Archive for Editorjal

Il-qawwa tar-responsabbilta’

Li tkun kontabbli ta’ għemilek hu sinjal kruċjali ta’ maturita’  morali. Mhux ta’ b’xejn li r-responsabbita’ hi wieħed mill-pilastri prinċipali ta’ karattru sod fil-bniedem.  Ħafna persuni, partikularment uħud mill-politiċi jew oħrajn f’karigi eżekuttivi qed jevitaw il-piżijiet abbinati biex wieħed ikun kontabbli. Nammettu lkoll li…
Continue Reading