Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-fondi ta’ rkupru tal-UE għandhom jingħataw biss lill-pajjiżi li jirrispettaw is-saltna tad-dritt

Stħarriġ tal-Eurobarometer mill-Parlament Ewropew juri appoġġ ċar għat-trasparenza u l-kontroll effettiv tal-fondi tal-UE fil-qafas tal-programm NextGenerationEU. Skont l-istħarriġ, madwar l-UE 53% taċ-ċittadini jaqblu bis-sħiħ li għandu jkun hemm kontroll effettiv, waqt…
Continue Reading

MPE jappellaw għall-għajnuna umanitarja fl-Afganistan

F’laqgħa straordinarja li ssejħet wara li t-Taliban ħa l-kontroll tal-Afganistan, il-Membri Parlamentari Ewropej appellaw biex l-Ewropa tipprovdi għajnuna umanitarja u tkun front wieħed fuq l-immigrazzjoni. F’laqgħa straordinarja tal-Kumitati għall-Affarijiet Barranin…
Continue Reading

Afganistan: Il-MPE jitolbu tluq sikur taċ-ċittadini tal-UE u dawk Afgani, u li l-kriżi umanitarja tkunu indirizzata b’mod urġenti

Wara l-iżviluppi drammatiċi tal-aħħar jiem u sigħat, Membri Parlamentari Ewropej ewlenin ħarġu d-dikjarazzjoni li ġejja. “Aħna niddeploraw id-diżastru politiku, militari u morali reċenti fl-Afganistan u nesprimu t-tħassib profond tagħna dwar…
Continue Reading

Korp ta’ Etika Indipendenti: it-titjib tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE

Korp ġdid tal-Etika tal-UE jkun jista’ jibda investigazzjonijiet dwar kunflitti ta’ interess possibbli jew każijiet li jinvolvu Kummissarji, MPE u membri tal-istaff. F’rapport approvat mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, il-MPE spjegaw il-fehmiet…
Continue Reading

Regoli li jiffaċilitaw tixrid tal-informazzjoni fl-Intelliġenza Artifiċjali madwar l-UE

Il-MPE adottaw regoli biex informazzjoni użata fil-ħolqien ta’ prodotti ġodda u innovazzjoni, b’mod partikolari fl-Intelliġenza Artifiċjali tkun aktar disponibbli. Il-Kumitat tal-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar l-Att dwar…
Continue Reading

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: vuċi akbar għar-reġjuni u l-imsieħba soċjali

Il-Bord Eżekuttiv qabel li jalloka aktar siġġijiet fil-Plenarja tal-Konferenza lil rappreżentanti reġjonali u lokali, kif ukoll lill-imsieħba soċjali. Is-sitt laqgħa tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza kienet l-ewwel waħda matul il-Presidenza Slovena tal-Kunsill.…
Continue Reading

Regoli temporanji għas-sejbien ta’ abbuż sesswali tat-tfal online

Il-Membri Parlamentari Ewropej approvaw regolament temporanju li jippermetti lill-fornituri tas-servizzi bbażati fuq l-internet ikomplu jiġġieldu materjal online ta’ abbuż sesswali tat-tfal fuq bażi volontarja. Fil-kuntest taż-żieda inkwetanti fl-ammont ta’ materjal…
Continue Reading