Is-salarju bażiku gross medju annwali ta’ Malta żdied b’€140 biss bejn l-2018 u l-2020 iżda l-ħaddiema rġiel sofrew tnaqqis fid-dħul ekwivalenti għal €308 fis-sena. Dan it-telf fid-dħul ġie kkumpensat b’żieda ta’ €750 fil-pagi annwali tal-impjegati nisa.

Dawn iċ-ċifri ħarġu minn studju pubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li analizza indikaturi ewlenin fid-demografija, is-suq tax-xogħol, l-edukazzjoni, l-ekonomija, it-trasport, it-turiżmu, l-agrikoltura, is-sajd u r-riżorsi ta’ Malta.

Jirriżulta li fuq perjodu ta’ sentejn mill-2018 sal-2020 il-paga bażika medja żdiedet minn €18,773 fis-sena għal €18,913. Dan l-ammont jirrappreżenta d-dħul qabel it-taxxa u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u jeskludi s-sahra, il-bonuses u l-allowances.

L-istatistika tal-NSO tidħol f’aktar dettall u tagħti analiżi reġjonali tas-salarji medji annwali li minnhom jirriżulta li fl-2020 ħaddiema li jgħixu fir-reġjun tal-punent (Ħad-Dingli; Ħal Balzan; Ħal Lija; Ħ’Attard; Ħaż-Żebbuġ; L -Iklin; L-Imdina; L-Imtarfa; Ir-Rabat; Is-Siġġiewi) qalgħu l-ogħla salarji annwali b’€20,845. Dan l-ammont huwa sostanzjalment ogħla miċ-ċifra rispettiva għall-inqas reġjun klassifikat – in-nofsinhar tal-Port il-Kbir (Bormla; Il-Fgura; Floriana; Ħal Luqa; Ħaż-Żabbar; Il-Kalkara; Il-Marsa; Raħal Ġdid; Santa Luċija; L-Isla; Ħal Tarxien; Valletta; Il-Birgu; Ix-Xgħajra) fejn il-paga medja annwali bażika kienet ta’ €17,362 – diskrepanza ta’ €3,483 fis-sena jew €290.25 fix-xahar.

Minn analiżi aktar dettaljata li saret minn Voice of the Workers Weekly ħarġu diskrepanzi reġjonali kbar fil-paga annwali bażika f’sentejn biss. F’dan il-perjodu ħaddiema rġiel fir-reġjun tat-Tramuntana (Ħal Għargħur; Il-Mellieħa; L-Imġarr; Il-Mosta; In-Naxxar; San Pawl Il-Baħar) sofrew tnaqqis drastiku fid-dħul bażiku tagħhom, minn €21,338 fl-2018 għal €19,104 fl-2020 li jfisser tnaqqis ta’ €2,234 fis-sena jew 10.5%. Madankollu, ħaddiema nisa fl-istess reġjun kellhom tnaqqis ferm iżgħar biċ-ċifra annwali rispettiva tkun ta’ €295. L-NSO ma tagħti l-ebda raġuni għal din ix-xejra, għalkemm huwa mifhum li l-Covid-19 kellu impatt speċjalment għall-ħaddiema fl-industrija tat-turiżmu, tal-bejgħ bl-imnut, tal-catering u tad-divertiment. Għalkemm il-ħaddiema rġiel kellhom tnaqqis fis-salarju bażiku annwali tagħhom fir-reġjuni kollha ħlief fil-port tan-Nofsinhar, dan kien ferm aktar limitat u varja bejn €44 f’Għawdex u €659 fir-reġjun tal-Punent.

Interessanti hu l-fatt li l-ħaddiema nisa marru ferm aħjar peress li l-uniċi li kellhom tnaqqis fid-dħul kienu dawk fir-reġjun  tat-tramuntana u fit-tramuntana tal-Port il-Kbir.

Għalkemm ir-rapport tal-NSO ma jkoprix l-2021, dawn iċ-ċifri ma jawgurawx tajjeb għall-ħaddiema peress li din ix-xejra inkwetanti ħabtet maż-żieda qawwija fl-għoli tal-ħajja. Konsegwentement, is-saħħa tal-infiq kienet qed titnaqqar fuq żewġ aspetti – prezzijiet ogħla u dħul aktar baxx.

It-tabella hawn taħt li tiddeskrivi l-varjazzjonijiet reġjonali  fil-paga bażika medja bejn l-2018 u l-2020.

Diff 2018-2020Males  €Females €Total €
Malta and Gozo–           308             750          140
Malta (exc Gozo)–           343             694            98
Southern Harbour             751          1,345          941
Northern Harbour–              27–           143–           64
South Eastern–           110          3,103       1,240
Western–           659             603–        247
Northern–        2,234–           295–     1,257
Gozo and Comino–              44          1,531          656