Archive for Editorjal

Spazji sikuri għaż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol

Studju li sar dan l-aħħar mill-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) dwar iż-żgħażagħ u l-futur tax-xogħol, staqsa liż-żgħażagħ kif jaraw il-ħajja tax-xogħol tagħhom fl-10 snin li ġejjin. Ħafna fissru l-futur tagħhom b’ċertu biża’ jew inkella b’inċertezza.  Kważi 64 miljun żagħżugħ…
Continue Reading

Nikkontrollaw it-tniġġis tal-istorbju madwarna

Is-smigħ evolva sabiex il-bniedem ikun konxju mill-bidliet fl-ambjent tiegħu. Imma, is-smigħ hu wieħed mis-sensi li l-bniedem ma jistax jixegħel jew jitfi volontarjament.  Il-ħsejjes li nisimgħu isiru storbju meta ma jkunux mixtieqa – meta l-ħsejjes jinterferixxu mal-ħsieb, mal-konċentrazzjoni, max-xogħol, mat-taħdit, mas-smigħ…
Continue Reading

Jeħtieġ li jiżdiedu l-isforzi kontra t-traffikar tal-persuni fil-Mediterran

Il-kriżi tat-traffikar illegali tal-persuni fil-Mediterran hi responsabbilta’ internazzjonali li trid tinqasam u li teħtieġ taħlita kumplessa ta’ sforzi.   Il-qagħda tal-immigranti hi sitwazzjoni eċċezzjonali li teħtieġ azzjoni eċċezzjonali u koordinata. Hu kruċjali li l-kawżi tal-kriżi…
Continue Reading