Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-Copyright fis-suq waħdieni diġitali

  Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pakkett leġislattiv għall-modernizzazzjoni tar-regolamenti dwar il-copyright tal-UE, inkluż direttiva ġdida dwar il-copyright fis-suq waħdieni diġitali fl-14 ta’ Settembru 2016.  Il-partijiet interessati u l-akkademiċi ilhom maqsumin bis-saħħa dwar il-proposta. Fi Frar…
Continue Reading

Policies Ewropej – inwasslu għaċ-ċittadini: l-Agrikoltura

  Il-Politika Komuni dwar l-Agrikoltura (CAP) hi waħda mill-eqdem policies komuni fl-UE. Is-sinifikat tagħha hu rifless fil-proporzjon tal-budget tal-UE iddedikat lilha, u li jirrappreżenta 40 fil-mija tat-total.  Żviluppata fi żmien meta l-Ewropa ma kinitx kapaċi…
Continue Reading

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel

L-Unjoni Ewropea hi impenjata biex telimina l-inugwaljanzi u tippromwovi l-ugwaljanza  bejn  is-sessi fl-attivitajiet kollha tagħha u għamlet avvanzi konsiderevoli matul is-snin.  Madankollu, is-sitwazzjoni tibqa’ żbilanċjata madwar  l-UE, f’dawn l-aħħar żminijiet il-progress tmewwet…
Continue Reading

L-implimentazzjoni tal-programm Daphne u fondi oħrajn immirati kontra l-vjolenza lejn in-nisa u l-bniet

Il-vjolenza kontra n-nisa hija iżjed prevalenti fl-UE u timponi spejjeż kbar fuq il-vittmi u s-soċjeta’. Sa  minn l-aħħar tad-Disgħinijiet, l-Unjoni Ewropea ffinanzjat proġetti bl-għan speċifiku li tkun miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa…
Continue Reading

L-effett ambjentali fuq l-industrija tat-tessuti u tal-ħwejjeġ. X’għandhom ikunu jafu l-konsumaturi

L-ammont ta’ ħwejjeġ mibjugħ fl-UE kull persuna żdied b’40 fil-mija f’temp ta’ ftit għexieren ta’ snin. Dan minħabba tnaqqis fil-prezzijiet u l-għaġġla ta’ kif il-moda qed tasal għand il-konsumaturi. Il-ħwejjeġ…
Continue Reading

Proċedura ta’ awtorizzazzjoni mill-UE għall-pestiċidi

  Fid-dawl tal-kontroversja dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tal-glyphosate, il-Parlament Ewropew waqqaf fi Frar 2018, kumitat speċjali dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi.  Ir-regolamentazzjoni tal-2009 dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, jew aħjar pestiċidi,…
Continue Reading