Archive for Editorjal

Is-soċjeta’ tal-lum teħtieġ Samaritani tajbin

Fil-Parlament, nhar il-Erbgħa li għadda, beda dibattitu dwar l-Att tas-Samaritan it-Tajjeb – abbozz ta’ liġi xprunat mill-Oppożizzjoni sabiex min jgħin lill-proxxmu f’każ ta’ xi inċident ikun protett kontra prosekuzzjoni ċivili jew kriminali.  L-iskop ta’ dan il-Private Member’s Bill hu…
Continue Reading

Is-soċjeta’ tal-lum qed iġġiegħlna nkunu insensittivi?

In-nies ma jitwieldux bil-mibegħda lejn ħaddieħor. Ma jitwieldux bid-disrispett lejn l-emozzjonijiet tal-persuni li jgħixu madwarhom, u ma jitilgħux bil-ħeġġa biex iweġġgħu jew joqtlu. Mhux fin-natura tal-bniedem li jieħu pjaċir jaħqar lil ħaddieħor, jew li jħossu indifferenti meta jara t-tbatija jew…
Continue Reading

Innaddfu l-iskart ġenerat mill-plastik fl-ambjent ta’ madwarna

Kull sena, triljun basket tal-plastik, li jintużaw darba biss, qed jiġu wżati. Dawn huma ekwivalenti għal żewġ miljun basket kull minuta. Diversi pajjiżi japplikaw livelli differenti fl-użu tal-plastik, iżda l-pajjiżi kollha tad-dinja għandhom jimpenjaw ruħhom sabiex…
Continue Reading

Ħaddiem Għawdxi jippreferi jfittex politiku milli union għall-għajnuna

Jekk ikollu problema fuq ix-xogħol, ħaddiem Għawdxi  jippreferi jinqeda għand xi deputat jew il-Ministeru milli jirrikorri għand union. Din hi l-idea ġenerali ta’ ħafna residenti u ħaddiema Għawdxin dwar it-trade unions.  Ħaddiema Għawdxin li tkellmu ma’ Voice of the Workers fissru li peress…
Continue Reading