Il-Kumitat għall-Ambjent adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar ir-regoli tal-UE biex inaqqas aktar it-tniġġis u jmexxi installazzjonijiet agro-industrijali kbar fit-tranżizzjoni ekoloġika.

Id-direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali (IED) tistabbilixxi regoli dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis minn installazzjonijiet agroindustrijali kbar fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija. Din tifforma parti mit-trasformazzjoni ekoloġika u ċirkolari tal-industrija tal-UE, li ġġib benefiċċji sinifikanti għas-saħħa u għall-ambjent għaċ-ċittadini.

L-installazzjonijiet koperti mir-regoli jistgħu joperaw biss jekk jiksbu b’suċċess permess, mogħti mill-awtoritajiet nazzjonali, ħlief għal xi rziezet li huma obbligati li jirreġistraw biss. Biex jipprevjeni u jikkontrolla aħjar it-tniġġis, l-IED rivedut jirrikjedi li l-awtoritajiet nazzjonali jkomplu jnaqqsu l-valuri limitu tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu, ibbażati fuq l-hekk imsejħa ‘L-Aħjar Tekniki Disponibbli’ (BAT), meta jirrevedu l-permessi jew jistabbilixxu kundizzjonijiet ġodda għall-permessi.

Aktar industriji u rziezet koperti

Il-MPE appoġġjaw il-proposta tal-Kummissjoni biex testendi l-IED għal installazzjonijiet tal-industrija estrattiva (minjieri), installazzjonijiet kbar li jimmanifatturaw batteriji (ħlief għal installazzjonijiet li jassemblaw esklussivament moduli ta’ batteriji u pakketti ta’ batteriji) u trobbija tal-baqar fuq skala akbar kif ukoll għal aktar irziezet tal-ħnieżer u tat-tjur.

Dwar irziezet tal-bhejjem, il-MPE vvutaw biex jinkludu rziezet tal-ħnieżer u rziezet tat-tjur b’aktar minn 200 unità tal-bhejjem (LSU) u rziezet tal-baqar bi 300 LSU jew aktar. Għall-irziezet li jrabbu aktar minn tip wieħed ta’ dawn l-annimali, il-limitu għandu ‘jkun 250 LSU. Il-MPE pproponew li jeskludu l-irziezet li jrabbu l-annimali b’mod estensiv. Il-Kummissjoni oriġinarjament ipproponiet limitu ta’ 150 LSU għall-bhejjem kollha. Il-MPE jissottolinjaw ukoll l-importanza li jiġi żgurat li l-produtturi barra mill-UE jissodisfaw rekwiżiti simili għar-regoli tal-UE.

Trasparenza u parteċipazzjoni pubblika

Il-MPE vvutaw ukoll biex tiżdied it-trasparenza, il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja fir-rigward tal-permessi, it-tħaddim u l-kontroll ta’ installazzjonijiet regolati. Ir-Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti jiġi ttrasformat f’Portal tal-UE dwar l-Emissjonijiet Industrijali fejn iċ-ċittadini jkunu jistgħu jaċċessaw id-data dwar il-permessi kollha tal-UE u l-attivitajiet lokali li jniġġsu.

Ir-rapport dwar id-direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali u d-direttiva dwar it-terraferma tal-iskart ġie adottat mill-MPE b’55 vot favur, 26 kontra u sitt astensjonijiet, filwaqt li r-regolament dwar il-Portal tal-Emissjonijiet Industrijali ġie adottat bi 78 vot favur, tlieta kontra u ħames astensjonijiet.

Il-passi li jmiss

Il-Parlament huwa skedat li jadotta l-mandat tiegħu matul is-sessjoni plenarja ta’ Lulju 2023 li warajha jistgħu jibdew in-negozjati mal-Kunsill dwar il-leġiżlazzjoni finali.