Skont statistika tal-EU SILC 2022 id-dħul medjan (median income) f’Malta huwa ta’ €18,155 fis-sena. Konsegwentement, meta wieħed iqis is-suq tax-xogħol tagħna, bħalissa hemm madwar 147,000 ħaddiem li d-dħul tagħhom jaqa’ taħt dan il-livell. Tali konsiderazzjoni hija rilevanti fil-kuntest tad-dibattitu dwar il-ħtieġa li nżidu l-ħiliet u nħarrġu l-ħaddiema. Kemm huwa realistiku għal impjegat li diġà qed jitħabat biex ilaħħaq mal-ħajja, speċjalment f’dan il-mument li fih l-għoli tal-ħajja splodiet, jikkunsidra bis-serjetà li jagħmel xi kors ta’ taħriġ? Probabbilment, l-unika ħaġa li jikkunsidraw hi kif itejbu d-dħul tagħhom billi jfittxu xogħol part-time? Għalhekk, il-kunċetti ta’ corporate learning, taħriġ u titjib fil-ħiliet jiġu kważi irrilevanti jew sempliċiment kastelli fl-arja.

Din hija r-raġuni għaliex il-gvern għandu jniedi inċentivi biex jippromwovi t-tagħlim fost dawk bi dħul baxx jekk verament jemmen fuq il-ħtieġa li jissaħħu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol u titnaqqas l-inugwaljanza fid-dħul. Hemm diversi proposti ta’ min jikkunsidra biex jintlaħaq dan l-għan:

Programmi ta’ taħriġ issussidjati b’kollaborazzjoni mal-unions: Il-Gvern jista’ jistabbilixxi u jiffinanzja programmi ta’ taħriġ iddisinjati speċifikament għal ħaddiema bi dħul baxx. Dawn il-programmi jistgħu jkopru firxa wiesgħa ta’ ħiliet, mil-litteriżmu bażiku u l-matematika għal ħiliet tekniċi avvanzati meħtieġa f’industriji speċifiċi. Billi jissussidjaw l-ispiża tat-taħriġ, il-gvernijiet jagħmluha aktar affordabbli u aċċessibbli għal individwi bi dħul baxx. L-unions li diġà għandhom il-fergħa edukattiva tagħhom, jistgħu ikunu involuti permezz ta’ diversi inċentivi.

Inċentivi fiskali għal min iħaddem: Il-Gvern jista’ jipprovdi inċentivi fiskali lill-kumpaniji li jinvestu fit-taħriġ u l-iżvilupp tal-impjegati, partikularment għal ħaddiema bi dħul baxx. Dawn l-inċentivi jistgħu jieħdu l-forma ta’ krediti ta’ taxxa, tnaqqis, jew benefiċċji finanzjarji oħra, li jħeġġu lin-negozji jipprijoritizzaw it-taħriġ bħala parti mill-kultura tat-tagħlim.

Skejjel vokazzjonali: Dawn joffru programmi ta’ taħriġ affordabbli li huma aċċessibbli għal individwi bi dħul baxx. Il-gvern jista’ jallokaw fondi lil dawn l-istituzzjonijiet biex jespandu l-korsijiet u jżidu l-kapaċità, u jiżguraw li aktar individwi jkollhom aċċess għal edukazzjoni u taħriġ ta’ kwalità.

Programmi ta’ Apprentistat: Programmi bħal dawn jistgħu jipprovdu opportunità għall-akkwist ta’ ħiliet u l-kisba ta’ esperjenza ta’ xogħol siewja. Il-Gvern jista’ jissieħeb ma’ min iħaddem biex joħloq u jespandi opportunitajiet ta’ apprendistat, billi joffri inċentivi finanzjarji kemm lil min iħaddem kif ukoll lill-apprendisti biex jagħmlu dawn il-programmi aktar attraenti.

Riżorsi ta’ tagħlim onlajn: Il-Gvern jista’ jappoġġa l-iżvilupp ta’ pjattaformi u riżorsi ta’ tagħlim onlajn, biex jagħmilha aktar faċli għal ħaddiema bi dħul baxx biex jaċċessaw kontenut edukattiv. Dawn il-pjattaformi jistgħu joffru korsijiet b’xejn jew bi prezz baxx, u l-gvern jista’ jipprovdu sussidji jew vawċers biex itaffi l-ispejjeż.

Sħubija bejn il-Gvern u l-Privat: Sforzi kollaborattivi bejn il-gvern u s-settur privat jistgħu jirriżultaw fi programmi innovattivi ta’ tagħlim. Il-Gvern jista’ jinċentiva lin-negozji biex jissieħbu ma’ istituzzjonijiet edukattivi jew organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ biex joħolqu inizjattivi ta’ taħriġ imfassla għall-ħtiġijiet ta’ ħaddiema bi dħul baxx.

Dawn l-inizjattivi jistgħu joħolqu suq tax-xogħol aktar inklussiv, imħarrġa aħjar, jonqsu d-differenzi fid-dħul u jissaħħaħ it-tkabbir ekonomik. L-inċentivi ta’ tagħlim fost dawk bi dħul baxx huma investiment biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-individwi u l-pajjiż kollu kemm hu.