Archive for Editorjal

Żmien il-ġurnali spiċċa jew qed jaddattaw fl-era diġitali?

Il-ġurnali qed ‘imutu’? Dan hu dibattitu li ilu għaddej u reġa’ tfaċċa fl-aħbarijiet. Ħafna jsostnu li t-tmiem tal-ġurnal ta’ kuljum hu kwistjoni ta’ żmien – u ma tantx baqa’ żmien. Il-futur tal-ġurnaliżmu jinsab fid-dinja diġitali tal-websites u l-apps u…
Continue Reading

Min jikkontrolla l-media soċjali għandu jkun iżjed responsabbli

Ħobbhom  jew obgħodhom, il-kumpaniji tal-media soċjali bħal Facebook, Snapchat u Instagram biddlu d-dinja li fiha lkoll ngħixu.   Din ir-revoluzzjoni teknoloġika għadha fl-istadju bikri tagħha u mistennija tiffjorixxi fix-xhur u s-snin li ġejjin. Fl-istess waqt irridu nirrikonoxxu li din  il-qabża kbira ‘l quddiem biex nikkomunikaw ma’…
Continue Reading

Kemm hu aħjar ngħixu ħajja fis-sempliċita’

Kemm hi sabiħa s-sempliċita’! Li ngħixu fis-sempliċita’ jfisser li niffokaw il-ħin u l-enerġija tagħna fuq affarijiet li tabilħaqq huma aktar importanti minn oħrajn.  Meta nissimplifikaw l-affarijiet, insibu li qed ngħixu ħajjitna bi skop, ħajja li kontrollata minna stess. Ikollna l-ħin u l-ispazju biex inwettqu l-interessi tagħna u noħolqu l-ħajja li tassew nixtiequ.…
Continue Reading

Ħtieġa ta’ aktar responsabbilta’ u rispett fost iż-żgħażagħ: għax ma ndaħħlux il-lieva?

Regolamenti stretti, dixxiplina militari u ħbiberija ta’ veru. Jekk ħafna miż-żgħażagħ imqarrbin u sfrattati fl-Ewropa jistgħu jinbidlu permezz tal-lieva, għaliex iż-żgħażagħ tagħna ma għandhomx ikunu l-istess? Smajna jew qrajna fl-aħbarijiet dwar każ ta’ aggressjoni bejn żewġ studenti…
Continue Reading

L-Ewropa tinsab maqbuda mit-teoriji ta’ konfoffa?

Taħsbu li l-konfoffi se jiddominaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’Mejju? Dawn il-konfoffi, jew kif inhuma riferuti bl-Ingliż bħala conspiracy theories, qed ikunu lok ta’ tħassib.   Innotaw kif il-kelma tiġri malajr. Rapport li kien  pubblikat  fuq The Guardian fisser li l-koalizzjoni fl-Italja ddominata mil-Lemin Estrem saħqet, dan l-aħħar, li Franza ħolqot l-influssi fl-immigrazzjoni…
Continue Reading

Kuraġġ biex negħlbu l-bullying fil-media soċjali

Ħafna nies jikkunsidraw il-bullying fuq l-internet bħala kwistjoni taż-żgħażagħ, imma l-post tax-xogħol mhux eskluż minn dan il-fenomenu. Anżi l-każijiet qed jikbru f’pajjiżna.  Il-bullies fil-post tax-xogħol spiss jużaw il-bullying fuq l-internet biex jintimidaw lill-kollegi tagħhom u…
Continue Reading