Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Regoli li jiffaċilitaw tixrid tal-informazzjoni fl-Intelliġenza Artifiċjali madwar l-UE

Il-MPE adottaw regoli biex informazzjoni użata fil-ħolqien ta’ prodotti ġodda u innovazzjoni, b’mod partikolari fl-Intelliġenza Artifiċjali tkun aktar disponibbli. Il-Kumitat tal-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar l-Att dwar…
Continue Reading

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: vuċi akbar għar-reġjuni u l-imsieħba soċjali

Il-Bord Eżekuttiv qabel li jalloka aktar siġġijiet fil-Plenarja tal-Konferenza lil rappreżentanti reġjonali u lokali, kif ukoll lill-imsieħba soċjali. Is-sitt laqgħa tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza kienet l-ewwel waħda matul il-Presidenza Slovena tal-Kunsill.…
Continue Reading

Regoli temporanji għas-sejbien ta’ abbuż sesswali tat-tfal online

Il-Membri Parlamentari Ewropej approvaw regolament temporanju li jippermetti lill-fornituri tas-servizzi bbażati fuq l-internet ikomplu jiġġieldu materjal online ta’ abbuż sesswali tat-tfal fuq bażi volontarja. Fil-kuntest taż-żieda inkwetanti fl-ammont ta’ materjal…
Continue Reading

Il-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu – Sejħa għall-parteċipazzjoni

Il-Parlament Ewropew nieda uffiċjalment il-website kif ukoll is-sejħa għall-parteċipazzjoni għall-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu. Dan se jirrikonoxxi kull sena l-eċċellenza fil-ġurnaliżmu li jippromwovi jew jiddefendi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni…
Continue Reading

Single European Sky: Il-MPE lesti biex jibdew in-negozjati

It-tmexxija tal-ispazju tal-ajru Ewropew għandu jkun irfinat biex jitjiebu r-rotot tat-titjiriet, jitnaqqas id-dewmien fit-titjiriet u jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2, il-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu sostna. Il-mandat ta’ negozjar dwar ir-riforma tar-regoli tas-Single…
Continue Reading

Il-Parlament japprova ċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE

Il-Membri Parlamentari Ewropej lestew ix-xogħol leġiżlattiv fuq il-pakkett taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE sabiex l-ivvjaġġar fl-UE jseħħ aktar faċilment u jikkontribwixxi għall-irkupru ekonomiku. Il-plenarja approvat ir-Regolamenti l-ġodda dwar iċ-Ċertifikat COVID Diġitali…
Continue Reading

Digital Green Certificate: ftehim proviżorju bejn il-Parlament u l-Kunsill

In-negozjaturi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar Digital Green Certificate biex jiġi faċilitat il-moviment liberu fl-Ewropa matul il-pandemija. Iċ-ċertifikat se jkun disponibbli jew f’format diġitali jew f’format stampat.…
Continue Reading