Archive for Ħarġa 460

Jum il-Ħaddiem, il-barranin u t-triq ’il quddiem

Id-drittijiet tal-ħaddiema, il-kundizzjonijiet tal-impjieg u r-relazzjonijiet industrijali ikunu fuq l-aġenda f’dan iż-żmien tas-sena meta l-imsieħba soċjali, speċjalment it-trejdjunjins, ifakkru Jum il-Ħaddiem. L-influss ta’ ħaddiema barranin, partikolarment ċittadini ta’ pajjiżi terzi,…
Continue Reading

Fit for 55: Il-Parlament u l-Kunsill jilħqu ftehim dwar fuels tal-avjazzjoni aktar ekoloġiċi

In-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill qablu li jżidu l-użu ta’ fuels sostenibbli, bħal biofuels avvanzati jew idroġenu, fis-settur tal-avjazzjoni. Ftehim provviżorju, milħuq bejn il-Parlament Ewropew u n-negozjaturi tal-Kunsill dwar ir-regoli tal-Avjazzjoni…
Continue Reading