Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-fondi ta’ koeżjoni waħedhom ma jsolvux in-nuqqas ta’ ħaddiema fl-UE

  Il-moviment intern se joħloq bidla radikali fil-popolazzjoni Ewropea sal-2060 sakemm ix-xejriet ma jimmoderawx ruħhom.  Bl-użu ta’ diversi xenarji demografiċi, investigazzjoni ta’ tliet snin mill-Kummissjoni Ewropea u l-Istitut Xjentifiku għall-Analiżi ta’ Sistemi…
Continue Reading

In-nuqqas ta’ azzjoni mill-UE qed tikkriminalizza s-solidarjeta’

  Wara l-arrest ta’ Carola Rackete, il-kaptan tal-bastiment ta’ salvataġġ Sea Watch 3, li kien imxandar madwar id-dinja, iċ-ċittadini Ewropej malajr ġabru aktar minn  €1 miljun għall-ispejjeż legali fid-difiża tas-Sea Watch u aktar minn 250,000 persuna ffirmaw petizzjonijiet b’appoġġ tas-Sea Watch u kontra l-kriminalizzazzjoni tas-solidarjeta’. Imma hekk kif…
Continue Reading

Ir-regolamenti iebsin tal-UE dwar l-emissjonijiet jiġu b’theddida ta’ €34 biljun

Ma tantx fadal żmien għall-manifatturi tal-karozzi fl-Ewropa. Wara biss sitt xhur mir-regolamenti iebsin dwar l-emissjonijiet, l-industrija tal-karozzi qed taffaċċja sa €34 biljun f’penali kif ukoll tnaqqir mill-profitti mill-bejgħ ta’ aktar…
Continue Reading

Unjoni dwar l-Enerġija: il-Kummissjoni ssejjaħ lill-istati membri biex isaħħu l-pjani ħalli jimplimentaw il-Ftehim ta’ Pariġi

  Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-istudju tagħha tal-pjani tal-istati membri fi stadju ta’ abbozz sabiex ikunu implimentati l-objettivi  tal-Unjoni dwar l-Enerġija tal-UE, partikularment il-miri maqbula tal-UE għall-2030 dwar l-enerġija u l-klima. …
Continue Reading

Il-provvisti taż-żejt tal-Ewropa ‘huma f’riskju’ wara attakki li saru fuq it-tankers

Intertanko, l-assoċjazzjoni dinjija tat-tankers taż-żejt, ħabbret li l-provvisti taż-żejt għall-Ewropa u lil hinn mill-kontinent Ewropew, huma f’riskju ta’ tfixkil serju wara aktar attakki fuq it-tbaħħir fil-Golf Persjan.  “Irridu niftakru li xi 30 fil-mija taż-żejt dinji…
Continue Reading

Enerġija mir-riħ u mix-xemx għall-ġenerazzjoni tal-elettriku: azzjoni sinifikanti meħtieġa jekk iridu jintlaħqu l-miri Ewropej

Bejn l-2005 u l-2017, is-sehem tal-enerġija li tiġġedded fil-ġenerazzjoni tal-elettriku fl-UE irdoppja, minn  madwar 15 fil-mija għal kważi 31 fil-mija. Ir-raġuni prinċipali għal dan it-tkabbir kienet iż-żieda fil-qawwa fotovoltajika mir-riħ u x-xemx.  Permezz…
Continue Reading

It-twaqqif u l-implimentazzjoni ta’ Horizon Europe

  Il-Parlament u l-Kunsill Ewropew laħqu ftehim parzjali dwar il-programm Horizon Europe għar-riċerka u  l-innovazzjoni u l-programm speċifiku għall-implimentazzjoni. L-iskop hu  biex titnaqqas id-diskrepanza tar-riċerka fl-UE filwaqt li tissaħħaħ l-eċċellenza, tingħata prijorita’ lill-intrapriżi żgħar u medji u jitwessa’…
Continue Reading

Il-qawwa tal-Parlament Ewropew

  Hekk kif hu l-uniku istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea elett direttament, il-Parlament Ewropew jinsab fil-qalba tad-demokrazija rappreżentattiva, il-pedament li fuqha hija mibnija l-UE. Mit-twaqqif tiegħu, il-qawwa u l-influwenza tal-Parlament evolvew b’mod  sinifikattiv, u ttrasformawh f’korp leġislattiv, forum tad-diskussjoni…
Continue Reading