Biex jiġi żgurat żvilupp etiku tal-Intelliġenza Artifiċjali (AI) fl-Ewropa, il-MPE approvaw regoli ġodda ta’ trasparenza u ġestjoni tar-riskju għas-sistemi bħal dawn.

Il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili adottaw abbozz ta’ mandat ta’ negozjar dwar l-ewwel regoli li qatt saru għall-Intelliġenza Artifiċjali b’84 vot favur, 7 kontra u 12-il astensjoni. Fl-emendi tagħhom għall-proposta tal-Kummissjoni, il-MPE għandhom l-għan li jiżguraw li s-sistemi tal-IA jkunu sorveljati min-nies, ikunu sikuri, trasparenti, traċċabbli, mhux diskriminatorji u favur l-ambjent. Iridu wkoll li jkollhom definizzjoni uniformi għall-AI mfassla biex tkun newtrali għat-teknoloġija, sabiex tkun tista’ tapplika għas-sistemi tal-AI tal-lum u ta’ għada.

Prattiki tal-AI pprojbiti

Ir-regoli jsegwu approċċ ibbażat fuq ir-riskju u jistabbilixxu obbligi għall-fornituri u l-utenti skont il-livell ta’ riskju li l-AI tista’ tiġġenera. Is-sistemi tal-AI b’livell inaċċettabbli ta’ riskju għas-sikurezza tan-nies ikunu strettament ipprojbiti, inklużi sistemi li jużaw tekniki manipulattivi apposta, jisfruttaw il-vulnerabbiltajiet tan-nies jew jintużaw għal punteġġ soċjali (il-klassifikazzjoni tan-nies abbażi tal-imġiba soċjali tagħhom, l-istatus soċjo-ekonomiku).

Il-MPE emendaw il-lista b’mod sostanzjali biex jinkludu projbizzjonijiet fuq użi intrużivi u diskriminatorji tas-sistemi tal-AI bħal:

  • Sistemi ta’ identifikazzjoni bijometrika remota “f’ħin reali” fi spazji aċċessibbli għall-pubbliku;
  • Sistemi ta’ identifikazzjoni bijometrika “Post” remota, bl-unika eċċezzjoni tal-infurzar tal-liġi għall-prosekuzzjoni ta’ reati serji u biss wara awtorizzazzjoni ġudizzjarja;
  • Sistemi ta’ kategorizzazzjoni bijometrika li jużaw karatteristiċi sensittivi (eż. sess, razza, etniċità, status ta’ ċittadinanza, reliġjon, orjentazzjoni politika);
  • Predictive policing systems (ibbażati fuq profili, post jew imġieba kriminali tal-passat);
  • Sistemi ta’ rikonoxximent tal-emozzjonijiet fl-infurzar tal-liġi, il-ġestjoni tal-fruntieri, il-post tax-xogħol, u l-istituzzjonijiet edukattivi; u
  • Ġbir indiskriminat ta’ data bijometrika mill-midja soċjali jew filmati CCTV biex jinħolqu databases ta’ rikonoxximent tal-wiċċ (ksur tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt għall-privatezza).

AI ta’ riskju għoli

Il-MPE espandew il-klassifikazzjoni taz-zoni ta’ riskju għoli biex jinkludu l-ħsara għas-saħħa, is-sigurtà, id-drittijiet fundamentali jew l-ambjent tan-nies. Żiedu wkoll sistemi ta’ AI biex jinfluwenzaw lill-votanti f’kampanji politiċi u f’sistemi ta’ rakkomandazzjoni użati minn pjattaformi tal-midja soċjali (b’aktar minn 45 miljun utent taħt l-Att dwar is-Servizzi Diġitali) mal-lista ta’ riskju għoli.

AI għal skopijiet ġenerali – miżuri ta’ trasparenza

Il-MPE inkludew obbligi għall-fornituri ta’ mudelli ta’ fondazzjonijiet – żvilupp ġdid u li qed jevolvi malajr fil-qasam tal-AI – li jkollhom jiggarantixxu protezzjoni robusta tad-drittijiet fundamentali, is-saħħa u s-sigurtà u l-ambjent, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. Ikunu jeħtieġu li jivvalutaw u jtaffu r-riskji, jikkonformaw mar-rekwiżiti tad-disinn, tal-informazzjoni u tal-ambjent u jirreġistraw fid-database tal-UE. Mudelli bħall-GPT, ikollhom jikkonformaw ma’ rekwiżiti addizzjonali ta’ trasparenza, bħall-iżvelar li l-kontenut kien iġġenerat mill-AI, id-disinn tal-mudell biex jipprevjenih milli jiġġenera kontenut illegali u l-pubblikazzjoni ta’ materjal b’rispett lejn id-drittijiet tal-awtur.

L-appoġġ għall-innovazzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini

Biex tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-AI, il-MPE żiedu eżenzjonijiet ma’ dawn ir-regoli għal attivitajiet ta’ riċerka u komponenti tal-AI pprovduti taħt liċenzji open-source. Il-liġi l-ġdida tippromwovi sandboxes regolatorji, jew ambjenti ikkontrollati, stabbiliti mill-awtoritajiet pubbliċi biex jittestjaw l-AI qabel l-iskjerament tagħha.

Il-MPE jridu jsaħħu d-dritt taċ-ċittadini li jressqu lmenti dwar is-sistemi tal-IA u jirċievu spjegazzjonijiet ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq sistemi tal-AI ta’ riskju għoli li jkollhom impatt sinifikanti fuq id-drittijiet tagħhom. Il-MPE irriformaw ukoll ir-rwol tal-Uffiċċju tal-AI tal-UE, li jkun inkarigat li jimmonitorja kif jiġi implimentat il-ktieb tar-regoli tal-IA.

Il-passi li jmiss

Qabel ma jkunu jistgħu jibdew in-negozjati mal-Kunsill dwar il-forma finali tal-liġi, dan l-abbozz ta’ mandat ta’ negozjar jeħtieġ li jiġi approvat mill-Parlament kollu, bil-vot mistenni matul is-sessjoni tat-12-15 ta’ Ġunju.