Archive for Ħarġa 505

L-Awtorità tal-Artijiet mhux f’pożizzjoni li tkun taf eżattament l-assi li għandha

Entità Statali mwaqqfa speċifikament biex tieħu ħsieb il-propjetajiet tal-gvern stess mhux f’pożizzzjoni li telenka l-portafoll kollu ta’ assi fil-pussess tagħha fid-dawl ta’ database diġitali mhux kompluta. Konsegwentement, il-potenzjal ta’ dawn…
Continue Reading

L-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: il-MPE jadottaw liġi storika

Il-Parlament approva l-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali li jiżgura s-sikurezza u l-konformità mad-drittijiet fundamentali, filwaqt li jagħti spinta lill-innovazzjoni. Ir-regolament, maqbul f’negozjati mal-Istati Membri f’Diċembru 2023, ġie approvat mill-MPE b’523 voti favur, 46…
Continue Reading