Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-liġi tal-klima tal-UE: L-Ewro Parlamentari jridu jżidu l-mira fit-tnaqqis tal-emissjonijiet sa 60% sal-2030

  Nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Settembru 2020, il-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà fl-Ikel addotta r-rapport dwar il-liġi tal-klima tal-UE b’46 vot favur, 18 kontra u 17-il astensjoni.  L-Ewro Parlamentari jappoġġjaw…
Continue Reading

L-UE trid issaħħaħ il-miżuri biex tindirizza n-nuqqasijiet fil-mediċini

F’rapport dwar in-nuqqas ta’ mediċini, adottat b’79 vot favur, vot kontra u ebda astensjoni, il-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà fl-Ikel dan l-aħħar indirizza l-kawżi primarji tan-nuqqas fil-mediċini. Il-kumitat…
Continue Reading

Il-futur tal-Belarus jista’ biss jiġi deċiż miċ-ċittadini tiegħu

  “Il-futur tal-Belarus jista’ biss jiġi determinat miċ-ċittadini tiegħu permezz ta’ proċess demokratiku normali li jħares il-libertajiet tagħhom. Intervent minn barra fil-kriżi li għaddej minnu l-pajjiż mhux se jkun tollerat.  David Sassoli, il-President…
Continue Reading

L-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar is-Sigurtà tal-Unjoni hija l-ewwel pass tajjeb

  Brussell huwa l-post fejn l-istrateġiji tas-sigurtà ta’ diversi tipi jiżdiedu. Segwaċi fit-tul tal-UE jiftakru l-Istrateġija Ewropea tas-Sigurtà tal-2003 u r-rapport tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-2008.  Imbagħad, fl-2016, ġiet l-Istrateġija Dinjija tal-UE. Minbarra…
Continue Reading

Għotjiet finanzjarji għal azzjonijiet ta’ kuntatt miċ-ċittadini: sejħa mill-Parlament Ewropew għal proposti Il-Parlament Ewropew ħareġ sejħa ta’ propos

Il-Parlament Ewropew ħareġ sejħa ta’ proposti għall-ko-finanzjar ta’ azzjonijiet ta’ kuntatt miċ-ċittadini. Azzjonijiet proposti taħt din is-sejħa għandhom jimmiraw biex jikkontribwixxu għall-għarfien  taċ-ċittadini dwar ir-rwol u l-valuri demokratiċi tal-Unjoni Ewropea…
Continue Reading

Il-budget fit-tul tal-UE irid jittejjeb biex il-Parlament Ewropew jaċċettah

  F’resoluzzjoni dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew li tlaqqa’ bejn  is-17 u l-21 ta’ Lulju 2020, addottata b’465 vot kontra 150, b’67 astensjoni, il-Membri Parlamentari Ewropej sellmu lill-vittmi tal-coronavirus  u lill-ħaddiema…
Continue Reading

Stħarriġ ġdid juri li ċ-ċittadini jixtiequ baġit tal-UE akbar għall-kriżijiet

  Fi stħarriġ ġdid ikkummissjonat mill-Parlament Ewropew u li sar fit-tieni nofs ta' Ġunju 2020, ħareġ li kważi sebgħa minn kull għaxar parteċipanti (68%) iridu li l-UE jkollha rwol aktar b'saħħtu biex tiġġieled din…
Continue Reading

Il-Membri Parlamentari Ewropej isejħu lill-KE biex jaħdmu iżjed kontra l-kimiċi perikolużi

  Il-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà fl-Ikel fi ħdan il-Parlament Ewropew addotta resoluzzjoni b’65 vot favur, vot kontra u 14-il astensjoni, biex isejjaħ lill-Kummissjoni sabiex toħloq strateġija ġdida dwar il-kimiċi għas-sostenibbiltà li…
Continue Reading