Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-frodi mill-VAT: l-impatt ekonomiku, l-isfidi u kwistjonijiet ta’ policies

  Minkejja qafas regolatorju komprensiv kontra l-frodi mill-VAT, l-istati membri fl-Unjoni Ewropea qed jitilfu biljuni ta’ ewro kull sena minħabba l-frodi. Hekk kif is-sistema Ewropea tal-VAT għaddejja minn modernizzazzjoni profonda, huwa importanti li s-sitwazzjoni preżenti tingħata attenzjoni u jkunu studjati r-rilevanza u l-effettivita’ tas-sistema kurrenti u tal-proposti għar-riforma li…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari responsabbli mix-Xogħol iridu jassiguraw aktar flessibbilta’ u ċarezza għal ħaddiema Ewropej mobbli

Regolamenti aġġornati għal ħaddiema Ewropej mobbli qed jimmiraw biex iħarsu aċċess ġust għas-sigurta’ soċjali filwaqt li jiddistribwixxu l-obbligi b’mod ġust u jrawwmu l-koperazzjoni fost l-istati membri.  Ir-regolamenti modernizzati għall-kordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurta’ soċjali, addottati mill-Kumitat dwar ix-Xogħol u l-Affarijiet…
Continue Reading

Schengen: regoli ġodda għal verifiki temporanji mal-fruntieri nazzjonali

  Verifiki mal-fruntieri interni fi ħdan iz-zona Schengen se jkunu limitati għal massimu ta’ sena waħda, minflok dik preżenti ta’ sentejn. Dan kien maqbul mill-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili.  Il-Kodiċi dwar il-Fruntieri ta’…
Continue Reading

Il-Budget tal-UE għall-2019: enfasi fuq iż-żgħażagħ, il-migrazzjoni u l-innovazzjoni

  L-Ewro Parlamentari allokaw il-Budget tal-UE għall-2019 b’ċifra ta’ € biljun għal impenji u € biljun fi ħlasijiet. In-negozjati mal-Kunsill se jsiru f’Novembru.  Fir-resoluzzjoni tagħhom dwar il-Budget, l-Ewro Parlamentari affermaw mill-ġdid il-prijoritajiet tagħhom: “tkabbir sostenibbli, innovazzjoni, kompetittivita’, sigurta’, l-analiżi tal-kawżi fl-influss tar-refuġjati…
Continue Reading

Ftehim dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mill-espożizzjoni ta’ sustanzi li jagħmlu ħsara

  Ftehim dwar regolamenti ġodda Ewropej biex jipproteġu lill-ħaddiema aħjar milli jkunu esposti għal sustanzi karċinoġeniċi u mutaġeniċi ntlaħaq mill-Ewro Parlamentari fi ħdan il-Kumitat tax-Xpgħol u l-Kunsill Ewropew. 12-il miljun…
Continue Reading

L-effett tal-Brexit: il-maġġoranza tal-poplu Malti tivvota li tibqa’ fl-UE

L-aħħar studju  tal-Eurobarometer, li jkejjel l-attitudnijiet tal-pubbliku lejn l-UE  madwar ir-reġjun, jisħaq li aktar persuni minn qatt qabel jikkunsidraw is-sħubija ta’ pajjiżhom fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa tajba (62 fil-mija).…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari fuq il-Kumitat tax-Xogħol iridu jsaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema

  Regolamenti ġodda dwar id-drittijiet minimi għall-ħaddiema fuq impjieg on-demand, bażat fuq il-ħlas bil-kupun jew oħrajn li jaħdmu fuq l-internet, bħal Uber jew Deliveroo, kienu approvati mill-Kumitat tax-Xogħol.  L-Ewro Parlamentari fuq il-Kumitat tax-Xogħol qalu li persuna, li…
Continue Reading