Archive for Storja Prinċipali

Inizjattiva minn UĦM Voice of the Workers biex tkun aktar viċin il-ħaddiem

It-Taqsima Manifattura u Kummerċ fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers qiegħda kontinwament tkun viċin il-membri tagħha, tant li varat proġett ta’ outreach.   Permezz tal-mobile office ta’ UĦM Voice of the Workers, qed isiru żjarat fil-postijiet tax-xogħol u l-uffiċjali ta’ din il-union qed…
Continue Reading

8 Raġunijiet għala għandek tagħżel FSS Summer Club għat-tfal tiegħek!

Prepara t-tfal tiegħek għad-dinja tax-xogħol dan is-sajf waqt li jieħdu pjaċir!  Għax wasal is-sajf, wasal iż-żmien li tagħmel il-memorji. Li tipprepara t-tfal tiegħek għad-dinja tax-xogħol illum il-ġurnata qatt mhu kmieni! Għalhekk,…
Continue Reading

Aktar azzjoni sabiex tissaħħaħ il-kwalita’ tal-ħajja tal-ħaddiema

  Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg (DIER) organizza konferenza nazzjonali dwar il-Futur tax-Xogħol fil-Palazz Verdala, il-Buskett nhar il-Ġimgħa 10 ta' Mejju 2019.  Il-konferenza kienet indirizzata mill-għola awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom, mill-President ta' Malta George Vella, mill-Prim Ministru Joseph Muscat u mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia.  L-iskop ta' din il-koneferenza kien li jingħata bidu għal konsultazzjoni bejn  il-Gvern, il-partijiet interessati u l-imsieħba soċjali dwar id-dokument Work for a Brighter Future tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO).  Id-dokument tal-ILO jevalwa kif  il-Gvernijiet rispettivi, flimkien mal-unions u l-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem, jassiguraw  is-sostenibbilta' tal-impjiegi permezz  tal-iżvilupp u t-trawwim fil-ħiliet li jirrikjedi s-suq tax-xogħol tal-lum u ta' għada.  Josef Vella,  il-Kap Eżekuttiv ta' UĦM Voice of the…
Continue Reading

Ix-xogħol ‘il bogħod mill-uffiċċju: ħajja ta’ solitudni jew l-aħjar bilanċ?

Aktar u aktar ħaddiema qed jaħdmu f’darhom għax huma attirati mill-flessibbilta’, mill-effiċjenza u mill-fatt li m’għandhomx għalfejn jivvjaġġaw. Kumpaniji privati u xi entitajiet tal-Gvern qed iħallu numru ta’ ħaddiema jaħdmu ‘l bogħod mill-uffiċċju. Iżda…
Continue Reading

Il-politika tal-immigrazzjoni tal-UE hi ħobż għal snien il-lemin estrem

L-aħħar attentat mill-ministri tal-intern Ewropej biex jaslu għal ftehim dwar politika komuni fuq l-immigrazzjoni, qabel ma jsiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, sfaxxa għall-aħħar.  Seba’ abbozzi differenti dwar riforma fil-politika tal-immigrazzjoni fl-Ewropa ilhom fuq il-mejda tan-negozjati għal…
Continue Reading