Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

COVID-19: L-istituzzjonijiet tal-UE qed jaħdmu biex jinġabar iżjed tagħmir li jsalva l-ħajjiet

  Fil-jiem li għaddew, il-Kummissjoni Ewropea nediet skema biex jinġabar it-tagħmir mediku permezz ta’ rescEU biex il-provvisti neċessarji għall-ġlieda kontra l-COVID-19 ikunu jistgħu jaslu malajr fl-istati membri fil-bżonn. Dan it-tagħmir huwa meħtieġ biex jiġu kkurati l-pazjenti infettati, jiġu protetti l-ħaddiema fis-settur tas-saħħa, u biex titnaqqas ir-rata tal-firxa tal-virus.  Il-Parlament qed jaħdem mal-istati membri biex malajr jiġu approvati 40 mill-50 miljun Euro għat-tagħmir tal-kura intensiva, bħal ventilaturi, u tagħmir protettiv tal-persunal, bħal maskli.  L-istati membri qiegħdin ukoll jgħaqdu l-forzi tagħhom permezz tal-Ftehim Konġunt ta‘ Akkwist Pubbliku biex jixtru tagħmir protettiv persunali, ventilaturi respiratorji u tagħmir ieħor meħtieġ fl-ittestjar għall-COVID-19. Din il-ħidma konġunta ser ittihom pożizzjoni aktar b’saħħitha fis-suq dinji.  Pascal Canfin (Renew, FR), il-President tal-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta tal-Ikel, qal: “Fil-jiem li għaddew, l-UE ħadet bosta deċiżjonijiet storiċi fil-ġlieda kontra l-COVID-19, inkluż fir-rigward tal-impatt tiegħu fuq l-ekonomija. Dan il-fatt m’aħniex qed ngħiduħ biżżejjed u m’aħniex qed ngħiduħ bis-saħħa li jeħtieġ. L-UE qed tagħmel dak kollu li tista’ biex issalva l-ħajjiet. Din hija s-solidarjeta fl-azzjoni.”  “Il-kriżi attwali turi wkoll li huwa importanti li jkun hemm biżejjed flus biex ikunu jistgħu jitwettqu l-inizjattivi tal-Mekkaniżmu ta’ Protezzjoni Ċivili tal-UE wara l-2020, hekk kif tgħid il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew”.   
Continue Reading

Għeluq tal-fruntieri: il-President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili jitlob proporzjonalità u koordinazzjoni fl-UE

  Dikjarazzjoni tal-President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) dwar l-introduzzjoni mill-ġdid ta' kontrolli fuq il-fruntiera f'xi fruntieri interni ta' Schengen minħabba l- virus korona. "Fl-aħħar jiem,…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari jirrifjutaw il-pressjoni tat-Turkija u jitolbu regoli komuni dwar l-ażil

  Skont l-Ewro Parlamentari, l-UE għandha tgħin lill-Greċja timmaniġġja l-fruntiera tagħha mat-Turkija, filwaqt li tiżgura d-dritt għall-ażil għal dawk li għandhom bżonnu. F’dibattitu mal-Kummissarju għall-Affarijiet Interni Johansson u l-Presidenza Kroata…
Continue Reading

Miżuri pożittivi mill-Kummissjoni – l-Ewropa unita kontra l-COVID-19

Dikjarazzjoni mill-President tal-Parlament David Sassoli wara li l-Kummissjoni Ewropea ħabbret il-miżuri kontra l-COVID-19 “L-aħħar li l-Ewropa kellha tiffaċċja kriżi drammatika bħal din kienet fit-Tieni Gwerra Dinjija. Illum l-Unjoni Ewropea qed…
Continue Reading

Il-baġit fit-tul tal-UE huwa għodda għall-futur tal-Ewropa

  F’dibattitu dwar il-finanzjament tal-UE għall-2021–2027, il-MPE enfasizzaw li l-Parlament se jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal baġit biss jekk dan ikun kapaċi jilħaq l-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Id-diskussjonijiet dwar il-baġit huma diskussjonijiet…
Continue Reading

Difetti fil-karozzi second-hand fil-ftehim ambjentali tal-UE

  Tkabbir ekonomiku stabbli u mobbiltà dejjem tikber ittejjeb suq Ewropew dinamiku tal-karozzi, b’akkwisti ġodda abbundanti, żvilupp tekniku kontinwu u ċirkolazzjoni kbira ħafna ta’ karozzi wżati.  Is-suq tal-karozzi jaġixxi b’ħeġġa mal-leġislazzjoni…
Continue Reading

Eluf japplikaw għall-postijiet bħala gwardjani tal-fruntieri fl-UE

  Il-ħidma ta’ reklutaġġ li tnediet minn Frontex, l-aġenzija tal-UE dwar il-fruntieri, biex ikunu ngaġġati 700 persuna bħala gwardjani, attirat numru kbir ta’ applikanti minn stati fin-nofsinhar u fiċ-ċentru tal-Ewropa.  Xi 7,500 applikant kienu applikaw…
Continue Reading