Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jrid jaċċellera sostanzjalment l-użu tal-enerġija rinnovabbli, u t-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija, sal-2030.

Il-MPE reċentement ivvutaw biex jgħollu s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija tal-UE għal 45% sal-2030, taħt ir-reviżjoni tad-Direttiva tal-Enerġija Rinnovabbli (RED) – mira appoġġjata wkoll mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-pakkett tagħha “RepowerEU”.

Il-MPE irduppjaw in-numru ta’ proġetti transkonfinali għall-espansjoni tal-elettriku minn riżorsi rinnovabbli għal żewġ proġetti għal kull stat membru. L-Istati Membri bl-ogħla konsum annwali tal-elettriku se jkunu obbligati jadottaw it-tielet proġett sal-2030.

Il-Kumitat jitlob ukoll li l-Istati Membri jistabbilixxu mira indikattiva għal teknoloġija innovattiva tal-enerġija rinnovabbli ta’ mill-inqas 5% tal-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli installata ġdida.

Fis-settur tat-trasport, l-użu tal-enerġiji rinnovabbli għandu jwassal għal tnaqqis ta’ 16% fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra, permezz tal-użu ta’ ishma ogħla ta’ biofuels avvanzati u kwota aktar ambizzjuża għall-fuels rinnovabbli ta’ oriġini mhux bijoloġika bħall-idroġenu.

Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija

F’votazzjoni separata, il-MPE appoġġjaw ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija (EED), il-liġi li tistabbilixxi miri tal-iffrankar tal-enerġija kemm fil-konsum tal-enerġija primarja kif ukoll finali fl-UE.

Il-MPE għollew il-mira tal-UE għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija finali u primarja: L-Istati Membri għandhom b’mod kollettiv jiżguraw tnaqqis tal-konsum tal-enerġija ta’ mill-inqas 40% sal-2030 fil-konsum finali tal-enerġija u 42.5% fil-konsum tal-enerġija primarja meta mqabbla mal-projezzjonijiet tal-2007. Dan jikkorrispondi għal 740 u 960 miljun tunnellata ta’ żejt ekwivalenti (Mtoe) għall-konsum finali u primarju tal-enerġija, rispettivament. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kontribuzzjonijiet nazzjonali biex jintlaħqu dawn il-miri.

Il-miri għandhom jintlaħqu permezz ta’ miżuri fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej, f’setturi differenti – eż. amministrazzjoni pubblika, bini, negozji, data centres.

Iż-żewġ files se jitpoġġew għal votazzjoni mill-Kamra sħiħa matul is-sessjoni plenarja tat-12-15 ta’ Settembru fi Strasburgu.

Sfond

Fl-14 ta’ Lulju 2021 il-Kummissjoni Ewropea adottat il-pakkett ‘Fit for 55’, li tadatta l-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-klima u l-enerġija biex tilħaq l-objettiv il-ġdid tal-UE ta’ tnaqqis minimu ta’ 55% fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) sal-2030. Element wieħed tal-pakkett huwa ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (RED II), li se tgħin lill-UE twettaq il-mira l-ġdida ta’ 55% GHG. Taħt RED II, l-UE hija obbligata li tiżgura li mill-inqas 32% tal-konsum tal-enerġija tagħha jiġi minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli (RES) sal-2030.

Il-pakkett “Fit for 55” jinkludi wkoll riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija (EED), li ġġib id-dispożizzjonijiet tagħha mal-mira l-ġdida ta’ 55 % GHG. L-EED bħalissa tistabbilixxi l-livell ta’ ffrankar tal-enerġija li l-UE trid tagħmel biex tilħaq l-għan miftiehem ta’ 32.5% ta’ titjib fl-effiċjenza enerġetika sal-2030 u l-investiment fis-settur pubbliku, azzjoni biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku, u miżuri oħra biex jgħinu biex ikompli jiġi ffrankat l-enerġija.