Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

L-Ewro Parlamentari u l-Kunsill jiftiehmu dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi

  Ħaddiema li temporanjament jintbagħtu jaħdmu f’pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea minn issa ‘l  quddiem se jingħataw l-istess ħlas għall-istess xogħol fl-istess post. Dan taħt ftehim proviżorju li ntlaħaq bejn l-Ewro…
Continue Reading

L-UE trid tgħin biex tissalvagwardja l-indipendenza tal-media

  L-Ewro Parlamentari responsabbli mil-Libertajiet Ċivili jisħqu li l-istati membri tal-UE għandhom “joħolqu u jsostnu, fil-liġi u fil-prattika, ambjent għall-ġurnalisti li jkunu ħielsa mill-periklu.  Ir-resoluzzjoni mhux leġislattiva, abbozzata minn Barbara Spinelli, kienet approvata b’44 vot kontra…
Continue Reading

L-iffinanzjar tal-futur tal-Ewropa: il-budget tal-UE wara l-2020 irid jaqbel mal-miri tal-policies

  L-Ewro Parlamentari wittew it-triq għall-budget li jmiss għal żmien fit-tul, li għandu jiffinanzja prijoritajiet ġodda kif ukoll jagħmel tajjeb għal xi  nuqqas kawżat mill-Brexit.  Il-Parlament Ewropew addotta żewġ resoluzzjonijiet dwar l-ispiża u d-duħul tal-qafas finanzjarju mulit-annwali (MFF)…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari jappoġġjaw pjani sabiex ir-riċiklaġġ jissaħħaħ u jitnaqqsu l-miżbliet

  L-Iskart u l-Ippakkeġġjar ta’ l-Iskart  Sal-2025, ta’ l-inqas 55  fil-mija tal-iskart domestiku (mid-djar u min-negozji) għandhom ikunu riċiklati. Il-mira se tiżdied b’60 fil-mija sal-2030 u b’65 fil-mija sal-2035. 65 fil-mija tal-materjali għall-ippakkeġġjar iridu…
Continue Reading

Brexit: Il-Parlament ifassal il-viżjoni tiegħu għar-relazzjonijiet tal-ġejjieni bejn l-UE u r-Renju Unit

  Ftehim ta’ assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jista’ jipprovdi qafas xieraq għar-relazzjoni tal-ġejjieni. Dan intqal f’abbozz ta’ resoluzzjoni maqbula mill-Konferenza tal-Presidenti (Il-President tal-Parlament Ewropew u l-mexxejja tal-gruppi politiċi). Din…
Continue Reading

Approvat pjan tat-taxxa korporattiva ġdid li jħaddan “preżenza diġitali”

  Ditti se jkunu intaxxati skont proposti ġodda għal sistema tat-taxxa korporattiva armonizzata li wkoll tikkunsidra l-attivitajiet tagħhom fuq l-internet sabiex jikkalkulaw it-taxxa tagħhom.  Il-“Bażi tat-Taxxa Korporattiva Komuni Konsolidata” (CCCTB) li hi pjanata, parti minn proposta…
Continue Reading

Il-protezzjoni tal-konsumatur: regolamenti mifruxin għal dawk li ġew mibjugħa prodott difettuż

  L-Ewro Parlamentari approvaw sett ta’ regolamenti sabiex jassiguraw lill-konsumaturi li jixtru fuq l-internet jew wiċċ imb’wiċċ f’ħanut lokali jiksbu r-rimedji li huma intitolati għalihom jekk jixtru prodott difettuż.  L-abbozz…
Continue Reading

Liġi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mid-dijossina tal-karbonju

  Liġi biex issaħħaħ il-kontrolli tal-UE fuq l-emissjonijiet mid-dijossina tal-karbonju mill-industrija, sabiex tibda taħdem fuq il-wegħdiet tal-ftehim dwar il-klima li kien iffirmat f’Pariġi, għaddiet mill-Parlament Ewropew fil-jiem li għaddew.  Il-liġi…
Continue Reading