F’riżoluzzjoni, il-MPE jivvutaw biex jaffermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom għas-sħubija futura tal-Moldova fl-UE u jridu li t-taħditiet ta’ adeżjoni ma’ Chişinău jibdew qabel tmiem is-sena.

Il-gvern tal-Moldova, jgħidu l-MPE, wera d-determinazzjoni u l-kapaċità tiegħu li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Kummissjoni Ewropea biex jibda t-taħditiet tas-sħubija, u żied li s-sħubija tal-Moldova fl-UE tirrappreżenta investiment ġeostrateġiku f’Ewropa magħquda u b’saħħitha. Jissottolinjaw l-importanza li l-gvern ta’ Chişinău ikompli l-proċess ta’ riforma tal-pajjiż, mhux biss sabiex jilħaq l-għan politiku li jissieħeb fl-UE, iżda primarjament għat-titjib tanġibbli tal-istandards tal-għajxien tal-Moldova.

L-UE u l-istati membri tagħha għandhom iżidu wkoll l-assistenza finanzjarja u teknika tagħhom lill-Moldova, tgħid ir-riżoluzzjoni adottata mill-MPE, biex tiġi faċilitata l-integrazzjoni rapida u effettiva tagħha fl-UE. Dan jinkludi r-rilaxx ta’ malajr ta’ pagament ġdid ta’ Assistenza Makro Finanzjarja mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-Moldova għandha tkompli bir-riformi

Filwaqt li jtenni li l-adeżjoni mal-UE tibqa’ proċess ibbażat fuq il-mertu li jeħtieġ li jiġu sodisfati l-kriterji ta’ sħubija, il-Parlament jappella politiċi tal-Moldova kollha biex ifittxu kunsens dwar l-aktar riformi importanti u urġenti, bil-għan ta’ aktar armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-pajjiż mal-istandards tal-UE. Il-MPE jenfasizzaw il-ħidma li għaddejja dwar il-ġustizzja sostenibbli u komprensiva u r-riforma kontra l-korruzzjoni bħala partikolarment importanti, u jappellaw lill-awtoritajiet tal-Moldova biex ikomplu l-ħidma biex jitneħħew l-oligarkiji, ir-riforma tal-finanzi pubbliċi, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika.

Ir-riżoluzzjoni ġiet adottata b’448 vot favur, 45 kontra bi 43 astensjoni.

Sfond

Wara l-invażjoni Russa tal-Ukrajna, il-Moldova applikat għal sħubija fl-UE f’Marzu 2022 u ngħatat status ta’ kandidat f’Ġunju 2022. F’April 2023, il-Parlament Ewropew sejjaħ biex it-taħditiet ta’ sħubija jibdew sa tmiem l-2023, jekk il-Moldova twettaq disa’ punti identifikati mill-Kummissjoni Ewropea.