Archive for Storja Prinċipali

Is-saħħa u s-sigurta’ fil-post tax-xogħol: għaliex iż-żgħażagħ huma fir-riskju?

Teenage girl working on school project Is-swieq tax-xogħol tal-lum huma postijiet  tax-xogħol iebsin għal uħud miż-żgħażagħ li qed ifittxu x-xogħol. Ħafna jħossu l-pressjoni  li jaċċettaw l-ewwel impjieg li jiġu offruti, xi…
Continue Reading

L-importanza u s-sbuħija tas-siġar madwarna

Dan l-aħħar tqajmet kwistjoni dwar il-qlugħ ta’ diversi siġar, f’numru ta’ lokalitajiet f’Malta, biex jagħmlu wisa’  għall-bidu ta’ proġetti infrastrutturali u twessiegħ ta’ toroq. L-ambjentalisti, rappreżentanti minn għaqdiet u  sezzjoni tal-pubbliku wrew it-tħassib tagħhom…
Continue Reading

Neħħew il-pastizzi mill-Mater Dei!

Kienu xi ftit tal-ġimgħat ilu li fuq kull ġurnal, newsportal u l-media soċjali kulħadd kien qed jifraħ li tneħħew il-pastizzi mill-Mater Dei. Mhux biss!! Li wkoll tneħħew l-pasti. Dan sabiex il-poplu Malti jkun aktar b’saħħtu fl-Isptar nazzjonali magħna.  Dlonk kulħadd jikkummenta. Saħansitra fuq it-Times…
Continue Reading

L-Intelliġenza Artifiċjali qed tkun meqjusa bħala “l-elettriku ta’ dan il-millennju”

“Jeħtieġ li jsir investiment serju fl-Intelliġenza Artifiċjali u tinħoloq ekonomija adekwata sabiex l-‘imħuħ’ li jiggradwaw mill-Universita’ ta’ Malta jinżammu f’pajjiżna flok imorru jaħdmu ma’ kumpaniji kbar f’pajjiżi barranin”.  Kliem il-Professur Alexiei Dingli, il-Kap tad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali,  f’intervista li…
Continue Reading

“L-UE mhix kapaċi tindirizza bis-serjeta’ l-kriżi tal-immigrazzjoni” – il-Professur Stephen Calleya

“L-Unjoni Ewropea mhix kapaċi titratta bis-serjeta’ il-kriżi tal-immigrazzjoni illegali. Jien nittama li l-episodju tal-Aquarius jisforza lill-Unjoni Ewropea biex tqum mir-raqda li tinsab fiha u tindirizza l-kriżi sabiex ma nerġgħux nesperjenzaw sitwazzjonijiet redikoli. Dan biex nevitaw…
Continue Reading

“Irrid ġustizzja għal uliedi” – omm u nanna li ġarrbet u għadha ġġarrab it-tbatija u l-faqar

“Jien irrid ġustizzja għal ”. Hekk saħqet Jennifer Borg*, ta’ 40 sena, omm separata ta’ tliet ulied u nanna ta’ tliet neputijiet, li għexet it-tbatija miċ-ċkunija u sal-lum għadha ġġarrab it-tbatija kawża tas-separazzjoni minn mal-eks żewġha.   Jennifer saret omm ta’…
Continue Reading