Fit-8 ta’ Ġunju, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE taw l-approvazzjoni finali għar-Regolament tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), li jiswa €99.3 biljun għall-perjodu 2021-2027.

Il-FSE+ huwa wieħed mill-istrumenti ewlenin ta’ finanzjament biex jinvestu fin-nies u biex jgħinu lill-Istati Membri jiksbu l-miri stabbiliti fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Matul is-snin, il-FSE wera li huwa għodda kruċjali biex jippromwovi l-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni. Mill-2014, il-FSE appoġġa ’l fuq minn 33.4 miljun persuna madwar l-UE.

Taħt il-FSE+ il-ġdid, il-pajjiżi kollha tal-UE se jinvestu mill-inqas 25% tar-riżorsi tal-FSE+ tagħhom fl-inklużjoni soċjali u mill-inqas 3% biex jindirizzaw deprivazzjoni materjali. Pajjiżi tal-UE ’l fuq mir-rata medja tal-UE (2017-2019) ta’ żgħażagħ li mhumiex f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ għandhom jiddedikaw mill-inqas 12.5% ​​tar-riżorsi tal-FSE+ tagħhom biex jappoġġjaw l-impjieg taż-żgħażagħ.

Pajjiżi fejn ir-riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali tat-tfal huwa ogħla mill-medja tal-UE (2017-2019) għandhom jużaw mill-inqas 5% tar-riżorsi tal-FSE+ tagħhom biex jindirizzaw din il-kwistjoni. Il-pajjiżi l-oħra kollha tal-UE għandhom jipprogrammaw ammont xieraq biex jappoġġjaw l-impjieg taż-żgħażagħ u jindirizzaw il-faqar tat-tfal. Dan jgħin ukoll biex jiġu implimentati l-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa u l-Garanzija għat-Tfal.