Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra liġijiet ġodda dwar ir-rikonoxximent tal-wiċċ

  Hekk kif aktar organizzazzjonijiet qed jikkunsidraw jew jintroduċu sistemi dwar ir-rikonoxximent tal-wiċċ fi spazji pubbliċi, il-Kummissjoni Ewropea qed tikkunsidra liġijiet li jistgħu jagħtu drittijiet liċ-ċittadini fuq tagħrif abbinat  mar-rikonoxximent…
Continue Reading

Blacklist ġdida tal-UE kontra l-ħasil tal-flus f’Ottubru

  L-Unjoni Ewropea se tiżvela metodoloġija ġdida għall-blacklist tagħha ta’ pajjiżi terzi kontra l-ħasil tal-flus f’Ottubru. Blacklist preċedenti kien imwaqqfa minn  gvernijiet Ewropej wara tilwima diplomatika fuq l-inklużjoni tal-Arabja Sawdita u  erba’ territorji Amerikani. …
Continue Reading

Is-sejba u l-protezzjoni ta’ vittmi ta’ traffikar uman f’zoni ta’ konflitt

  It-traffikar tal-bnedmin iseħħ f’kull pajjiż fid-dinja, u għandu dimensjonijiet qawwija tal-ġeneru. Fl-Ewropa, l-isfruttar sesswali hu l-aktar forma mifruxa ta’ traffikaw, segwit bix-xogħol sforzat.  In-nisa u l-bniet ikopru l-maġġoranza tal-vittmi kollha tat-traffikaw. Fuq livell Ewropew, ħafna…
Continue Reading

Id-Drittijiet tal-Bniedem fi ftehim kummerċjali tal-UE

Il-prassi li d-drittijiet tal-bniedem ikunu marbutin mal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ qabdet ir-ritmu fost diversi msieħba kummerċjali. Mhux biss l-UE, imma anki potenzi kummerċjali importanti oħrajn, bħall-Istati Uniti u l-Kanada, idaħħlu provvedimenti dwar id-drittijiet tal-bniedem u…
Continue Reading

Il-fondi ta’ koeżjoni waħedhom ma jsolvux in-nuqqas ta’ ħaddiema fl-UE

  Il-moviment intern se joħloq bidla radikali fil-popolazzjoni Ewropea sal-2060 sakemm ix-xejriet ma jimmoderawx ruħhom.  Bl-użu ta’ diversi xenarji demografiċi, investigazzjoni ta’ tliet snin mill-Kummissjoni Ewropea u l-Istitut Xjentifiku għall-Analiżi ta’ Sistemi…
Continue Reading

In-nuqqas ta’ azzjoni mill-UE qed tikkriminalizza s-solidarjeta’

  Wara l-arrest ta’ Carola Rackete, il-kaptan tal-bastiment ta’ salvataġġ Sea Watch 3, li kien imxandar madwar id-dinja, iċ-ċittadini Ewropej malajr ġabru aktar minn  €1 miljun għall-ispejjeż legali fid-difiża tas-Sea Watch u aktar minn 250,000 persuna ffirmaw petizzjonijiet b’appoġġ tas-Sea Watch u kontra l-kriminalizzazzjoni tas-solidarjeta’. Imma hekk kif…
Continue Reading

Ir-regolamenti iebsin tal-UE dwar l-emissjonijiet jiġu b’theddida ta’ €34 biljun

Ma tantx fadal żmien għall-manifatturi tal-karozzi fl-Ewropa. Wara biss sitt xhur mir-regolamenti iebsin dwar l-emissjonijiet, l-industrija tal-karozzi qed taffaċċja sa €34 biljun f’penali kif ukoll tnaqqir mill-profitti mill-bejgħ ta’ aktar…
Continue Reading