Archive for Editorjal

Nikkontrollaw it-tniġġis tal-istorbju madwarna

Is-smigħ evolva sabiex il-bniedem ikun konxju mill-bidliet fl-ambjent tiegħu. Imma, is-smigħ hu wieħed mis-sensi li l-bniedem ma jistax jixegħel jew jitfi volontarjament.  Il-ħsejjes li nisimgħu isiru storbju meta ma jkunux mixtieqa – meta l-ħsejjes jinterferixxu mal-ħsieb, mal-konċentrazzjoni, max-xogħol, mat-taħdit, mas-smigħ…
Continue Reading

Jeħtieġ li jiżdiedu l-isforzi kontra t-traffikar tal-persuni fil-Mediterran

Il-kriżi tat-traffikar illegali tal-persuni fil-Mediterran hi responsabbilta’ internazzjonali li trid tinqasam u li teħtieġ taħlita kumplessa ta’ sforzi.   Il-qagħda tal-immigranti hi sitwazzjoni eċċezzjonali li teħtieġ azzjoni eċċezzjonali u koordinata. Hu kruċjali li l-kawżi tal-kriżi…
Continue Reading

Is-soċjeta’ tal-lum teħtieġ Samaritani tajbin

Fil-Parlament, nhar il-Erbgħa li għadda, beda dibattitu dwar l-Att tas-Samaritan it-Tajjeb – abbozz ta’ liġi xprunat mill-Oppożizzjoni sabiex min jgħin lill-proxxmu f’każ ta’ xi inċident ikun protett kontra prosekuzzjoni ċivili jew kriminali.  L-iskop ta’ dan il-Private Member’s Bill hu…
Continue Reading

Is-soċjeta’ tal-lum qed iġġiegħlna nkunu insensittivi?

In-nies ma jitwieldux bil-mibegħda lejn ħaddieħor. Ma jitwieldux bid-disrispett lejn l-emozzjonijiet tal-persuni li jgħixu madwarhom, u ma jitilgħux bil-ħeġġa biex iweġġgħu jew joqtlu. Mhux fin-natura tal-bniedem li jieħu pjaċir jaħqar lil ħaddieħor, jew li jħossu indifferenti meta jara t-tbatija jew…
Continue Reading