Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-Parlament jaġġorna r-regolamenti Ewropej sabiex iħares aħjar lill-ħaddiema minn kimiċi li jikkawżaw il-kanċer

L-Ewro Parlamentari addottaw liġi ġdida li żżid il-limiti tal-espożizzjoni għal ħames kimiċi li jagħmlu ħsara lil saħħet il-ħaddiema. L-Ewro Parlamentari addottaw it-test maqbul mill-Ministri Ewropej b’maġġoranza wiesgħa ta’ 586 vot kontra 10 u b’26 astensjoni.  Il-leġislazzjoni…
Continue Reading

L-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbilta’

Aktar minn 70 miljun persuna jgħixu b’diżabbiltajiet fl-Unjoni Ewropea. Dan in-numru mistenni jiżdied b’popolazzjoni li qed tixjieħ. Bħaċ-ċittadini Ewropej kollha, persuni bi bżonnijiet speċjali huma intitolati għall-aċċessibbilta’, jiġifieri, ‘biex jgħixu b’mod indipendenti u…
Continue Reading

In-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss

Il-kisba tal-bilanċ tal-ġeneru f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet hi element kruċjali tad-demokrazija tal-parita’ u objettiv prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, filwaqt li l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-Ġeneru (EIGE) jirrakkomanda li r-rappreżentazzjoni tan-nisa u…
Continue Reading

Erasmus ġdid: opportunitajiet oħrajn għal żgħażagħ żvantaġġjati

  Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni approva l-programm tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ Erasmus+, fejn ippropona sett dettaljat ta’ miżuri biex jelimina l-ostakli ekonomiċi, soċjali u kulturali kollha u jħalli aktar  nies biex jieħdu…
Continue Reading

Il-Copyright fis-suq waħdieni diġitali

  Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pakkett leġislattiv għall-modernizzazzjoni tar-regolamenti dwar il-copyright tal-UE, inkluż direttiva ġdida dwar il-copyright fis-suq waħdieni diġitali fl-14 ta’ Settembru 2016.  Il-partijiet interessati u l-akkademiċi ilhom maqsumin bis-saħħa dwar il-proposta. Fi Frar…
Continue Reading

Policies Ewropej – inwasslu għaċ-ċittadini: l-Agrikoltura

  Il-Politika Komuni dwar l-Agrikoltura (CAP) hi waħda mill-eqdem policies komuni fl-UE. Is-sinifikat tagħha hu rifless fil-proporzjon tal-budget tal-UE iddedikat lilha, u li jirrappreżenta 40 fil-mija tat-total.  Żviluppata fi żmien meta l-Ewropa ma kinitx kapaċi…
Continue Reading

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel

L-Unjoni Ewropea hi impenjata biex telimina l-inugwaljanzi u tippromwovi l-ugwaljanza  bejn  is-sessi fl-attivitajiet kollha tagħha u għamlet avvanzi konsiderevoli matul is-snin.  Madankollu, is-sitwazzjoni tibqa’ żbilanċjata madwar  l-UE, f’dawn l-aħħar żminijiet il-progress tmewwet…
Continue Reading

L-implimentazzjoni tal-programm Daphne u fondi oħrajn immirati kontra l-vjolenza lejn in-nisa u l-bniet

Il-vjolenza kontra n-nisa hija iżjed prevalenti fl-UE u timponi spejjeż kbar fuq il-vittmi u s-soċjeta’. Sa  minn l-aħħar tad-Disgħinijiet, l-Unjoni Ewropea ffinanzjat proġetti bl-għan speċifiku li tkun miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa…
Continue Reading