Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

It-tibdil fil-klima: il-PE jivvota biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-Istati Membri b’40%

Il-Parlament adotta r-reviżjoni tal-hekk imsejjaħ Regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi b’486 vot favur, 132 vot kontra u 10 astensjonijiet. Dan jistabbilixxi tnaqqis annwali għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għat-trasport bit-triq, it-tisħin tal-bini,…
Continue Reading

L-Ukrajna sena wara: il-MPE jiddiskutu l-prospetti tal-enerġija mal-Kummissjoni u l-IEA

F’laqgħa tal-kumitat tal-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE), il-kelliema taw rendikont tas-sitwazzjoni fis-suq tal-enerġija sena wara l-bidu tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukraina, u ddiskutew perspettivi futuri. Il-President tal-kumitat ITRE Cristian Bușoi (PPE,…
Continue Reading

€1.9 miljun f’għajnuna mill-UE għal 559 ħaddiem li tkeċċew fil-Belġju

559 impjegat ta’ TNT Belgium fl-Ajruport ta’ Liège li tilfu l-impjieg tagħhom wara trasferiment ta’ operazzjonijiet lejn l-ajruport ta’ Pariġi-Charles de Gaulle se jieħdu € miljun f’għajnuna mill-UE. Il-Kumitat għall-Budgets…
Continue Reading

Allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni: Il-MPE jagħmlu pressjoni għal bidliet importanti u progress rapidu

il-Parlament adotta żewġ riżoluzzjonijiet dwar il-kwistjoni tat-trasparenza u l-integrità fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Meħtieġa riformi b’saħħithom u immedjati B’segwitu għall-miżuri mitluba mill-Parlament f’Diċembru 2022 u filwaqt li jilqgħu d-deċiżjoni reċenti mill-President tal-Parlament…
Continue Reading

Il-PE japprova projbizzjoni tal-karozzi ġodda bil-petrol u d-diesel mill-2035

Il-PE approva l-miri ġodda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 għal karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief ġodda, li jagħmlu parti mill-pakkett “Fit for 55”. B’340 vot favur, 279 kontra u 21 astensjoni,…
Continue Reading

Il-President Zelenskyy jgħid li r-Russja hija theddida gravi għall-istil ta’ ħajja Ewropew

Il-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelenskyy indirizza l-Parlament Ewropew waqt sessjoni plenarja straordinarja fi Brussell. Fil-ftuħ tas-sessjoni, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet lill-President Zelenskyy: “Nifhmu li qed tiġġieldu mhux biss għall-valuri tagħkom, iżda…
Continue Reading

Ħaddiema diġitali: Il-MPE lesti għal taħditiet dwar liġi ġdida biex jtjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol

Il-Parlament approva d-deċiżjoni biex jinbdew negozjati dwar miżuri ġodda biex jittejbu l-kundizzjonijiet għall-ħaddiema fuq pjattaformi tax-xogħol diġitali. 376 MPE ivvutaw favur il-mandat għal taħditiet mal-Istati Membri, 212 ivvutaw kontra u…
Continue Reading

‘L-antisemitiżmu u ċ-ċaħda tal-Olokawst għadhom fostna’

Il-President tal-Iżrael talab lill-MPE biex jaħdmu biex jeqirdu l-antisemitiżmu fl-Ewropa u jadottaw id-definizzjoni ta' antisemitiżmu tal-Alleanza Internazzjonali għat-Tifkira tal-Olokawst. Fil-ftuħ taċ-ċerimonja ta’ kommemorazzjoni, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola sejħet l-Olokawst…
Continue Reading

Il-protezzjoni tal-gamers u l-inkoraġġiment tat-tkabbir fis-settur tal-logħob tal-kompjuter

Il-Parlament appella biex il-gamers ikunu protetti aħjar mill-vizzji u prattiki manipulattivi oħra, filwaqt li enfasizza l-potenzjal ta’ dan is-settur innovattiv. Ir-rapport – adottat b’577 vot favur, 56 kontra u 15-il…
Continue Reading

Aktar minn 90% tal-Ewropej inkwetati fuq l-għoli tal-ħajja

L-għoli tal-ħajja huwa l-aktar kwistjoni ta’ tħassib għal 93% tal-Ewropej, skont l-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru tal-Parlament Ewropew. Sadanittant, l-appoġġ għall-UE jibqa’ stabbli f’livell għoli u ċ-ċittadini jistennew li l-UE tkompli taħdem…
Continue Reading