Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Ażil: Il-MPE jitolbu aktar solidarjetà fost il-pajjiżi tal-UE

Ir-Regolamenti Dublin III tal-2013 dwar l-ażil ipoġġu “responsabbiltà sproporzjonata fuq minoranza ta’ stati membri, b’mod partikolari meta jkun numru kbir ta’ wasliet”, skont  abbozz ta’ riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew. Għalhekk, għandu…
Continue Reading

Liġi biex konsumaturi jingħaqdu u jiftħu azzjoni kollettiva fl-UE

Ir-regoli l-ġodda jintroduċu mudell armonizzat għall-azzjoni rappreżentattiva fl-Istati Membri kollha li jiggarantixxi li l-konsumaturi jkunu protetti sew mid-dannu tal-massa, filwaqt li jiżgura salvagwardji xierqa biex jiġu evitati kawżi abbużivi. L-Istati…
Continue Reading

87% tal-Maltin jaħsbu li l-UE għandha jkollha iktar poter fuq il-Covid-19

Coronavirus against European Union grunge flag. Virus causing epidemic concept Disgħa minn kull għaxar Maltin jemmnu li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha aktar kompetenzi fil-ġlieda kontra l-pandemija Covid-19. Din iċ-ċifra (87%)…
Continue Reading

Konsumaturi fl-UE għandu jkollhom “id-dritt għal tiswija” u prodotti iktar siguri

Il-Parlament Ewropew qed jipproponi serje ta’ miżuri maħsuba biex jagħtu lill-konsumaturi “dritt għal tiswija” billi l-għażla tkun iktar biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur u tissaħħaħ is-sikurezza u s-sostenibbiltà tal-prodott ittieħdet mill-Kumitat…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari jippreżentaw il-prijoritajiet tagħhom għall-Att dwar is-Servizzi Diġitali

  It-talbiet tal-Ewro Parlamentari dwar kif is-servizzi diġitali, inkluż il-pjattaformi onlajn u swieq diġitali, għandhom ikunu regolati ġew stabbiliti waqt vot fil-Kumitat tas-Suq Intern fil-jiem li għaddew.  Bl-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA), l-UE qed…
Continue Reading

Jeħtieġ li l-istati membri jarmonizzaw il-valutazzjonijiet u l-miżuri

  Il-MPE jgħidu li definizzjonijiet komuni, kriterji u metodoloġiji tas-saħħa huma essenzjali biex tiġi miġġielda l-pandemija li għaddejja bħalissa u l-konsegwenzi ekonomiċi tagħha fl-UE.  Imħassba biż-żieda reċenti fil-każijiet pożittivi tal-COVID-19 madwar l-Ewropa, il-MPE ddeploraw li l-Istati Membri ma ħadux il-lezzjonijiet mill-bidu tal-kriżi u reġgħu ħadu miżuri differenti u mhux koordinati.  F’reżoluzzjoni adottata b’595 vot favur, 50 kontra u 41 astensjoni nhar il-Ħamis, huma indikaw in-nuqqas ta’ metodoloġija armonizzata użata biex jinġabar u jiġi evalwat l-għadd ta’ persuni infettati, li jwassal għal valutazzjonijiet tar-riskju għas-saħħa u restrizzjonijiet differenti tal-moviment liberu għal persuni li jivvjaġġaw minn pajjiżi oħra tal-UE.  Wara dibattitu mal-Kummissarju Didier Reynders u l-Ministru Michael Roth tal-presidenza Ġermaniża, il-Parlament iħeġġeġ lill-Istati Membri biex:  jadottaw l-istess definizzjoni għal każ pożittiv ta’ COVID-19, għal mewt bil-COVID-19 u għall-irkupru mill-infezzjoni,  jirrikonoxxu reċiprokament ir-riżultati tat-testijiet fl-Istati Membri kollha,  jaqtaw il-ħinijiet sproporzjonati ta’ stennija għat-testijiet  jistabbilixxu perijodu komuni ta’ kwarantina,  Jikkoordinaw ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar meta jkun meħtieġ, f’konformità mal-proposta tal-Kummissjoni u  jiddiskutu kif wieħed jista’ jerġa’ lura għal żona Schengen li tiffunzjona bis-sħiħ, mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni u pjanijiet ta’ kontinġenza, malajr kemm jista’ jkun.    Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) għandu jkun inkarigat mill-valutazzjoni tar-riskju tat-tixrid tal-virus u…
Continue Reading

Kapaċità akbar ta’ Protezzjoni Ċivili tal-UE meħtieġa fid-dawl tal-lezzjonijiet mill-COVID-19

  Il-mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili (UCPM) appoġġja b’suċċess lill-istati membri biex isalvaw il-ħajjiet, inkluż matul il-kriżi tal-COVID-19, permezz tal-koordinazzjoni u l-assistenza tal-isforzi tal-protezzjoni ċivili. Tagħmir mediku bħal ventilaturi, tagħmir protettiv personali, vaċċini…
Continue Reading