Archive for Storja Prinċipali

Jekk irridu l-ikel fuq il-mejda rridu nieħdu ħsieb l-art maħduma tagħna

Meta naraw kif il-bidla fil-klima qed tħalli lis-sigurta’ tal-ikel tagħna, u lilna lkoll, imdendlin fin-nofs, wasal iż-żmien biex nieqfu naġixxu qisu d-dinja hija xi maħżen bla qiegħ ta’ affarijiet tajbin.  Li wieħed jitħasseb hu x’aktarx l-aktar reazzjoni ottimista għall-messaġġ li qed iwassal rapport dwar il-bidla tal-klima u l-art…
Continue Reading

Il-bidla fil-klima hi waħda mill-fatturi li qed iżżid il-ġuħ dinji

  L-estremitajiet fit-temp kawżati mill-bidla fil-klima diġa’ qed jolqtu l-ħsad u provvisti tal-ikel madwar id-dinja, inkluż fl-Ewropa. Dan ħareġ minn rapport tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) dwar is-sigurta’ fl-ikel li fisser, fost oħrajn, kif il-bidla…
Continue Reading

Il-gwida għall-ħajja fid-dinja diġitali

Spiss  negħrqu fl-istress. Imtaqqlin bil-lista ta’ ħafna affarijiet li rridu nagħmlu u mifnija bil-ħtiġiet tal-familja, tal-karriera jew obbligi oħrajn, huwa pjuttost faċli li niżvijjaw mill-għanijiet tagħna. Aktar ma jgħaddu l-ġranet, aktar nitbiegħdu mill-miri tagħna milli nersqu eqreb lejhom.  X’inhi l-verita’? Filwaqt…
Continue Reading

L-importanza tal-appoġġ soċjali fil-post tax-xogħol

  L-appoġġ soċjali fil-post tax-xogħol hu aspett importanti ta’ tim b’saħħtu. Meta nafdaw lil xulxin nistgħu noħolqu sens ta’ fiduċja u għaqda filwaqt li nikkontribwixxu għal kultura pożittiva fix-xogħol.  Kultura ta’ appoġġ soċjali fil-post tax-xogħol…
Continue Reading

Il-liberta’ tal-espressjoni għandha tissaħħaħ iżjed mhux tiġi mxekkla

  Il-media ħielsa, indipendenti u pluralistika, ibbażata fuq il-liberta’ tal-informazzjoni u l-espressjoni, hi element prinċipali ta’ kull demokrazija li tiffunzjona. Il-liberta’ tal-media hi fil-fatt essenzjali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem l-oħrajn kollha. Stejjer dwar diskriminazzjoni, korruzzjoni…
Continue Reading

Naħsbu iżjed fl-aċċess milli fit-trasport

L-ikbar sfida għall-mobbilta’ lejn zoni urbani tiġi mill-fissazzjoni li  hawn fil-bini jew fl-espansjoni ta’ infrastruttura tat-trasport fuq distanzi twal, milli tingħata assigurazzjoni lill-pubbliku biex ikollu aċċess ikbar għad-destinazzjonijiet u faċilitajiet li jissoddisfaw il-ħtiġiet …
Continue Reading