Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Unjoni dwar l-Enerġija: il-Kummissjoni ssejjaħ lill-istati membri biex isaħħu l-pjani ħalli jimplimentaw il-Ftehim ta’ Pariġi

  Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-istudju tagħha tal-pjani tal-istati membri fi stadju ta’ abbozz sabiex ikunu implimentati l-objettivi  tal-Unjoni dwar l-Enerġija tal-UE, partikularment il-miri maqbula tal-UE għall-2030 dwar l-enerġija u l-klima. …
Continue Reading

Il-provvisti taż-żejt tal-Ewropa ‘huma f’riskju’ wara attakki li saru fuq it-tankers

Intertanko, l-assoċjazzjoni dinjija tat-tankers taż-żejt, ħabbret li l-provvisti taż-żejt għall-Ewropa u lil hinn mill-kontinent Ewropew, huma f’riskju ta’ tfixkil serju wara aktar attakki fuq it-tbaħħir fil-Golf Persjan.  “Irridu niftakru li xi 30 fil-mija taż-żejt dinji…
Continue Reading

Enerġija mir-riħ u mix-xemx għall-ġenerazzjoni tal-elettriku: azzjoni sinifikanti meħtieġa jekk iridu jintlaħqu l-miri Ewropej

Bejn l-2005 u l-2017, is-sehem tal-enerġija li tiġġedded fil-ġenerazzjoni tal-elettriku fl-UE irdoppja, minn  madwar 15 fil-mija għal kważi 31 fil-mija. Ir-raġuni prinċipali għal dan it-tkabbir kienet iż-żieda fil-qawwa fotovoltajika mir-riħ u x-xemx.  Permezz…
Continue Reading

It-twaqqif u l-implimentazzjoni ta’ Horizon Europe

  Il-Parlament u l-Kunsill Ewropew laħqu ftehim parzjali dwar il-programm Horizon Europe għar-riċerka u  l-innovazzjoni u l-programm speċifiku għall-implimentazzjoni. L-iskop hu  biex titnaqqas id-diskrepanza tar-riċerka fl-UE filwaqt li tissaħħaħ l-eċċellenza, tingħata prijorita’ lill-intrapriżi żgħar u medji u jitwessa’…
Continue Reading

Il-qawwa tal-Parlament Ewropew

  Hekk kif hu l-uniku istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea elett direttament, il-Parlament Ewropew jinsab fil-qalba tad-demokrazija rappreżentattiva, il-pedament li fuqha hija mibnija l-UE. Mit-twaqqif tiegħu, il-qawwa u l-influwenza tal-Parlament evolvew b’mod  sinifikattiv, u ttrasformawh f’korp leġislattiv, forum tad-diskussjoni…
Continue Reading

X’qed tagħmel għalija l-Ewropa?

L-Ewropa kif taffettwa ħajjitna ta' kuljum? Kif tagħmel impatt fuq l-impjiegi tagħna, il-familji tagħna, il-kura tas-saħħa tagħna, il-passatempi tagħna, il-vjaġġi tagħna, is-sigurtà tagħna, l-għażliet tal-konsumatur tagħna u d-drittijiet soċjali tagħna? U kif inhi preżenti l-Ewropa fil-bliet u r-reġjuni tagħna?  Bħala ċittadini Ewropej, ma tagħmilx differenza fejn ngħixu, kif naqalgħu l-għajxien tagħna jew kif inqattgħu l-ħin tagħna, l-UE għandha impatt fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum. Dan is-sit web qed jippreżenta sensiela ta' noti qosra, qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019, li jesploraw x’toffri u x’tagħmel l-UE mil-lenti tal-individwu. F'paġna waħda, dawn in-noti huma maħsuba biex taqrahom, taqsamhom ma' nies oħra u tużahom mill-ġdid. U jekk tixtieq issir taf aktar, agħti daqqa t'għajn lejn id-dokumenti tagħna dwar il-politiki tal-UE taħt il-lenti li huma itwal u fihom aktar informazzjoni.  Dan huwa sit web ħaj u, matul ix-xhur li ġejjin, se nżidu aktar materjal f'aktar lingwi tal-UE.  Għalhekk, x'tagħmel l-Ewropa għalik?   Ara aktar billi tirreferi għal dan il-link -  
Continue Reading

It-tikketti fuq l-ikel għall-konsumaturi

Studju kkummissjonat mill-Kumitat PETI tal-Parlament Ewropew sab li provvediment għal tagħrif aktar ikkonsolidat tal-ikel huwa meħtieġ u li jikkunsidra d-drittijiet fundamentali individwali, l-interessi differenti tal-istati membri u r-riżultati mix-xjenza politika, mill-ekonomija u mix-xjenza dwar…
Continue Reading