Il-Pakkett tar-Rebbiegħa tas-Semestru Ewropew 2022 tal-Kummissjoni Ewropea jipprovdi lill-Istati Membri b’appoġġ u gwida, issa li għaddew sentejn mill-ewwel impatt tal-pandemija tal-COVID-19 u f’nofs l-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna.

Il-pakkett tas-Semestru Ewropew jinkludi Rapporti tal-Pajjiż u Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi tal-Pajjiż għall-Istati Membri tal-UE għall-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi, fiskali, tal-impjiegi u soċjali tal-UE.

Inkluż fil-pakkett, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi wkoll Linji Gwida għall-Impjiegi riveduti għall-Istati Membri kif ġej:

  • Linja gwida 5: It-tisħiħ tad-domanda għax-xogħol.
  • Linja gwida 6: It-titjib tal-provvista tax-xogħol u t-titjib tal-aċċess għall-impjiegi, l-akkwist tul il-ħajja ta’ ħiliet u kompetenzi.
  • Linja gwida 7: It-titjib tal-funzjonament tas-swieq tax-xogħol u l-effettività tad-djalogu soċjali.
  • Linja gwida 8: Il-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs għal kulħadd, it-trawwim tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar.

Ir-reviżjoni qed tiġi proposta lill-Kunsill tal-UE biex jiffoka fuq l-ambjent ta’ wara l-COVID 19, biex it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jsiru soċjalment ġusti, b’reazzjoni għall-invażjoni Russa tal-Ukrajna, bħal miżuri li jippermettu aċċess għas-suq tax-xogħol għan-nies jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna.