Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew jaddotta l-pożizzjoni tiegħu dwar ir-regolamenti tal-copyright diġitali

Il-Parlament Ewropew addotta il-pożizzjoni riveduta fin-negozjar dwar ir-regolamenti td-drittijiet tal-awtur, u żied is-salvagwardji biex ditti żgħar u l-liberta’ tal-espressjoni jkunu protetti. Il-pożizzjoni tal-Parlament għal taħditiet mal-istati membri biex jinħalaq l-aħħar…
Continue Reading

Ewropa li taħdem: iċ-ċittadini Ewropej jistennew aktar azzjoni fuq livell Ewropew fil-futur

L-aħħar tagħrif mill-uffiċċju tal-istatistika tal-UE jikkonferma li, aktar minn nuqqas ta’ fiduċja fl-UE biex taħdem, iċ-ċittadini Ewropej jistennew  lill-UE biex tagħmel aktar biex tindirizza t-tħassib prinċipali tagħhom.  Il-Parlament Ewropew ilu…
Continue Reading

Jiżdiedu l-fondi għaż-żgħażagħ, il-migrazzjoni u r-riċerka

General view of plenary session Week 3 2017 in Strasbourg L-Ewro Parlamentari żiedu l-fondi għal Erasmus + u ġeddew budgets għal investimenti fl-infrastruttura, kif ukoll għal Horizon 2020, il-programm ta’ riċerka tal-UE.  Huma vvotaw permezz…
Continue Reading

Aktar karozzi li jaħdmu bl-elettriku f’toroq Ewropej sal-2030

  Emissjonijiet tad-dijossina tal-karbonju minn vetturi ġodda għandhom jinqatgħu b’45 fil-mija sal-2030 u t-teħid tas-suq ta’ karozzi b’emissjonijiet zero jew emissjonijiet baxxi għandu jiżdied.  Ewro Parlamentari fil-Kumitat tal-Ambjent ipproponew it-twaqqif ta’ mira ogħla għat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’…
Continue Reading

Prodotti aktar sikuri: jiżdiedu l-kontrolli u l-ispezzjonijiet biex il-konsumaturi jkunu protetti

  Regoli biex jassiguraw verifiki aħjar u s-sigurta’ tal-oġġetti mibjugħa fl-UE kienu approvati mill-Kumitat tas-Suq Intern dan l-aħħar.  Il-Pakkett  tal-Oġġetti jkopri żewġ proposti leġislattivi: waħda dwar il-konformita’ u l-infurzar u…
Continue Reading

Fond Soċjali ġdid, Fond għall-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni u Fond tal-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri

Għall-Budget tal-UE li jmiss għal perijodu fit-tul, il-Kummissjoni qed tipproponi li ssaħħaħ iżjed id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni b’Fond Soċjali Ewropew imġedded, il-European Social Fund Plus (ESF+), u Fond Ewropew għall-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni msaħħaħ u aktar effettiv (EGF).  Għall-perijodu…
Continue Reading

Il-Kummissjoni tilqa’ ftehim bejn l-istati membri tal-UE dwar dokumenti important għal Ewropa aktar soċjali

  Fil-ġimgħat li għaddew, l-istati membri tal-UE laħqu ftehim fuq tliet dokumenti leġislattivi li huma kruċjali biex tinbena Ewropa soċjali aktar b’saħħitha: ir-reviżjoni tar-regolamenti  li jiggvernaw il-koordinazzjoni tas-sigurta’ soċjali, direttiva ġdida…
Continue Reading

Brexit: Ebda ftehim ta’ irtirar mingħajr appoġġ għall-fruntiera bejn l-Irlanda ta’ Fuq u r-Repubblika tal-Irlanda

L-Isteering Group dwar il-Brexit tal-Parlament Ewropew (BSG) insista li l-ftehim tal-irtirar irid jinkludi backstop vijabbli għall-fruntiera bejn l-Irlanda ta’ Fuq u r-Repubblika tal-Irlanda. Il-BSG tal-Parlament Ewropew kien informat dwar in-negozjati…
Continue Reading

Att dwar is-Sigurta’ fuq l-Internet: ibnu l-fiduċja fit-teknoloġiji diġitali

Qafas ġdid ta’ ċertifikazzjoni għal apparat tal-komunikazzjoni, flimkien ma’ rwol iżjed b’saħħtu għall-Aġenzija tal-UE dwar is-Sigurta’ fuq l-Internet, kien appoġġjat mill-Ewro Parlamentari fi ħdan il-Kumitat tal-Industrija dan l-aħħar.  L-Iskema tal-UE dwar is-sigurta’ fuq l-internet…
Continue Reading