Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Prodotti aktar sikuri: jiżdiedu l-kontrolli u l-ispezzjonijiet biex il-konsumaturi jkunu protetti

  Regoli biex jassiguraw verifiki aħjar u s-sigurta’ tal-oġġetti mibjugħa fl-UE kienu approvati mill-Kumitat tas-Suq Intern dan l-aħħar.  Il-Pakkett  tal-Oġġetti jkopri żewġ proposti leġislattivi: waħda dwar il-konformita’ u l-infurzar u…
Continue Reading

Fond Soċjali ġdid, Fond għall-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni u Fond tal-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri

Għall-Budget tal-UE li jmiss għal perijodu fit-tul, il-Kummissjoni qed tipproponi li ssaħħaħ iżjed id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni b’Fond Soċjali Ewropew imġedded, il-European Social Fund Plus (ESF+), u Fond Ewropew għall-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni msaħħaħ u aktar effettiv (EGF).  Għall-perijodu…
Continue Reading

Il-Kummissjoni tilqa’ ftehim bejn l-istati membri tal-UE dwar dokumenti important għal Ewropa aktar soċjali

  Fil-ġimgħat li għaddew, l-istati membri tal-UE laħqu ftehim fuq tliet dokumenti leġislattivi li huma kruċjali biex tinbena Ewropa soċjali aktar b’saħħitha: ir-reviżjoni tar-regolamenti  li jiggvernaw il-koordinazzjoni tas-sigurta’ soċjali, direttiva ġdida…
Continue Reading

Brexit: Ebda ftehim ta’ irtirar mingħajr appoġġ għall-fruntiera bejn l-Irlanda ta’ Fuq u r-Repubblika tal-Irlanda

L-Isteering Group dwar il-Brexit tal-Parlament Ewropew (BSG) insista li l-ftehim tal-irtirar irid jinkludi backstop vijabbli għall-fruntiera bejn l-Irlanda ta’ Fuq u r-Repubblika tal-Irlanda. Il-BSG tal-Parlament Ewropew kien informat dwar in-negozjati…
Continue Reading

Att dwar is-Sigurta’ fuq l-Internet: ibnu l-fiduċja fit-teknoloġiji diġitali

Qafas ġdid ta’ ċertifikazzjoni għal apparat tal-komunikazzjoni, flimkien ma’ rwol iżjed b’saħħtu għall-Aġenzija tal-UE dwar is-Sigurta’ fuq l-Internet, kien appoġġjat mill-Ewro Parlamentari fi ħdan il-Kumitat tal-Industrija dan l-aħħar.  L-Iskema tal-UE dwar is-sigurta’ fuq l-internet…
Continue Reading

Portal uniku diġitali: jiffranka l-ħin liċ-ċittadini u lill-kumpaniji

Il-portal uniku diġitali se jgħin liċ-ċittadini u lid-ditti biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni u għall-proċeduri amministrattivi fuq l-internet, eżempju, biex tapplika għall-self għall-istudju jew biex tirreġistra karozza.   Ftehim proviżorju li ntlaħaq  mal-Kunsill Ewropew…
Continue Reading

Il-Budget tal-UE għall-2019: Agħmlu aktar għaż-żgħażagħ, l-SMEs u l-klima, iħeġġu l-MEPs

  Il-Budget tal-UE għas-sena d-dieħla għandu jiffoka fuq iż-żgħażagħ, jgħidu l-Ewro Parlamentari f’resoluzzjoni. Prijoritajiet oħrajn huma t-tkabbir, is-sigurta’, il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u l-migrazzjoni.  Ir-resoluzzjoni, li tistabbilixxi l-prinċipji għall-Ewro Parlamentari biex isegwu fin-negozjati…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari jappoġġjaw miżuri biex jamalgamaw il-karriera mal-ħajja privata

L-Ewro Parlamentari fi ħdan il-Kumitat dwar ix-Xogħol approvaw il-leave  tal-paternita’, il-leave tal-ġenituri mhux trasferibbli u miżuri biex isaħħu l-opportunitajiet tan-nisa fis-suq tax-xogħol.  Ir-regolamenti fi stadju ta’ abbozz jagħtu prerekwiżiti bażiċi għall-istati membri, f’tentattiv…
Continue Reading

Kwalita’ tal-prodott għall-konsumatur: l-Ewro Parlamentari jimmiraw għal livelli doppji

Diversi Ewro Parlamentari stqarrew dan l-aħħar  li jekk ditta tbigħ prodott madwar l-Ewropa, imma b’kompożizzjonijiet li huma differenti minn pajjiż għal ieħor, ma tistax tagħmel l-istess tikketta, għax tista’ tqarraq lill-konsumaturi.    Minn…
Continue Reading