Archive for Storja Prinċipali

Il-UĦM tiffirma bi protesta ftehim settorali ġdid għall-carers fil-qasam tas-Saħħa

Il-UĦM Voice of the Workers iffirmat, bi protesta u mingħajr preġudizzju, ftehim kollettiv għall-ħaddiema fil-caring li jaħdmu fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani madwar Malta u Għawdex. Il-ftehim jinvolvi l-gradi tan-Nursing Aide,…
Continue Reading

Ħtieġa urġenti ta’ awditjar tal-housing soċjali

“Wasal iż-żmien li jsir awditjar serju tal-housing soċjali preżenti”. Kliem Albert Buttigieg, eks Kap Eżekuttiv tal-Awtorita’ tad-Djar f’intervista li saritlu minn  Voice of the Workers.   Hu stqarr li jekk, fil-housing soċjali, qed jgħixu persuni li għandhom edukazzjoni terzjara u li tejbu…
Continue Reading

Is-saħħa u s-sigurta’ fil-post tax-xogħol: għaliex iż-żgħażagħ huma fir-riskju?

Teenage girl working on school project Is-swieq tax-xogħol tal-lum huma postijiet  tax-xogħol iebsin għal uħud miż-żgħażagħ li qed ifittxu x-xogħol. Ħafna jħossu l-pressjoni  li jaċċettaw l-ewwel impjieg li jiġu offruti, xi…
Continue Reading

L-importanza u s-sbuħija tas-siġar madwarna

Dan l-aħħar tqajmet kwistjoni dwar il-qlugħ ta’ diversi siġar, f’numru ta’ lokalitajiet f’Malta, biex jagħmlu wisa’  għall-bidu ta’ proġetti infrastrutturali u twessiegħ ta’ toroq. L-ambjentalisti, rappreżentanti minn għaqdiet u  sezzjoni tal-pubbliku wrew it-tħassib tagħhom…
Continue Reading

Neħħew il-pastizzi mill-Mater Dei!

Kienu xi ftit tal-ġimgħat ilu li fuq kull ġurnal, newsportal u l-media soċjali kulħadd kien qed jifraħ li tneħħew il-pastizzi mill-Mater Dei. Mhux biss!! Li wkoll tneħħew l-pasti. Dan sabiex il-poplu Malti jkun aktar b’saħħtu fl-Isptar nazzjonali magħna.  Dlonk kulħadd jikkummenta. Saħansitra fuq it-Times…
Continue Reading

L-Intelliġenza Artifiċjali qed tkun meqjusa bħala “l-elettriku ta’ dan il-millennju”

“Jeħtieġ li jsir investiment serju fl-Intelliġenza Artifiċjali u tinħoloq ekonomija adekwata sabiex l-‘imħuħ’ li jiggradwaw mill-Universita’ ta’ Malta jinżammu f’pajjiżna flok imorru jaħdmu ma’ kumpaniji kbar f’pajjiżi barranin”.  Kliem il-Professur Alexiei Dingli, il-Kap tad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali,  f’intervista li…
Continue Reading