Archive for Storja Prinċipali

Irridu nbidlu l-mod kif ngħixu biex insalvaw il-pjaneta tagħna li qed taqbad

Fis-snin li ġejjin irridu naħsbu  mill-ġdid dwar l-imħabba tagħna lejn il-konsum u l-prijoritajiet għal żmien qasir. Sfidi kbar li mhumiex diffiċli biex jiġu indirizzati.  Il-każ għal azzjoni sabiex l-emerġenza tal-klima…
Continue Reading

Il-futur tal-Intelliġenza Artifiċjali fil-post tax-xogħol

  It-teknoloġiji smart mhumiex biss qed jibdlu d-djar tagħna imma qed jidħlu f’diversi industriji. L-Intelliġenza Artifiċjali għandha l-potenzjal li ttejjeb il-produttivita’, l-effiċjenza u l-preċiżjoni f’organizzazzjoni tax-xogħol. Iżda dan tassew huwa ta’ benefiċċju?…
Continue Reading

Inizjattiva minn UĦM Voice of the Workers biex tkun aktar viċin il-ħaddiem

It-Taqsima Manifattura u Kummerċ fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers qiegħda kontinwament tkun viċin il-membri tagħha, tant li varat proġett ta’ outreach.   Permezz tal-mobile office ta’ UĦM Voice of the Workers, qed isiru żjarat fil-postijiet tax-xogħol u l-uffiċjali ta’ din il-union qed…
Continue Reading

8 Raġunijiet għala għandek tagħżel FSS Summer Club għat-tfal tiegħek!

Prepara t-tfal tiegħek għad-dinja tax-xogħol dan is-sajf waqt li jieħdu pjaċir!  Għax wasal is-sajf, wasal iż-żmien li tagħmel il-memorji. Li tipprepara t-tfal tiegħek għad-dinja tax-xogħol illum il-ġurnata qatt mhu kmieni! Għalhekk,…
Continue Reading

Aktar azzjoni sabiex tissaħħaħ il-kwalita’ tal-ħajja tal-ħaddiema

  Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg (DIER) organizza konferenza nazzjonali dwar il-Futur tax-Xogħol fil-Palazz Verdala, il-Buskett nhar il-Ġimgħa 10 ta' Mejju 2019.  Il-konferenza kienet indirizzata mill-għola awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom, mill-President ta' Malta George Vella, mill-Prim Ministru Joseph Muscat u mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia.  L-iskop ta' din il-koneferenza kien li jingħata bidu għal konsultazzjoni bejn  il-Gvern, il-partijiet interessati u l-imsieħba soċjali dwar id-dokument Work for a Brighter Future tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO).  Id-dokument tal-ILO jevalwa kif  il-Gvernijiet rispettivi, flimkien mal-unions u l-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem, jassiguraw  is-sostenibbilta' tal-impjiegi permezz  tal-iżvilupp u t-trawwim fil-ħiliet li jirrikjedi s-suq tax-xogħol tal-lum u ta' għada.  Josef Vella,  il-Kap Eżekuttiv ta' UĦM Voice of the…
Continue Reading