Archive for Editorjal

X’se jiggwadanja l-pajjiż bl-abort?

Għandna nipproteġu l-ħajja dejjem, kullimkien u f’kull stadju tagħha u li naħdmu biex il-kwalita’ tal-ħajja ntejbuha f’kull aspett. Il-ħajja tal-bniedem għandha tiġi protetta bil-liġi mit-tnissil tagħha sal-mewt. Għaldaqstant l-abort ma jistax ikun dritt uman – huwa kompletament l-oppost.    Il-ħajja tal-bniedem, sa mill-ewwel jiem tal-eżistenza tiegħu, tista’ tkun mhedda meta xi pilloli jew mediċini oħrajn jittieħdu bl-iskop…
Continue Reading

Il-multikulturaliżmu qiegħed hawn biex jibqa’

F’ħafna pajjiżi llum m’għadniex insibu kultura waħda imma soċjeta’ b’ħafna kulturi. Dan ifisser li fl-istess pajjiż, insibu diversi kulturi ta’ nies differenti li jeżistu lkoll flimkien. Għaldaqstant insibu persuni bi twemmin reliġjuż differenti, bi stili differenti ta’ lbies, diversi tradizzjonijiet…
Continue Reading

Li tkun grat huwa tajjeb għas-saħħa mentali tagħna….anki jekk xi kultant ikun diffiċli

Il-gratitudni hi l-aktar emozzjoni b’saħħitha mill-emozzjonijiet umani kollha. Mill-osservazzjoni personali tiegħi, il-gratitudni u l-apprezzament huma żewġ attitudnijiet li huma sottovalutati hekk kif huma essenzjali għas-saħħa mentali. Dawk in-nies li huma…
Continue Reading

Jeħtieġ li tagħrif ta’ mibegħda jitneħħa minn fuq l-internet

  L-attakk terroristiku fi Christchurch, New Zealand qajjem diskussjoni dwar ir-rwol tal-media soċjali u t-teknoloġija li ħafna qed isostnu li kienu  kompliċi fl-atroċita’.   Wara li assorbejt l-aħbar, qgħadt naħseb bejni u bejn ruħi filwaqt li kkonkludejt li pjattaformi teknoloġiċi bħal YouTube u Facebook huma komponent ewlieni fir-radikalizzazzjoni taż-żgħażagħ.…
Continue Reading