Archive for Editorjal

Għaliex ix-xogħol fil-komunita’ huwa importanti?

Il-ħajja mimlija aljenazzjonijiet tal-lum tista’ tnaffar lil ħafna individwi milli jaħsbu f’ħaddieħor u minflok jagħmew fl-egoiżmu. Għaldaqstant,  illum aktar minn qatt qabel, hawn il-bżonn li s-soċjeta’ Maltija, partikularment iż-żgħażagħ, jagħtu iżjed importanza lis-servizz fil-komunita’.  Il-ġenituri m’għandhomx jisħqu biss…
Continue Reading

Ir-responsabbilta’ politika u l-kultura tar-riżenji li ma teżistix

  Il-kontabbilta’ u r-responsabbilta’ politika huma l-essenza tad-demokrazija. Il-kontabbilta’ hija r-responsabbilta’ ta’ dawk kollha li jeżerċizzaw l-awtorita’ fejn hemm numru ta’ responsabbiltajiet li huma delegati.   Wieħed mill-aktar prinċipji bażiċi u fundamentali ta’ soċjeta’…
Continue Reading

X’se jiggwadanja l-pajjiż bl-abort?

Għandna nipproteġu l-ħajja dejjem, kullimkien u f’kull stadju tagħha u li naħdmu biex il-kwalita’ tal-ħajja ntejbuha f’kull aspett. Il-ħajja tal-bniedem għandha tiġi protetta bil-liġi mit-tnissil tagħha sal-mewt. Għaldaqstant l-abort ma jistax ikun dritt uman – huwa kompletament l-oppost.    Il-ħajja tal-bniedem, sa mill-ewwel jiem tal-eżistenza tiegħu, tista’ tkun mhedda meta xi pilloli jew mediċini oħrajn jittieħdu bl-iskop…
Continue Reading

Il-multikulturaliżmu qiegħed hawn biex jibqa’

F’ħafna pajjiżi llum m’għadniex insibu kultura waħda imma soċjeta’ b’ħafna kulturi. Dan ifisser li fl-istess pajjiż, insibu diversi kulturi ta’ nies differenti li jeżistu lkoll flimkien. Għaldaqstant insibu persuni bi twemmin reliġjuż differenti, bi stili differenti ta’ lbies, diversi tradizzjonijiet…
Continue Reading

Li tkun grat huwa tajjeb għas-saħħa mentali tagħna….anki jekk xi kultant ikun diffiċli

Il-gratitudni hi l-aktar emozzjoni b’saħħitha mill-emozzjonijiet umani kollha. Mill-osservazzjoni personali tiegħi, il-gratitudni u l-apprezzament huma żewġ attitudnijiet li huma sottovalutati hekk kif huma essenzjali għas-saħħa mentali. Dawk in-nies li huma…
Continue Reading