Archive for Editorjal

Soċjeta’ mingħajr ġustizzja soċjali tmut

  Jum il-Ħaddiem hi festa bi tradizzjoni partikulari ħafna għalina l-Maltin, li nbidlet maż-żmien imma li dejjem ipprovat tispira lill-ħaddiema fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-protezzjoni reċiproka u fil-prinċipju tas-solidarjeta’.  Wieħed mill-prinċipji mħaddna minn din il-union hi l-lealta’. Union taħdem u tistinka sabiex iġġib l-għaqda u…
Continue Reading

Aktar ugwaljanza bejn is-sessi fis-settur tal-media

Studju li sar mill-European Institute for Gender Equality sab li n-nisa huma f’minoranza fir-rwoli kollha tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-organizzazzjonijiet  tal-media Maltin.   L-istudju jiddeskrivi l-industrija tal-media f’Malta bħala waħda fejn in-nisa iħabbtu wiċċhom ma’ ostakli sistematiċi għall-avvanz tagħhom f’karigi eżekuttivi. Parteċipanti li ħadu sehem…
Continue Reading

Il-qawwa tar-responsabbilta’

Li tkun kontabbli ta’ għemilek hu sinjal kruċjali ta’ maturita’  morali. Mhux ta’ b’xejn li r-responsabbita’ hi wieħed mill-pilastri prinċipali ta’ karattru sod fil-bniedem.  Ħafna persuni, partikularment uħud mill-politiċi jew oħrajn f’karigi eżekuttivi qed jevitaw il-piżijiet abbinati biex wieħed ikun kontabbli. Nammettu lkoll li…
Continue Reading