Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar miżuri ġodda biex jipproteġu lit-tfal fuq l-internet billi jipprevjeni u jwaqqaf l-abbuż sesswali tat-tfal. Ir-regoli l-ġodda jobbligaw lill-fornituri tal-internet biex jivvalutaw jekk hemmx riskju sinifikanti li s-servizzi tagħhom jintużaw ħażin għall-abbuż sesswali tat-tfal u jieħdu miżuri biex itaffu dawn ir-riskji. Il-MPE jridu li l-miżuri ta’ mitigazzjoni jkunu immirati, proporzjonalment iżda jibqgħu effettivi, u l-fornituri għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu liema għandhom jużaw. Huma jridu wkoll jiżguraw li s-siti pornografiċi jkollhom sistemi adegwati ta’ verifika tal-età, mekkaniżmi ta’ indikazzjoni għal materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal (CSAM) u moderazzjoni tal-kontenut uman biex jipproċessaw dawn ir-rapporti.

Biex il-minorenni ma jibqgħux jingħataw fastidju, il-MPE jipproponu li s-servizzi immirati lejn it-tfal għandhom jeħtieġu b’mod awtomatiku l-kunsens tal-utent għal messaġġi mhux mitluba, ikollhom għażliet ta’ imblukkar, u jsaħħu l-kontrolli tal-ġenituri.

Biex tiġi evitata sorveljanza tal-massa jew monitoraġġ eċċessiv tal-internet, l-abbozz ta’ liġi jippermetti lill-awtoritajiet ġudizzjarji jawtorizzaw ordnijiet limitati fiż-żmien, bħala l-aħħar għażla, biex jidentifikaw kwalunkwe CSAM u jneħħuh jew jiddiżattivaw l-aċċess, meta l-miżuri ta’ mitigazzjoni ma jkunux effettivi.

Barra minn hekk, il-MPE jenfasizzaw il-ħtieġa li d-detection orders jiġu mmirati lejn individwi jew gruppi (inklużi abbonati) marbuta mal-abbuż sesswali tat-tfal bl-użu ta’ “raġunijiet raġonevoli ta’ suspett”.

Ċentru tal-UE għall-Ħarsien tat-Tfal

Il-liġi twaqqaf Ċentru tal-UE għall-Protezzjoni tat-Tfal biex jgħin fl-implimentazzjoni tar-regoli l-ġodda u jappoġġja lill-fornituri tal-internet biex jiskopru CSAM. Hi tiġbor, tiffiltra u tqassam rapporti CSAM lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u lill-Europol. Iċ-Ċentru jiżviluppa teknoloġiji għall-fornituri u jżomm database u indikaturi tekniċi oħra tas-CSAM identifikati mill-awtoritajiet nazzjonali.

Iċ-Ċentru jappoġġa wkoll lill-awtoritajiet nazzjonali hekk kif jinfurzaw il-ktieb tar-regoli l-ġdid dwar l-abbuż sesswali tat-tfal, imexxu investigazzjonijiet u jimponu multi sa 6% tal-fatturat dinji għan-nuqqas ta’ konformità.

Il-MPE fl-aħħar jipproponu li jinħoloq Forum Konsultattiv ġdid dwar id-Drittijiet tal-Vittmi biex ikun żgurat li l-vuċijiet tagħhom jinstemgħu.

Il-passi li jmiss

L-abbozz tal-pożizzjoni tal-Parlament għad irid jiġi approvat mill-plenarja. Fl-20 ta’ Novembru, se jitħabbar il-bidu tan-negozjati, u l-MPE għandhom sal-ġurnata ta’ wara biex joġġezzjonaw. Jekk numru suffiċjenti jagħżel li jagħmel dan, ikun hemm vot matul l-istess sessjoni.