Archive for Ħarġa 270

Il-fondi ta’ koeżjoni waħedhom ma jsolvux in-nuqqas ta’ ħaddiema fl-UE

  Il-moviment intern se joħloq bidla radikali fil-popolazzjoni Ewropea sal-2060 sakemm ix-xejriet ma jimmoderawx ruħhom.  Bl-użu ta’ diversi xenarji demografiċi, investigazzjoni ta’ tliet snin mill-Kummissjoni Ewropea u l-Istitut Xjentifiku għall-Analiżi ta’ Sistemi…
Continue Reading

Il-liberta’ tal-espressjoni għandha tissaħħaħ iżjed mhux tiġi mxekkla

  Il-media ħielsa, indipendenti u pluralistika, ibbażata fuq il-liberta’ tal-informazzjoni u l-espressjoni, hi element prinċipali ta’ kull demokrazija li tiffunzjona. Il-liberta’ tal-media hi fil-fatt essenzjali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem l-oħrajn kollha. Stejjer dwar diskriminazzjoni, korruzzjoni…
Continue Reading