Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Digital Green Certificate: ftehim proviżorju bejn il-Parlament u l-Kunsill

In-negozjaturi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar Digital Green Certificate biex jiġi faċilitat il-moviment liberu fl-Ewropa matul il-pandemija. Iċ-ċertifikat se jkun disponibbli jew f’format diġitali jew f’format stampat.…
Continue Reading

Ftehim dwar sistema aħjar ta’ dħul fl-UE għal ħaddiema bi kwalifiki għolja

In-negozjaturi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill laħqu ftehim proviżorju biex is-sistema tal-Blue Card ssir aktar attraenti għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi  li jkollhom kwalifiki għolja u li jixtiequ jaħdmu fl-UE. Skont…
Continue Reading

Stħarriġ jenfasizza l-appoġġ għal rwol akbar tal-UE fil-ġestjoni tal-kriżijiet kbar

Il-Parlament Ewropew ippubblika r-riżultati tal-istħarriġ tiegħu tal-Ewrobarometru dwar il-Futur tal-Ewropa. L-istħarriġ ġie kkummissjonat b’mod konġunt mal-Kummissjoni Ewropea. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa Madwar tmienja minn kull għaxar Ewropej (81%) jaqblu li…
Continue Reading

Ftehim proviżorju dwar regoli temporanji kontra l-abbuż tat-tfal fuq l-internet

In-negozjaturi tal-PE u tal-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar leġiżlazzjoni temporanja ġdida biex jiġi evitat l-isfruttament sesswali tat-tfal fuq l-internet u tagħmilha aktar faċli biex dawn il-każi jkunu rapurtati. Il-bidliet miftiehma…
Continue Reading

Il-Parlament japprova l-ftehim kummerċjali u ta’ kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

Il-Parlament ivvota b’maġġoranza kbira favur l-approvazzjoni għall-ftehim li jistabbilixxi r-regoli tar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit. Id-Deċiżjoni ġiet adottata b’600 vot favur, 5 kontra u 32 astensjoni, filwaqt li…
Continue Reading

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: tnedija tal-pjattaforma diġitali

Il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, fosthom ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea, qiegħdin iniedu l-pjattaforma diġitali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, u jistiednu liċ-ċittadini kollha tal-UE jikkontribwixxu…
Continue Reading

Digital Green Certificate: Il-MPE jitolbu kjarifiki

Il-MPE staqsew lill-Kummissarju għall-Ġustizzja Didier Reynders dwar id-Digital Green Certificate propost reċentement u iddiskutew l-aspetti tal-protezzjoni tad-data mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Fil-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Kummissarju Reynders enfasizza li l-għan tal-proposta…
Continue Reading

Il-MPE jegħlbu ostaklu ieħor għall-pjan ta’ rkupru mill-COVID-19

Il-Parlament Ewropew approva tliet liġijiet fuq l-implimentazzjoni tas-sistema tar-Riżorsi Proprji tal-UE, biex iwitti t-triq għar-riforma tagħha u għall-introduzzjoni ta’ sorsi ġodda ta’ dħul għall-UE. Il-Membri Parlamentari Ewropej adottaw regolament ta’…
Continue Reading

Proċedura rapida tal-Parlament biex jiġi adottat Ċertifikat Diġitali Aħdar sa Ġunju

Il-Parlament Ewropew ivvota favur mozzjoni biex jitħaffef il-proċess tal-introduzzjoni taċ-Ċertifikat Diġitali Aħdar -  li jippermetti moviment sikur u liberu matul il-pandemija -  bl-iskop li dan jidħol fis-seħħ sas-sajf. B’468 vot…
Continue Reading