Archive for Editorjal

Nindirizzaw l-inugwaljanza f’Malta

  Minkejja l-fatt li  l-pajjiż għamel progressi kbar f’diversi oqsma tal-ħajja, eżempji ta’ inugwaljanza għadhom jippersistu f’pajjiżna.  Waħda mill-inugwaljanzi hija d-diskrepanza bejn is-salarju li jirċievi r-raġel u s-salarju li tirċievi l-mara. Skont tagħrif provdut mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, din id-diskrepanza…
Continue Reading

Irridu nibnu mill-ġdid ir-reputazzjoni ta’ Malta

  Ir-reputazzjoni ta’ Malta bħalissa tinsab kważi fl-abbissi. L-inċertezza li nħolqot fil-ġimgħat li għaddew għadha tpoġġi lill-ekonomija fil-periklu u l-impjiegi tal-ħaddiema f’riskju. Mhux faċli li nreġġgħu r-reputazzjoni ta’ pajjiżna għalli kienet qabel fejn għad li kienet tgawdi…
Continue Reading

Nissoktaw inpoġġu lill-ħaddiem fiċ-ċentru tal-ħidma fl-isfond tad-dinja diġitali

  Il-bidliet fid-dinja tax-xogħol huma inevitabbli imma dawn qed jaċċelleraw b’ċertu ritmu li sempliċiment m’aħniex mgħammra biżżejjed biex naddattaw għalihom malajr.  Bla dubju, il-profitt jibqa’ l-aktar inċentiv b’saħħtu għal ħafna postijiet ta’ xogħol. Il-kumpaniji se jibqgħu jinvestu f’teknoloġiji ġodda…
Continue Reading

Nikkultivaw l-imħabba għat-tagħlim matul il-ħajja

Ħafna nies jassoċjaw it-tagħlim mal-edukazzjoni formali fl-iskola, f’dik post-sekondarja u fl-universita’.   Ġeneralment huwa veru li edukazzjoni formali u l-kwalifiki li jirriżultaw huma importanti. L-edukazzjoni tista’ timmassimizza l-potenzjal tagħna biex insibu impjiegi aħjar u…
Continue Reading

Il-konġestjoni tat-traffiku se tibqa’ magħna

Minkejja l-isforzi biex jinkoraġġixxu bidla għal trasport sostenibbli, il-konġestjoni tat-traffiku hi spiss iċ-ċentru ta’ dibattiti dwar il-mobbilta’.  Id-domanda għall-karozzi żdiedet b’mod sinifikanti matul dawn l-aħħar ħames snin. Skont statistika provduta mill-Uffiċċju Nazzjonali…
Continue Reading

It-teknoloġija għandha tiġi sfruttata fil-ħarsien tal-anzjani

Id-dinja qed tixjieħ. Ħafna pajjiżi qed jesperjenzaw tnaqqis fit-twelid tat-trabi u ċ-ċittadini tagħhom qed jixjieħu. Mal-anzjanita’ jiġu nuqqasijiet fil-mobbilta’, fir-riflessi, fil-kapaċitajiet tas-sensi kif ukoll dgħufija tal-ġisem partikularment fost dawk li jgħixu waħidhom.  Allura, x’jeħtieġ li…
Continue Reading