Il-Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella jispjega l-pożizzjoni li ħadet il-union dwar il-mod kif il-Gvern inganna f’dak li għandu x’jaqsam mal-mekkaniżmu tar-relattività għall-ħaddiem tas-servizz pubbliku u tas-settur pubbliku.