Il-Parlament u l-Kunsill laħqu ftehim provviżorju dwar regoli ġodda biex jipprojbixxu reklami qarrieqa u jipprovdu lill-konsumaturi b’informazzjoni aħjar dwar il-prodotti. Il-ftehim jaġġorna l-lista eżistenti tal-UE ta’ prattiki kummerċjali pprojbiti u jżid magħha diversi drawwiet ta’ kummerċjalizzazzjoni problematiċi relatati mal-greenwashing u l-early obscolescence tal-prodotti. L-għan tar-regoli l-ġodda huwa li jipproteġu lill-konsumaturi minn prattiki qarrieqa u jgħinuhom jagħmlu għażliet ta’ xiri aħjar.

X’se jkun ipprojbit?

In-negozjaturi mill-Parlament u mill-Kunsill qablu li jipprojbixxu dan li ġej:

  • pretensjonijiet ambjentali ġeneriċi, eż. “favur l-ambjent”, “naturali”, “bijodegradabbli”, “newtrali għall-klima” jew “eko”, mingħajr prova ta’ prestazzjoni ambjentali eċċellenti rikonoxxuta rilevanti għall-istqarrija;
  • Informazzjoni dwar oġġett b’karatteristika li tillimita l-ħajja tal-prodott jekk din tkun disponibbli u l-effetti tagħha;
  • pretensjonijiet ibbażati fuq skemi ta’ tpaċija tal-emissjonijiet li prodott għandu impatt newtrali, imnaqqas jew pożittiv fuq l-ambjent;
  • tikketti ta’ sostenibbiltà mhux ibbażati fuq skemi ta’ ċertifikazzjoni approvati jew stabbiliti minn awtoritajiet pubbliċi;
  • pretensjonijiet ta’ durabilità f’termini ta’ ħin ta’ użu jew intensità taħt kundizzjonijiet normali, jekk mhux ippruvati;
  • iħeġġeġ lill-konsumatur biex jissostitwixxi prodotti, bħal cartridges tal-linka tal-printer, aktar kmieni milli strettament meħtieġ;
  • tippreżenta aġġornamenti tas-softwer kif meħtieġ anke jekk isaħħu biss il-karatteristiċi tal-funzjonalità;
  • tippreżenta oġġetti bħala li jistgħu jissewwew meta ma jkunux.

Tikketta ġdida armonizzata biex tenfasizza prodotti b’garanzija estiża

Il-MPE saħqu b’suċċess li jagħmlu l-informazzjoni dwar il-garanzija aktar viżibbli, peress li ħafna nies mhumiex konxji li l-oġġetti kollha jgawdu mill-inqas garanzija ta’ sentejn fl-UE. Il-Kummissjoni għandha wkoll il-kompitu li tfassal tikketta ġdida għall-produtturi li lesti jenfasizzaw il-kwalità tal-prodotti tagħhom billi jestendu l-perjodu ta’ garanzija mingħajr ħlas.

Il-passi li jmiss

Sabiex isir liġi, il-ftehim provviżorju issa jrid jikseb l-approvazzjoni finali kemm mill-Parlament kif ukoll mill-Kunsill. Il-vot mill-MPE mistenni jsir f’Novembru. Meta d-direttiva tidħol fis-seħħ, l-istati membri se jkollhom 24 xahar biex jinkorporaw ir-regoli l-ġodda fil-liġi tagħhom.