġ tal-Ewrobarometru tar-Rebbiegħa tal-PE. Kważi żewġ terzi (65%) tal-Ewropej iqisu s-sħubija fl-UE bħala ħaġa ;Dan huwa l-ogħla riżultat mill-2007, meta…
Continue Reading

Il-pjanijiet nazzjonali ta’ rkupru għandhom jagħtu spinta lir-reżiljenza, l-awtonomija u l-protezzjoni soċjali

Il-kumitati għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Baġits talbu biex il-finanzjament għall-irkupru jkun marbut mar-rispett tas-saltna tad-dritt, u biex jiġi żgurat dħul massimu fuq l-investiment. Ir-rapport, adottat mill-MPE bi 73 vot…
Continue Reading

L-Istat tad-dritt f’Malta: id-delegazzjoni tal-PE ttemm il-valutazzjoni fuq il-post

Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Mejju, delegazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili kkonkludiet iż-żjara tagħha f’Malta, li ġiet organizzata fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Grupp ta’ Monitoraġġ tad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (DRFMG). Id-delegazzjoni kienet…
Continue Reading

Ukrajna: Il-MPE jridu tribunal internazzjonali speċjali għar-reati ta’ aggressjoni

F’riżoluzzjoni il-Parlament jistieden lill-UE biex tieħu l-azzjoni kollha meħtieġa fil-qrati u l-proċedimenti internazzjonali biex tappoġġa l-prosekuzzjoni tar-reġimi Russi u Belarussi għal delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità, ġenoċidju u aggressjoni. Dawn…
Continue Reading

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tikkonkludi l-ħidma tagħha

F’Jum l-Ewropa, il-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill irċevew ir-rapport finali bi proposti għar-riforma tal-UE. F’ċerimonja tal-għeluq fi Strasburgu, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, f’isem il-Presidenza tal-Kunsill, il-President Emmanuel Macron,…
Continue Reading

Il-MPE jibdew jirrevedu r-regoli dwar l-elezzjonijiet tal-UE jitolbu kostitwenza pan-Ewropea

Il-Parlament beda r-riforma tal-Att Elettorali Ewropew, bl-għan li jibdel 27 elezzjoni separata u r-regoli diverġenti kollha tagħhom f’elezzjoni Ewropea unika. Nhar it-Tlieta, il-Parlament adotta rapport ta’ inizjattiva leġiżlattiva li għandu…
Continue Reading