F’dawn l-aħħar snin, Malta għamlet passi kbar fiit-tnaqqis tal-qgħad u t-tisħiħ ekonomiku permezz tal-active labour market policies. Dawn l-inizjattivi kienu suċċess u joffru inċentivi u opportunitajiet għal individwi li qed ifittxu xogħol. Madankollu, dawn l-isforzi qed ikunu mhedda bl-iskandlu taċ-ċertifikati tal-mard fejn individwi bla skrupli jisfruttaw is-sistema billi b’mod frawdolenti jiksbu ċertifikat ta’ diżabilità għal ħaddiema.

Din l-attività frawdolenti mhux biss iddgħajjef l-integrità tal-politika attiva tas-suq tax-xogħol iżda tnaqqar ukoll il-fiduċja li ċ-ċittadini għandhom fl-Istat biex jiżgura ġustizzja u trasparenza fl-inizjattivi dwar l-impjiegi. Huwa paradoss skoraġġanti fejn il-gvern, filwaqt li jagħmel sforzi ġenwini biex jgħin lin-nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol, fl-istess ħin ikun imminat minn skandlu bħal dan.

Wieħed mill-aktar aspetti ta’ tħassib f’din il-kwistjoni huwa l-involviment ta’ individwi f’pożizzjonijiet għoljin li jippermettu u jipperpetwaw din il-prattika frawdolenti. Il-korruzzjoni f’kull livell tas-soċjetà hi ta’ detriment, iżda meta dawk fdati b’responsabbiltajiet isiru kompliċi, mhux biss tkun kompromessa l-fiduċja fit-tmexxija, iżda jitheżżu s-sisien stess tas-sistema demokratika tagħna. Individwi bħal dawn għandhom jinżammu responsabbli għal għemilhom, irrispettivament mill-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà. Il-ġustizzja ma trid tħares lejn wiċċ ħadd kif ukoll soda, biex tiżgura li kulħadd ikun ugwali quddiem il-liġi.

Biex jindirizza dan it-tħassib urġenti, huwa imperattiv li l-gvern jieħu azzjoni rapida u deċiżiva. Għandha ssir investigazzjoni komprensiva biex jiġu identifikati dawk involuti f’dan l-iskadlu, irrispettivament mill-pożizzjoni soċjali jew affiljazzjoni politika tagħhom. Għandhom jiġu implimentati miżuri stretti biex tiġi vverifikata l-awtentiċità taċ-ċertifikati mediċi, u b’hekk jiġu evitati talbiet frawdolenti. Barra minn hekk, hemm bżonn urġenti li jissaħħaħ il-qafas regolatorju, li jiġi żgurat li jkun hemm konsegwenzi serji għal dawk misjuba ħatja li jipperpetwaw tali frodi.

Minbarra l-miżuri punittivi, hemm ħtieġa ugwali għal strateġiji preventivi. Għandhom jitniedu kampanji ta’ għarfien pubbliku, li jedukaw liċ-ċittadini dwar ir-riperkussjonijiet ta’ prattiki frodulenti u li jenfasizzaw l-importanza ta’ kondotta etika. It-trasparenza fil-proċessi tal-gvern u l-impenn biex tinqered il-korruzzjoni jistgħu jgħinu biex tinbena mill-ġdid il-fiduċja li tnaqqret minħabba skandli bħal dawn.

Il-politika tas-suq tax-xogħol għandha l-potenzjal li ttejjeb il-ħajja u tgħollu l-livelli tal-għixien. Biex tiġi ppreservata l-integrità tagħhom u tiġi żgurata l-effettività tagħhom, huwa kruċjali li tiġi kkonfrontata u tinqered it-theddida tal-korruzzjoni li thedded li tfixkel dawn l-inizjattivi. Huwa biss billi ssostni l-prinċipji tal-ġustizzja, it-trasparenza, u l-kontabilità li Malta tista’ tassew tirrealizza l-viżjoni ta’ soċjetà fejn jitkattar il-ġid u jkun hemm ġustizzja għaċ-ċittadini kollha.