“Il-kompetittività, is-sigurtà u d-difiża, u l-ugwaljanza soċjali huma messaġġi elettorali ċari għall-programm tal-UE”, qalet il-President tal-PE Roberta Metsola lill-Kunsill Ewropew.

Meta kienet qed tindirizza lill-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola enfasizzat is-suġġetti li ġejjin:

L-Ukrajna

“Il-Parlament Ewropew jilqa’ l-patt il-ġdid ta’ kooperazzjoni tas-sigurtà bejn l-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea. Il-preżenza tal-President Zelenskyy hawn biex timmarka l-okkażjoni hija ta’ valur simboliku importanti u tagħti prova tal-impenn reċiproku tagħna għas-sigurtà komuni u d-destin tagħna.”

Tkabbir

“Il-pass meħud biex jinbdew taħditiet formali ta’ sħubija mal-UE mal-Ukrajna u l-Moldova dan ix-xahar huwa sinifikanti u importanti. Il-Parlament Ewropew kien promutur qawwi għat-tnedija tan-negozjati tal-adeżjoni mal-UE. Li l-Unjoni tagħna tkun lesta għat-tkabbir trid tibqa’ prijorità ewlenija fiċ-ċiklu istituzzjonali tagħna li jmiss.”

Twassil ta’ messaġġi mill-elezzjonijiet

“Issa għandna ħarsa ħafna aktar ċara ta’ dak li n-nies jistennewna li nwettqu matul il-ħames snin li ġejjin. L-isfida issa hi li dawn il-messaġġi elettorali jinbidlu fi programm politiku għall-Unjoni Ewropea. Waħda li hija serja, li tista’ titwassal u li tista’ tiġi implimentata.”

Sigurtà u difiża

“In-nies talbu biex id-difiża robusta tal-valuri tagħna u biex is-sigurtà tibqa’ prijorità ewlenija. L-appoġġ tagħna għall-Ukrajna għandu jkompli. Ifisser ukoll li nagħmlu aktar biex tiżdied il-kapaċità tal-Ewropa li tirrispondi għal kwalunkwe tip ta’ kriżi u awtonomija strateġika. Dan jeħtieġ ħtieġa urġenti li tiġi żviluppata politika ta’ sigurtà u difiża komuni reali. Diġà ħdimna flimkien biex inkabbru l-kapaċitajiet tagħna, innaqqsu d-duplikazzjonijiet u nnaqqsu l-frammentazzjoni tal-industriji tad-difiża. It-twaqqif ta’ bażi industrijali ta’ difiża b’saħħitha huwa l-pass li jmiss.”

Kompetittività u s-Suq Uniku

“Il-kompetittività Ewropea hija kritika minn perspettiva ekonomika u politika – jeħtieġ li nsaħħu l-post tal-Ewropa fix-xena globali.”

“Jeħtieġ li nerġgħu nirduppjaw l-isforzi tagħna għal kummerċ miftuħ, bilanċjat u ġust li huwa bbażat fuq regoli internazzjonali, u nwessgħu n-netwerk tagħna ta’ ftehimiet kummerċjali ma’ msieħba billi nikkonkludu u nirratifikaw dawk li għandna fil-pipeline.”

“It-tisħiħ tal-kompetittività se jeħtieġ ukoll l-approfondiment tas-Suq Uniku. Huwa biss billi nżidu l-produttività, inħaffu l-investimenti fil-kapaċitajiet industrijali proprji, li nistgħu nnaqqsu d-dipendenzi strateġiċi filwaqt li fl-istess ħin nappoġġaw u nsostnu t-tkabbir ekonomiku. Is-Suq Uniku huwa l-akbar mutur ekonomiku tagħna.”

Iffinanzjar tat-tkabbir

“Jekk irridu nkabbru l-ekonomiji tagħna u nħallsu lura d-djun tagħna, irridu noqogħdu serji biex insibu modi innovattivi biex nippromwovu l-investiment kemm pubbliku kif ukoll privat.”

“Iż-żieda tal-limiti massimi f’reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-baġit fit-tul attwali tal-UE kienet pass importanti fid-direzzjoni t-tajba. Hekk kif inħejju għall-baġit li jmiss, irridu niżguraw baġit li huwa adattat għall-iskop.”

“Jeħtieġ li nikkompletaw l-Unjonijiet Bankarji u tas-Swieq Kapitali tagħna, jekk inkunu serji dwar il-mobilizzazzjoni tal-kapital privat biex ninvestu fil-prijoritajiet tagħna, u biex ninċentivaw lill-kumpaniji tagħna biex jibqgħu fl-Ewropa. Hekk insostnu t-tkabbir ekonomiku u noħolqu impjiegi ġodda ta’ kwalità u futuri b’dinjità.”

Li ma tħalli lil ħadd warajh

“Meta niġu biex isir progress fit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, ħadd m’għandu jitħalla lura. L-implimentazzjoni hawnhekk hija essenzjali. Dak irid ikun il-fokus tagħna issa.”

“Filwaqt li aħna estremament kburin bil-miri ewlenin tagħna fid-dinja, il-piżijiet, u l-burokrazija jirriskjaw li jżommu lura l-progress. Kull regolament jista’ jkun iġġustifikat, imma meta jittieħdu flimkien irridu noqogħdu attenti biex niżguraw li dan ma jsirx wisq. Il-proposti tagħna jridu jaħdmu għall-familji. Għall-industrija. Għall-bdiewa.”

“Hekk nistgħu nersqu l-Ewropa ftit eqreb lejn kif in-nies tagħna jridu li tkun. Kif nistgħu nirriflettu fuq il-messaġġ li bagħatilna l-elettorat. Kif se nwettqu Ewropa aktar b’saħħitha, aktar sigura, aktar ġusta u aħjar għall-Ewropej kollha.”

Id-diskors sħiħ tal-President Metsola jinsab hawn.