Archive for Ħarġa 366

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew favur proposta biex tissaħħaħ il-Europol

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qed isejjaħ għal kooperazzjoni akbar f’investigazzjonijiet konġunti bejn pajjiżi tal-UE permezz tal-Europol f’każi serji li jinvolvu ġurnalisti u informaturi li għandhom rwol essenzjali fil-ġlieda kontra…
Continue Reading

Il-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu – Sejħa għall-parteċipazzjoni

Il-Parlament Ewropew nieda uffiċjalment il-website kif ukoll is-sejħa għall-parteċipazzjoni għall-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu. Dan se jirrikonoxxi kull sena l-eċċellenza fil-ġurnaliżmu li jippromwovi jew jiddefendi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni…
Continue Reading