Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

L-elezzjonijiet tal-2019: il-partiti politiċi Ewropej

Huwa rikonoxxut b’mod wiesa’ li  l-partiti politiċi Ewropej se jkollhom rwol  kruċjali għall-futur tal-proċedura Spitzenkandidaten. F’dan ir-rigward, il-kummentaturi konsistentement jindikaw bi kbir u, qabel l-2014, sfida bla preċedenti ta’ kampanja mifruxa b’mod…
Continue Reading

Tisħiħ fis-sigurta’ għall-karti tal-identita’ taċ-ċittadini Ewropej

Il-Parlament Ewropew mistenni jivvota matul dan ix-xahar fuq proposta leġislattiva mmirata biex ittejjeb is-sigurta’ tal-karti tal-identita’ taċ-ċittadini Ewropej, kif ukoll dokumenti ta’ residenza li jinħarġu lil ċittadini Ewropej u l-familji tagħhom. Il-proposta qed tfittex…
Continue Reading

Il-Parlament jaġġorna r-regolamenti Ewropej sabiex iħares aħjar lill-ħaddiema minn kimiċi li jikkawżaw il-kanċer

L-Ewro Parlamentari addottaw liġi ġdida li żżid il-limiti tal-espożizzjoni għal ħames kimiċi li jagħmlu ħsara lil saħħet il-ħaddiema. L-Ewro Parlamentari addottaw it-test maqbul mill-Ministri Ewropej b’maġġoranza wiesgħa ta’ 586 vot kontra 10 u b’26 astensjoni.  Il-leġislazzjoni…
Continue Reading

L-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbilta’

Aktar minn 70 miljun persuna jgħixu b’diżabbiltajiet fl-Unjoni Ewropea. Dan in-numru mistenni jiżdied b’popolazzjoni li qed tixjieħ. Bħaċ-ċittadini Ewropej kollha, persuni bi bżonnijiet speċjali huma intitolati għall-aċċessibbilta’, jiġifieri, ‘biex jgħixu b’mod indipendenti u…
Continue Reading

In-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss

Il-kisba tal-bilanċ tal-ġeneru f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet hi element kruċjali tad-demokrazija tal-parita’ u objettiv prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, filwaqt li l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-Ġeneru (EIGE) jirrakkomanda li r-rappreżentazzjoni tan-nisa u…
Continue Reading

Erasmus ġdid: opportunitajiet oħrajn għal żgħażagħ żvantaġġjati

  Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni approva l-programm tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ Erasmus+, fejn ippropona sett dettaljat ta’ miżuri biex jelimina l-ostakli ekonomiċi, soċjali u kulturali kollha u jħalli aktar  nies biex jieħdu…
Continue Reading

Il-Copyright fis-suq waħdieni diġitali

  Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pakkett leġislattiv għall-modernizzazzjoni tar-regolamenti dwar il-copyright tal-UE, inkluż direttiva ġdida dwar il-copyright fis-suq waħdieni diġitali fl-14 ta’ Settembru 2016.  Il-partijiet interessati u l-akkademiċi ilhom maqsumin bis-saħħa dwar il-proposta. Fi Frar…
Continue Reading

Policies Ewropej – inwasslu għaċ-ċittadini: l-Agrikoltura

  Il-Politika Komuni dwar l-Agrikoltura (CAP) hi waħda mill-eqdem policies komuni fl-UE. Is-sinifikat tagħha hu rifless fil-proporzjon tal-budget tal-UE iddedikat lilha, u li jirrappreżenta 40 fil-mija tat-total.  Żviluppata fi żmien meta l-Ewropa ma kinitx kapaċi…
Continue Reading