Archive for Ħarġa 273

L-UE tipproteġi

  Fi sforz biex tippromwovi aktar il-ħidma li ssir mill-UE fil-qasam tas-sigurta’, l-UE nediet kampanja bl-isem ta’ l-UE Tipproteġi. L-iskop prinċipali ta’ din il-kampanja hu li titfa’ id-dawl fuq ix-xogħol imwettaq fl-oqsma tas-sigurta’, is-saħħa ambjentali…
Continue Reading

L-importanza tal-appoġġ soċjali fil-post tax-xogħol

  L-appoġġ soċjali fil-post tax-xogħol hu aspett importanti ta’ tim b’saħħtu. Meta nafdaw lil xulxin nistgħu noħolqu sens ta’ fiduċja u għaqda filwaqt li nikkontribwixxu għal kultura pożittiva fix-xogħol.  Kultura ta’ appoġġ soċjali fil-post tax-xogħol…
Continue Reading

Il-konġestjoni tat-traffiku se tibqa’ magħna

Minkejja l-isforzi biex jinkoraġġixxu bidla għal trasport sostenibbli, il-konġestjoni tat-traffiku hi spiss iċ-ċentru ta’ dibattiti dwar il-mobbilta’.  Id-domanda għall-karozzi żdiedet b’mod sinifikanti matul dawn l-aħħar ħames snin. Skont statistika provduta mill-Uffiċċju Nazzjonali…
Continue Reading