Waħda mill-funzjonijiet ta’ SEM bħala aġenzija tal-gvern hija li tipprovdi assistenza lill-organizzazzjonijiet biex ikollhom aċċess għall-fondi tal-UE u tassistihom fl-implimentazzjoni tal-proġetti tagħhom iffinanzjati mill-UE. L-imsieħba soċjali huma grupp ewlieni ta’ organizzazzjonijiet li fil-passat irċevew assistenza minn SEM biex jaċċessaw il-fondi tal-UE.

Il-linja ta’ finanzjament tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) tal-programm tal-Fond Soċjali Ewropew+ issegwi erba’ prijoritajiet politiċi ewlenin, jiġifieri: l-impjiegi u l-ħiliet; is-swieq tax-xogħol u l-mobbiltà; protezzjoni soċjali u inklużjoni attiva; u t-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Taħt proġetti finanzjati permezz ta’ din il-linja ta’ finanzjament, il-partijiet interessati jistgħu jibbenefikaw minn opportunitajiet ta’ networking u attivitajiet ta’ bini ta’ kapaċità. Il-fergħa ta’ finanzjament se tappoġġja wkoll ‘l-esperimentazzjoni tal-politika soċjali’ li twassal għal aktar politiki bbażati fuq l-evidenza, pereżempju permezz ta’ riċerka.

Għal aktar informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE jew aspetti oħra relatati mal-UE, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-SEM fuq 2200 3300, info.sem@gov.mt jew billi żżur sem.gov.mt.