Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Regoli aktar stretti biex jiżguraw li l-ġugarelli tat-tfal ikunu bla periklu

Ir-regoli l-ġodda għandhom l-għan li jnaqqsu l-għadd ta’ ġugarelli perikolużi mibjugħa fis-suq uniku tal-UE u jipproteġu aħjar lit-tfal minn riskji relatati mal-ġugarelli. Il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur approva l-pożizzjoni…
Continue Reading

Ġlieda kontra l-korruzzjoni: Il-MPE jimbuttaw għal miżuri u pieni aktar stretti fl-UE kollha

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili approva l-abbozz ta’ mandat ta’ negozjar għal regoli aktar b’saħħithom kontra l-korruzzjoni  fil-livelli kollha fl-UE. Ir-rapport, adottat bi 63 vot favur, tnejn kontra u żewġ astensjonijiet, jibni…
Continue Reading

Liġi li dwar il-greenwashing u l-informazzjoni qarrieqa dwar il-prodotti

hand putting a band aid on smoke stack. Greenwashing malpractice concept Il-Parlament ta l-approvazzjoni finali tiegħu għal direttiva li se ttejjeb it-tikkettar tal-prodotti u tipprojbixxi l-użu ta’ asserzjonijiet ambjentali qarrieqa.…
Continue Reading

Karta tad-Diżabilità tal-UE għad-dritt tal-moviment liberu tal-persuni b’diżabilità

Qed tkun proposta direttiva li tintroduċi Karta tad-Diżabilità madwar l-UE kollha u ġġedded il-Karta Ewropea tal-Parkeġġ għal persuni b’diżabilità biex tiżgura li, meta jivvjaġġaw għal perjodu qasir, ikollhom aċċess għall-istess…
Continue Reading

Ażil u migrazzjoni: ftehim għal aktar solidarjetà u qsim tar-responsabbiltà

Il-MPE u l-gvernijiet nazzjonali laħqu ftehim biex tiġġedded il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ażil u l-migrazzjoni. In-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill qablu dwar il-forma finali ta’ ħames regolamenti separati tal-UE, li jistabbilixxu kif…
Continue Reading

Euro 7: Ftehim dwar regoli ġodda tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-vetturi

Il-Parlament u l-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar regoli ġodda biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karozzi tal-passiġġieri, vannijiet, karozzi tal-linja, trakkijiet u trejlers. Ir-regolament għall-approvazzjoni tat-tip u s-sorveljanza tas-suq tal-vetturi bil-mutur (Euro 7)…
Continue Reading

Il-MPE jipproponu regoli dwar is-sistema ta’ kandidati prinċipali qabel l-elezzjonijiet Ewropej

Il-Parlament adotta l-proposti tiegħu biex isaħħaħ id-dimensjoni demokratika tal-elezzjonijiet tal-2024, u għas-sistema ta’ kandidati prinċipali. Ir-rapport, li rċieva 365 voti favur, 178 kontra, u 71 astensjoni, jappella għal miżuri biex…
Continue Reading

Is-sigurtà fit-toroq: Sewwieqa barranin hux se jibqgħu ’il fuq mil-liġi  

Il-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu adotta abbozz ta’ regoli ġodda tal-UE biex itemm l-impunità tas-sewwieqa barranin u jtejjeb is-sikurezza fit-toroq. Skont ir-regoli attwali, jekk sewwieq iwettaq reat f’pajjiż ieħor għajr dak…
Continue Reading