Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-qawwa tal-Parlament Ewropew

  Hekk kif hu l-uniku istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea elett direttament, il-Parlament Ewropew jinsab fil-qalba tad-demokrazija rappreżentattiva, il-pedament li fuqha hija mibnija l-UE. Mit-twaqqif tiegħu, il-qawwa u l-influwenza tal-Parlament evolvew b’mod  sinifikattiv, u ttrasformawh f’korp leġislattiv, forum tad-diskussjoni…
Continue Reading

X’qed tagħmel għalija l-Ewropa?

L-Ewropa kif taffettwa ħajjitna ta' kuljum? Kif tagħmel impatt fuq l-impjiegi tagħna, il-familji tagħna, il-kura tas-saħħa tagħna, il-passatempi tagħna, il-vjaġġi tagħna, is-sigurtà tagħna, l-għażliet tal-konsumatur tagħna u d-drittijiet soċjali tagħna? U kif inhi preżenti l-Ewropa fil-bliet u r-reġjuni tagħna?  Bħala ċittadini Ewropej, ma tagħmilx differenza fejn ngħixu, kif naqalgħu l-għajxien tagħna jew kif inqattgħu l-ħin tagħna, l-UE għandha impatt fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum. Dan is-sit web qed jippreżenta sensiela ta' noti qosra, qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019, li jesploraw x’toffri u x’tagħmel l-UE mil-lenti tal-individwu. F'paġna waħda, dawn in-noti huma maħsuba biex taqrahom, taqsamhom ma' nies oħra u tużahom mill-ġdid. U jekk tixtieq issir taf aktar, agħti daqqa t'għajn lejn id-dokumenti tagħna dwar il-politiki tal-UE taħt il-lenti li huma itwal u fihom aktar informazzjoni.  Dan huwa sit web ħaj u, matul ix-xhur li ġejjin, se nżidu aktar materjal f'aktar lingwi tal-UE.  Għalhekk, x'tagħmel l-Ewropa għalik?   Ara aktar billi tirreferi għal dan il-link -  
Continue Reading

It-tikketti fuq l-ikel għall-konsumaturi

Studju kkummissjonat mill-Kumitat PETI tal-Parlament Ewropew sab li provvediment għal tagħrif aktar ikkonsolidat tal-ikel huwa meħtieġ u li jikkunsidra d-drittijiet fundamentali individwali, l-interessi differenti tal-istati membri u r-riżultati mix-xjenza politika, mill-ekonomija u mix-xjenza dwar…
Continue Reading

L-elezzjonijiet tal-2019: il-partiti politiċi Ewropej

Huwa rikonoxxut b’mod wiesa’ li  l-partiti politiċi Ewropej se jkollhom rwol  kruċjali għall-futur tal-proċedura Spitzenkandidaten. F’dan ir-rigward, il-kummentaturi konsistentement jindikaw bi kbir u, qabel l-2014, sfida bla preċedenti ta’ kampanja mifruxa b’mod…
Continue Reading

Tisħiħ fis-sigurta’ għall-karti tal-identita’ taċ-ċittadini Ewropej

Il-Parlament Ewropew mistenni jivvota matul dan ix-xahar fuq proposta leġislattiva mmirata biex ittejjeb is-sigurta’ tal-karti tal-identita’ taċ-ċittadini Ewropej, kif ukoll dokumenti ta’ residenza li jinħarġu lil ċittadini Ewropej u l-familji tagħhom. Il-proposta qed tfittex…
Continue Reading

Il-Parlament jaġġorna r-regolamenti Ewropej sabiex iħares aħjar lill-ħaddiema minn kimiċi li jikkawżaw il-kanċer

L-Ewro Parlamentari addottaw liġi ġdida li żżid il-limiti tal-espożizzjoni għal ħames kimiċi li jagħmlu ħsara lil saħħet il-ħaddiema. L-Ewro Parlamentari addottaw it-test maqbul mill-Ministri Ewropej b’maġġoranza wiesgħa ta’ 586 vot kontra 10 u b’26 astensjoni.  Il-leġislazzjoni…
Continue Reading

L-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbilta’

Aktar minn 70 miljun persuna jgħixu b’diżabbiltajiet fl-Unjoni Ewropea. Dan in-numru mistenni jiżdied b’popolazzjoni li qed tixjieħ. Bħaċ-ċittadini Ewropej kollha, persuni bi bżonnijiet speċjali huma intitolati għall-aċċessibbilta’, jiġifieri, ‘biex jgħixu b’mod indipendenti u…
Continue Reading

In-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss

Il-kisba tal-bilanċ tal-ġeneru f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet hi element kruċjali tad-demokrazija tal-parita’ u objettiv prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, filwaqt li l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-Ġeneru (EIGE) jirrakkomanda li r-rappreżentazzjoni tan-nisa u…
Continue Reading

Erasmus ġdid: opportunitajiet oħrajn għal żgħażagħ żvantaġġjati

  Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni approva l-programm tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ Erasmus+, fejn ippropona sett dettaljat ta’ miżuri biex jelimina l-ostakli ekonomiċi, soċjali u kulturali kollha u jħalli aktar  nies biex jieħdu…
Continue Reading