Archive for Storja Prinċipali

Neħħew il-pastizzi mill-Mater Dei!

Kienu xi ftit tal-ġimgħat ilu li fuq kull ġurnal, newsportal u l-media soċjali kulħadd kien qed jifraħ li tneħħew il-pastizzi mill-Mater Dei. Mhux biss!! Li wkoll tneħħew l-pasti. Dan sabiex il-poplu Malti jkun aktar b’saħħtu fl-Isptar nazzjonali magħna.  Dlonk kulħadd jikkummenta. Saħansitra fuq it-Times…
Continue Reading

L-Intelliġenza Artifiċjali qed tkun meqjusa bħala “l-elettriku ta’ dan il-millennju”

“Jeħtieġ li jsir investiment serju fl-Intelliġenza Artifiċjali u tinħoloq ekonomija adekwata sabiex l-‘imħuħ’ li jiggradwaw mill-Universita’ ta’ Malta jinżammu f’pajjiżna flok imorru jaħdmu ma’ kumpaniji kbar f’pajjiżi barranin”.  Kliem il-Professur Alexiei Dingli, il-Kap tad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali,  f’intervista li…
Continue Reading

“L-UE mhix kapaċi tindirizza bis-serjeta’ l-kriżi tal-immigrazzjoni” – il-Professur Stephen Calleya

“L-Unjoni Ewropea mhix kapaċi titratta bis-serjeta’ il-kriżi tal-immigrazzjoni illegali. Jien nittama li l-episodju tal-Aquarius jisforza lill-Unjoni Ewropea biex tqum mir-raqda li tinsab fiha u tindirizza l-kriżi sabiex ma nerġgħux nesperjenzaw sitwazzjonijiet redikoli. Dan biex nevitaw…
Continue Reading

“Irrid ġustizzja għal uliedi” – omm u nanna li ġarrbet u għadha ġġarrab it-tbatija u l-faqar

“Jien irrid ġustizzja għal ”. Hekk saħqet Jennifer Borg*, ta’ 40 sena, omm separata ta’ tliet ulied u nanna ta’ tliet neputijiet, li għexet it-tbatija miċ-ċkunija u sal-lum għadha ġġarrab it-tbatija kawża tas-separazzjoni minn mal-eks żewġha.   Jennifer saret omm ta’…
Continue Reading

“Il-pensjonijiet tat-tieni pilastru messhom ġew introdotti 15-il sena ilu” – il-Prof. Roderick Pace

“Il-pensjonijiet tat-tieni pilastru messhom ġew introdotti 15-il sena  ilu”. Hekk stqarr  il-Prof. Roderick Pace, mill-Istitut għall-Istudji Ewropej, f’intervista dwar ir-rapport mill-Kummissjoni Ewropea dwar rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-Istati Membri (CSRs), fosthom Malta.   Dawn is-CSRs jipprovdu gwida mfassla apposta…
Continue Reading

Fejn hu r-rispett f’dan il-pajjiż?

“Jeħtieġ li ninvestu ħafna iktar f’dik li hi l-edukazzjoni ċivika – li wieħed jitgħallem  jirrispetta lil ħaddieħor.” Hekk stqarr Dr.  Michael Briguglio, lettur tas-Soċjoloġija fl-Universita’ ta’ Malta, f’intervista li saret minn Voice of the Workers.  Dr. Briguglio qal li fis-soċjeta’ Maltija, tradizzjonalment,…
Continue Reading