Archive for Storja Prinċipali

Direttiva stramba li dgħajfet il-libertà tal-espressjoni

  Il-libertà tal-espressjoni u l-influss ħieles tal-informazzjoni huma l-pedamenti ta’ dibattitu pubbliku u d-demokrazija. Il-fatt li huma l-gwardjani ta’ dawn il-libertajiet, il-ġurnalisti huma kruċjali biex is-soċjetà tagħna tiffunzjona.  Madankollu, il-libertà tal-espressjoni…
Continue Reading

Il-klijenteliżmu hija sistema mdaħħla fil-fond tal-mentalità tagħna

  Is-sistema klijentali għandha l-għeruq tagħha mhux biss fil-politika Maltija imma wkoll fil-mentalità Maltija. Il-klijenteliżmu huwa wieħed mill-mardiet tas-soċjetà Maltija li wassal u għadu jwassal għall-korruzzjoni filwaqt li jqiegħed id-demokrazija fil-periklu. Il-benefiċjarji ta’ xbieki klijentelistiċi ma jisfidawx l-abbużi tal-poter…
Continue Reading

Il-COVID-19 reġa’ għolla rasu u qed joħloq problemi għall-ħaddiema u l-vulnerabbli

  “Is-sitwazzjoni hija taħt kontroll b’mod mill-aktar tajjeb”. Hekk kien stqarr il-Prim Ministru meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar iż-żieda  fil-każi tal-COVID-19. Imma mhux l-istess irid jingħad għall-ħaddiema, partikularment dawk vulnerabbli, għax  l-affarijiet mhux…
Continue Reading

“Meta wieħed jagħlaq għajn waħda jkun qed jikkontribwixxi fin-negliġenza”

“Jekk wieħed jagħlaq għajn waħda fl-obbligi marbutin mas-Saħħa u s-Sigurtà ikun qed jikkontribwixxi fin-negliġenza.”  Hekk stqarr Aldo Busuttil, Prattikant fis-Saħħa u s-Sigurtà, f’intervista ma’ Voice of the Workers fil-jiem li għaddew.  Aldo Busuttil stqarr li mill-ħafna twissijiet u assigurazzjonijiet maħruġa…
Continue Reading

Fejn sejra l-edukazzjoni tagħna?

  Is-sistema edukattiva f’Malta hija mitfuħa wisq lejna dak li huwa skolastiku jew akkademiku. L-importanti f’Malta huma ċ-ċertifikati. L-istudenti saru qishom robots jitgħallmu bl-amment is-sillabu li jaħsbu li jkun se joħroġ fl-eżami. Ma jeżisti ebda ħjiel ta’ tagħlim dwar il-ħiliet tal-ħajja. L-istudenti mhux qed jitgħallmu affarijiet bażiċi li wara l-istudji jridu jużawhom tul ħajjithom. Insemmi xi wħud – kif jaħdem il-Parlament? X’tgħid il-Kostituzzjoni  ta’ Malta?   Il-pandemija li għadna kemm ġarrabna rat t-tagħlim isir b’mod…
Continue Reading