Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Budget fit-tul: l-Ewro Parlamentari jridu li l-UE jkollha aktar ir-riżorsi tagħha

  L-Ewro Parlamentari jridu lill-UE sabiex ikollha s-sorsi finanzjarji tagħha għall-budget li jmiss minflok tiddependi l-aktar fuq il-kontribut tal-istati membri.  Fl-14 ta’  Marzu, il-Parlament beda d-dibattitu tal-UE dwar il-budget li jmiss għal terminu…
Continue Reading

Elezzjonijiet Ewropej: l-Ewro Parlamentari jappoġġjaw id-dati tal-votazzjoni għall-2019

  L-elezzjonijiet Ewropej li jmiss se jsiru bejn  it-23 u s-26 ta’ Mejju 2019. L-Ewro Parlamentari appoġġjaw din il-proposta tal-Kunsill u wkoll approvaw il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tagħhom għall-2019.  Il-proċedura tal-konsultazzjoni għall-approvazzjoni tad-dati tal-elezzjoni tal-UE kienet…
Continue Reading

Brexit: L-Ewro Parlamentari huma mħassba dwar il-proċess ta’ reġistrazzjoni taċ-ċittadini Ewropej

  Ewro Parlamentari bagħtu ittra lis-Segretarju tal-Istat Ingliż fejn qajmu tħassib dwar is-sistema tal-applikazzjonijiet fuq l-internet sabiex ikunu rreġistrati miljun ċittadin tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit wara l-Brexit.  L-Isteering Group tal-Parlament Ewropew dwar il-Brexit u Ewro…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari u l-Kunsill jiftiehmu dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi

  Ħaddiema li temporanjament jintbagħtu jaħdmu f’pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea minn issa ‘l  quddiem se jingħataw l-istess ħlas għall-istess xogħol fl-istess post. Dan taħt ftehim proviżorju li ntlaħaq bejn l-Ewro…
Continue Reading

L-UE trid tgħin biex tissalvagwardja l-indipendenza tal-media

  L-Ewro Parlamentari responsabbli mil-Libertajiet Ċivili jisħqu li l-istati membri tal-UE għandhom “joħolqu u jsostnu, fil-liġi u fil-prattika, ambjent għall-ġurnalisti li jkunu ħielsa mill-periklu.  Ir-resoluzzjoni mhux leġislattiva, abbozzata minn Barbara Spinelli, kienet approvata b’44 vot kontra…
Continue Reading

L-iffinanzjar tal-futur tal-Ewropa: il-budget tal-UE wara l-2020 irid jaqbel mal-miri tal-policies

  L-Ewro Parlamentari wittew it-triq għall-budget li jmiss għal żmien fit-tul, li għandu jiffinanzja prijoritajiet ġodda kif ukoll jagħmel tajjeb għal xi  nuqqas kawżat mill-Brexit.  Il-Parlament Ewropew addotta żewġ resoluzzjonijiet dwar l-ispiża u d-duħul tal-qafas finanzjarju mulit-annwali (MFF)…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari jappoġġjaw pjani sabiex ir-riċiklaġġ jissaħħaħ u jitnaqqsu l-miżbliet

  L-Iskart u l-Ippakkeġġjar ta’ l-Iskart  Sal-2025, ta’ l-inqas 55  fil-mija tal-iskart domestiku (mid-djar u min-negozji) għandhom ikunu riċiklati. Il-mira se tiżdied b’60 fil-mija sal-2030 u b’65 fil-mija sal-2035. 65 fil-mija tal-materjali għall-ippakkeġġjar iridu…
Continue Reading

Brexit: Il-Parlament ifassal il-viżjoni tiegħu għar-relazzjonijiet tal-ġejjieni bejn l-UE u r-Renju Unit

  Ftehim ta’ assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jista’ jipprovdi qafas xieraq għar-relazzjoni tal-ġejjieni. Dan intqal f’abbozz ta’ resoluzzjoni maqbula mill-Konferenza tal-Presidenti (Il-President tal-Parlament Ewropew u l-mexxejja tal-gruppi politiċi). Din…
Continue Reading