Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-Budget tal-UE għall-2019: Agħmlu aktar għaż-żgħażagħ, l-SMEs u l-klima, iħeġġu l-MEPs

  Il-Budget tal-UE għas-sena d-dieħla għandu jiffoka fuq iż-żgħażagħ, jgħidu l-Ewro Parlamentari f’resoluzzjoni. Prijoritajiet oħrajn huma t-tkabbir, is-sigurta’, il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u l-migrazzjoni.  Ir-resoluzzjoni, li tistabbilixxi l-prinċipji għall-Ewro Parlamentari biex isegwu fin-negozjati…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari jappoġġjaw miżuri biex jamalgamaw il-karriera mal-ħajja privata

L-Ewro Parlamentari fi ħdan il-Kumitat dwar ix-Xogħol approvaw il-leave  tal-paternita’, il-leave tal-ġenituri mhux trasferibbli u miżuri biex isaħħu l-opportunitajiet tan-nisa fis-suq tax-xogħol.  Ir-regolamenti fi stadju ta’ abbozz jagħtu prerekwiżiti bażiċi għall-istati membri, f’tentattiv…
Continue Reading

Kwalita’ tal-prodott għall-konsumatur: l-Ewro Parlamentari jimmiraw għal livelli doppji

Diversi Ewro Parlamentari stqarrew dan l-aħħar  li jekk ditta tbigħ prodott madwar l-Ewropa, imma b’kompożizzjonijiet li huma differenti minn pajjiż għal ieħor, ma tistax tagħmel l-istess tikketta, għax tista’ tqarraq lill-konsumaturi.    Minn…
Continue Reading

Il-Brexit Steering Group iwieġeb għal dokument Ingliż dwar iċ-ċittadini Ewropej fir-Renju Unit

  Il-Brexit Steering Group fi ħdan il-Parlament Ewropew wieġeb għad-dokument tal-Gvern Ingliż bit-tema EU Settlement Scheme  statement of intent, li jiddeskrivi kif iċ-ċittadini Ewropej u l-familji tagħhom jistgħu jiksbu d-dritt  li jgħixu fir-Renju Unit.  Guy Verhofstadt, il-Koordinatur tal-Brexit fi ħdan…
Continue Reading

Ebda ostaklu għall-moviment ħieles ta’ informazzjoni mhux personali fl-UE

  It-tneħħija tal-ostakli għall-moviment ħieles ta’ informazzjoni mhux personali fi ħdan l-UE għal kumpaniji u awtoritajiet pubbliċi hi għan prinċipali ta’ abbozz ta’ liġi approvat mill-Kumitat tas-Suq Intern.  Ir-regolamenti proposti jistgħu…
Continue Reading

Regolamenti ġodda dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sewwieqa

Regolamenti Ewropej dwar ħaddiema li jintbagħtu jaħdmu f’pajjiżi oħrajn, ibbażati fuq “ħlas indaqs għall-istess xogħol”, se japplikaw għat-twassil ta’ oġġetti  b’kull mezz ta’ trasport. Dan skont emendi approvati mill-Kumitat tat-Trasport…
Continue Reading

Għodda ta’ difiża aktar iebsin kontra importazzjonijiet inġusti biex ikunu protetti l-impjiegi u l-industrija fl-UE

Tariffi iżjed għoljin jistgħu jkunu imposti fuq importazzjonijiet sussidjati biex iħarsu aħjar l-impjiegi u n-negozji fl-UE, skont ftehim informali ta’ Diċembru 2017 li kien approvat mill-Parlament Ewropew fil-jiem li għaddew.  Il-miżuri maqbula…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari jsejħu lill-pajjiżi tal-UE sabiex itemmu prattiċi ta’ xogħol prekarju

Il-Parlament Ewropew, nhar il-Ħamis 31 ta’ Mejju, addotta resoluzzjoni li qed issejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-UE sabiex jittrattaw il-kwistjoni ta’ prattiċi ta’ xogħol  prekarju u l-użu abbużiv  ta’ kuntratti fissi ta’ xogħol…
Continue Reading

L-użu tal-mudell tal-blockchain kontra l-ispejjeż ta’ ditti żgħar u t-tisħiħ taċ-ċittadini

  Skont il-Kumitat  tal-Industrija fi ħdan  il-Parlament Ewropew, l-użu tal-mudell tal-blockchain f’oqsma bħall-enerġija, katini tal-provvisti u l-governanza, jista’ jnaqqas l-ispejjeż għad-ditti u jsaħħaħ liċ-ċittadini.  It-transazzjonijiet tal-blockchain huma rekordjati minn diversi persuni, milli minn intermedjarji imħallsa, li xi…
Continue Reading