Archive for Ħarġa 422

Aċċess għall-fondi tal-UE għal proġetti ta’ djalogu soċjali li jinvolvu liż-żgħażagħ

Il-programm Erasmus+ huwa l-istrument ta’ finanzjament ewlieni tal-UE fil-qasam taż-żgħażagħ, li jappoġġa interventi differenti fil-qasam taż-żgħażagħ, inklużi proġetti fil-ħajja demokratika fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE. Jistgħu jiġu appoġġati attivitajiet…
Continue Reading

Il-prezz tal-ikel jibqa’ l-kawża ewlenija fiż-żieda fl-għoli tal-ħajja

Iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel qed tibqa’ tkun ir-raġuni ewlenija wara ż-żieda qawwija fl-għoli tal-ħajja f’Malta li b’rankatura qawwija ’l fuq minn Ġunju tas-sena l-oħra. Din l-istampa inkwetanti ħarġet mill-aħħar statistika dwar…
Continue Reading

Spinta għall-użu tas-sorsi rinnovabbli u fit-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jrid jaċċellera sostanzjalment l-użu tal-enerġija rinnovabbli, u t-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija, sal-2030. Il-MPE reċentement ivvutaw biex jgħollu s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija tal-UE għal 45%…
Continue Reading