Archive for Aħbarijiet mil-Parlament Ewropew

Il-Budget tal-UE għall-2019: enfasi fuq iż-żgħażagħ, il-migrazzjoni u l-innovazzjoni

  L-Ewro Parlamentari allokaw il-Budget tal-UE għall-2019 b’ċifra ta’ € biljun għal impenji u € biljun fi ħlasijiet. In-negozjati mal-Kunsill se jsiru f’Novembru.  Fir-resoluzzjoni tagħhom dwar il-Budget, l-Ewro Parlamentari affermaw mill-ġdid il-prijoritajiet tagħhom: “tkabbir sostenibbli, innovazzjoni, kompetittivita’, sigurta’, l-analiżi tal-kawżi fl-influss tar-refuġjati…
Continue Reading

Ftehim dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mill-espożizzjoni ta’ sustanzi li jagħmlu ħsara

  Ftehim dwar regolamenti ġodda Ewropej biex jipproteġu lill-ħaddiema aħjar milli jkunu esposti għal sustanzi karċinoġeniċi u mutaġeniċi ntlaħaq mill-Ewro Parlamentari fi ħdan il-Kumitat tax-Xpgħol u l-Kunsill Ewropew. 12-il miljun…
Continue Reading

L-effett tal-Brexit: il-maġġoranza tal-poplu Malti tivvota li tibqa’ fl-UE

L-aħħar studju  tal-Eurobarometer, li jkejjel l-attitudnijiet tal-pubbliku lejn l-UE  madwar ir-reġjun, jisħaq li aktar persuni minn qatt qabel jikkunsidraw is-sħubija ta’ pajjiżhom fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa tajba (62 fil-mija).…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari fuq il-Kumitat tax-Xogħol iridu jsaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema

  Regolamenti ġodda dwar id-drittijiet minimi għall-ħaddiema fuq impjieg on-demand, bażat fuq il-ħlas bil-kupun jew oħrajn li jaħdmu fuq l-internet, bħal Uber jew Deliveroo, kienu approvati mill-Kumitat tax-Xogħol.  L-Ewro Parlamentari fuq il-Kumitat tax-Xogħol qalu li persuna, li…
Continue Reading

Il-Parlament jesiġi għal vetturi iżjed nodfa fit-toroq Ewropej sal-2030

  Fl-abbozz ta’ liġi, l-Ewro Parlamentari pproponew li jgħollu l-mira għat-tnaqqis ta’ fl-emissjonijiet tal-karozzi madwar l-Ewropa għal karozzi ġodda sal-2030 b’40 fil-mija (meta mqabbel mat-30 fil-mija tal-Kummissjoni Ewropea; sena  ta’…
Continue Reading

Il-Parlament Ewropew jaddotta l-pożizzjoni tiegħu dwar ir-regolamenti tal-copyright diġitali

Il-Parlament Ewropew addotta il-pożizzjoni riveduta fin-negozjar dwar ir-regolamenti td-drittijiet tal-awtur, u żied is-salvagwardji biex ditti żgħar u l-liberta’ tal-espressjoni jkunu protetti. Il-pożizzjoni tal-Parlament għal taħditiet mal-istati membri biex jinħalaq l-aħħar…
Continue Reading

Ewropa li taħdem: iċ-ċittadini Ewropej jistennew aktar azzjoni fuq livell Ewropew fil-futur

L-aħħar tagħrif mill-uffiċċju tal-istatistika tal-UE jikkonferma li, aktar minn nuqqas ta’ fiduċja fl-UE biex taħdem, iċ-ċittadini Ewropej jistennew  lill-UE biex tagħmel aktar biex tindirizza t-tħassib prinċipali tagħhom.  Il-Parlament Ewropew ilu…
Continue Reading

Jiżdiedu l-fondi għaż-żgħażagħ, il-migrazzjoni u r-riċerka

General view of plenary session Week 3 2017 in Strasbourg L-Ewro Parlamentari żiedu l-fondi għal Erasmus + u ġeddew budgets għal investimenti fl-infrastruttura, kif ukoll għal Horizon 2020, il-programm ta’ riċerka tal-UE.  Huma vvotaw permezz…
Continue Reading

Aktar karozzi li jaħdmu bl-elettriku f’toroq Ewropej sal-2030

  Emissjonijiet tad-dijossina tal-karbonju minn vetturi ġodda għandhom jinqatgħu b’45 fil-mija sal-2030 u t-teħid tas-suq ta’ karozzi b’emissjonijiet zero jew emissjonijiet baxxi għandu jiżdied.  Ewro Parlamentari fil-Kumitat tal-Ambjent ipproponew it-twaqqif ta’ mira ogħla għat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’…
Continue Reading