Archive for Editorjal

Ħtieġa li l-paga tal-ħaddiema Maltin tkun salvagwardjata u mtejba

Il-budget għall-2019 dalwaqt jitħabbar, sewwasew nhar it-Tnejn 22 ta’ Ottubru. Il-UĦM Voice of the Workers għamlet sensiela ta’ proposti u waħda li tispikka hi dwar il-ħarsien tal-pagi. Din il-union ilha għal diversi xhur tiltaqa’ ma’ każijiet ta’ ħaddiema fejn għalkemm il-liġi…
Continue Reading

L-ekonomija l-blu hi wkoll fattur importanti tal-ekonomija tagħna

Dan l-aħħar, f’waħda mill-gazzetti lokali, tqajjem is-suġġett tal-ekonomija l-blu li għandha x’taqsam ma’ firxa ta’ użi ekonomiċi tal-ibħra u r-riżorsi ta’ mal-kosta – bħall-enerġija, it-tbaħħir, is-sajd, l-akwakultura, it-tħaffir u t-turiżmu. Tinkludi…
Continue Reading

Spazji sikuri għaż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol

Studju li sar dan l-aħħar mill-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) dwar iż-żgħażagħ u l-futur tax-xogħol, staqsa liż-żgħażagħ kif jaraw il-ħajja tax-xogħol tagħhom fl-10 snin li ġejjin. Ħafna fissru l-futur tagħhom b’ċertu biża’ jew inkella b’inċertezza.  Kważi 64 miljun żagħżugħ…
Continue Reading

Nikkontrollaw it-tniġġis tal-istorbju madwarna

Is-smigħ evolva sabiex il-bniedem ikun konxju mill-bidliet fl-ambjent tiegħu. Imma, is-smigħ hu wieħed mis-sensi li l-bniedem ma jistax jixegħel jew jitfi volontarjament.  Il-ħsejjes li nisimgħu isiru storbju meta ma jkunux mixtieqa – meta l-ħsejjes jinterferixxu mal-ħsieb, mal-konċentrazzjoni, max-xogħol, mat-taħdit, mas-smigħ…
Continue Reading

Jeħtieġ li jiżdiedu l-isforzi kontra t-traffikar tal-persuni fil-Mediterran

Il-kriżi tat-traffikar illegali tal-persuni fil-Mediterran hi responsabbilta’ internazzjonali li trid tinqasam u li teħtieġ taħlita kumplessa ta’ sforzi.   Il-qagħda tal-immigranti hi sitwazzjoni eċċezzjonali li teħtieġ azzjoni eċċezzjonali u koordinata. Hu kruċjali li l-kawżi tal-kriżi…
Continue Reading