Archive for Storja Prinċipali

Aktar għarfien biex id-diskriminazzjoni fuq l-eta’ tal-persuna tkun indirizzata mill-aktar fis

  F’konferenza organizzata mill-Kummissjoni Ewropea fi Brussell bejn id-9 u l-10 ta’ Novembru, ġie enfasizzat il-bżonn li jiżdiedu l-isforzi sabiex id-diskriminazzjoni kontra individwi u gruppi ta’ nies minħabba l-eta’ tagħhom…
Continue Reading

Is-sostenibbilta’ tal-pensjonijiet trid tkun indirizzata permezz ta’ policies li jħarsu fit-tul

Is-sostenibbilta’ tal-pensjonijiet u soluzzjonijiet adekwati għalihom, bħall-introduzzjoni  ta’ bonds tal-gvern li jimmaturaw  wara l-irtirar mix-xogħol, kienu ideat interessanti li tqajmu matul seminar dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li kien organizzat…
Continue Reading

Il-Pilastru Soċjali għandu jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies li jaħdmu

Il-UĦM Voice of the Workers, flimkien maċ-Ċentru Ewropew għall-Mistoqsijiet tal-Ħaddiema (EZA) se tlaqqa’ seminar dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali fil-Lukanda Cavalieri, San Ġiljan bejn għada l-Ħamis 23 u l-Ġimgħa 24…
Continue Reading

Is-saltna tad-dritt trid tissaħħaħ b’riformi kostituzzjonali urġenti

F’intervista li ġiet pubblikata fil-gazzetta The Sunday Times tal-Ħadd 29 ta’ Ottubru, il-Prof. Kevin Aquilina, id-Dekan tal-Fakulta’ tal-Liġi, jistqarr li jekk ikun hemm kollass fil-liberta’ tal-espressjoni jkun hemm kollass fis-saltna…
Continue Reading

L-importanza tal-liberta’ tal-espressjoni għat-tisħiħ tal-bniedem

L-assassinju tal-ġurnalista u blogger Daphne Caruana Galizia fis-16 ta’ Ottubru jġiegħlna nistaqsu: għaliex il-liberta’ tal-espressjoni hi daqshekk importanti?  Skont id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-liberta’ tal-espressjoni hi d-dritt ta’ kull individwu…
Continue Reading