Archive for Editorjal

Ħtieġa ta’ mentalità ġdida għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Għoxrin sena ilu, meta twaqqfet l-Awtorità  tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA), il-perċezzjoni pubblika kienet li din l-entità kienet se tkun qed tittratta perikli assoċjati mal-industrija tal-manifattura, impjiegi manwali,…
Continue Reading