Archive for SEM

Opportunitajiet ta’ finanzjament mill-UE taħt il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni

Il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) huwa l-programm ta’ finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 li jippromwovi l-immaniġġjar effiċjenti tal-flussi ta’ migrazzjoni lejn l-UE kif ukoll isaħħaħ u jiżviluppa strateġija komuni…
Continue Reading

‘L-Unjoni Ewropea iktar aċċessibbli għalik’ – Ġimgħa ta’ Attivitajiet mill-MEUSAC

Bejn it-2 u s-6 ta’ Novembru, il-MEUSAC se ttella’ numru ta’ attivitajiet onlajn biex tippromwovi s-servizzi tagħha li minnhom jibbenefikaw iċ-ċittadini Maltin u Ewropej. L-għan tagħna hu li ninfurmaw u nżidu…
Continue Reading

Il-bini tal-kapaċità dwar it-tixrid u l-isfruttament ta’ riżultati ta’ proġetti provduti mill-MEUSAC

  Wieħed mir-rwoli tal-MEUSAC bħala aġenzija tal-Gvern hu li tipprovdi informazzjoni dwar il-fondi Ewropej. L-implimentazzjoni ta’ proġett finanzjat mill-UE tiġi b’ċertu obbligi, inkluż il-promozzjoni tar-riżultati u l-impatt tal-proġett fuq il-partijiet…
Continue Reading

Id-drittijiet tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet tax-xogħol: iż-żamma ta’ livell minimu komuni

  Wara perijodu ta’ tkabbir madwar l-Unjoni Ewropea, il-pandemija COVID-19 wasslet għal bidliet konsiderevoli fil-mod kif ħafna minna jaħdmu. Iċ-ċirkostanzi bla preċedent biddlu l-mod kif immexxu l-operat tagħna u perċentwal konsiderevoli ta’ impjegati u…
Continue Reading