Il-MPE jappellaw lill-alleati tan-NATO biex jonoraw l-impenn tagħhom lejn l-Ukrajna u jwittu t-triq biex il-pajjiż jiġi mistieden jingħaqad mal-alleanza tad-difiża. Fir-riżoluzzjoni, adottata nhar il-Ħamis b’425 vot favur, 38 kontra u 42 astensjoni, il-MPE jenfasizzaw li huma jistennew li “l-proċess ta’ adeżjoni jibda wara li tintemm il-gwerra u jiġi ffinalizzat mill-aktar fis possibbli”.

Sakemm tinkiseb sħubija sħiħa, l-UE u l-istati membri tagħha, flimkien mal-alleati tan-NATO u sħab tal-istess fehma, iridu jaħdmu mill-qrib mal-Ukrajna biex jiżviluppaw qafas temporanju għall-garanziji tas-sigurtà, jgħidu l-MPE, li għandu jiġi implimentat immedjatament wara l-gwerra. Il-Parlament jenfasizza li l-integrazzjoni tal-Ukrajna kemm fin-NATO kif ukoll fl-UE ssaħħaħ is-sigurtà reġjonali u globali u ssaħħaħ ir-rabtiet bejn l-Ukrajna u l-komunità Ewro-Atlantika.

Il-qerda tad-diga ta’ Kakhovka hija reat tal-gwerra

Il-MPE jikkundannaw bl-aktar mod qawwi l-qerda tar-Russja tad-diga ta’ Kakhovka fis-6 ta’ Ġunju, li tikkostitwixxi reat tal-gwerra u kkawżat għargħar estensivi u ħolqot diżastru ambjentali kif ukoll ekoċidju fl-Ukrajna. Dawk kollha responsabbli għad-delitti tal-gwerra, inkluż il-qerda tad-diga, se jinżammu responsabbli f’konformità mal-liġi internazzjonali, iżidu l-MPE.

Hemm bżonn pakkett komprensiv ta’ rkupru tal-UE għall-Ukrajna

Il-Parlament jitlob pakkett ta’ rkupru tal-UE komprensiv u adegwat għall-Ukrajna, li għandu jiffoka fuq l-għajnuna, ir-rikostruzzjoni u l-irkupru immedjati, medji u fit-tul tal-pajjiż. Huma jistennew b’interess ir-rieżami propost li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali attwali u l-Faċilità proposta ta’ Rebuild Ukraine, li se tkopri l-finanzjament għall-ħtiġijiet ta’ rikostruzzjoni tal-Ukrajna fis-snin li ġejjin.

Il-MPE jenfasizzaw l-importanza li r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna tintrabat mat-tħejjijiet tagħha għall-adeżjoni mal-UE u mar-riformi domestiċi li għaddejjin bħalissa, filwaqt li jenfasizzaw li l-bini mill-ġdid tal-infrastruttura u l-kapaċità industrijali danneġġati jenħtieġ li jseħħu f’konformità mal-prinċipju “bini mill-ġdid aħjar” u l-Patt Ekoloġiku Ewropew. Dan jgħin biex il-pajjiż jiġi ttrasformat fi stat soċjali Ewropew u b’ekonomija tas-suq diġitali u mingħajr karbonju.

Tama li n-negozjati tal-adeżjoni tal-UE mal-Ukrajna jkunu jistgħu jibdew din is-sena
Fl-aħħar nett, il-Parlament itenni l-appoġġ tiegħu għad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li s-sena l-oħra ddeċieda li l-Ukrajna tingħata l-istatus ta’ kandidat tal-UE. Il-MPE jesprimu t-tama għal rakkomandazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni Ewropea ladarba li l-Ukrajna tkun temmet b’suċċess is-seba’ passi stabbiliti fl-opinjoni tal-Kummissjoni. Huma jitolbu triq ċara għall-bidu tan-negozjati tal-adeżjoni, li, b’appoġġ suffiċjenti, jistgħu jibdew diġà din is-sena.