Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija serje ta’ dibattiti u diskussjonijiet immexxija miċ-ċittadini, li se tibqa’ sejra sar-rebbiegħa tal-2022. Din l-inizjattiva hi opportunità biex ċittadini tal-UE jaqsmu l-ideat tagħhom u jgħinu fit-tfassil tal-futur tal-Ewropa skont numru ta’ prijoritajiet u sfidi.

Iċ-ċentru ewlieni tal-Konferenza huwa l-Pjattaforma Diġitali b’lingwi differenti li permezz tagħha ċ-ċittadini jistgħu jaqsmu l-ideat tagħhom, jiddiskutu ma’ oħrajn u jieħdu sehem f’avvenimenti tematiċi. Il-kontribuzzjonijiet mill-pjattaforma se jidħlu fl-hekk imsejħa Panels taċ-Ċittadini u Plenarji tal-Konferenzi.

Il-Bordijiet taċ-Ċittadini, magħmulin minn 200 rappreżentant taċ-ċittadini magħżula mill-Istati Membri, se jiddiskutu dak li qed jistennew mill-Konferenza mal-ko-presidenti tal-istituzzjonijiet tal-UE. Żgħażagħ bejn 16 u 25 sena se jiffurmaw terz ta’ kull bord.

Il-bordijiet se jidħlu fil-Plenarji tal-Konferenza, komposti minn rappreżentanti mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlamenti nazzjonali u ċ-ċittadini. Il-plenarji se jiddiskutu ideat li joħorġu mill-Bordijiet taċ-Ċittadini u l-Pjattaforma Diġitali.

Il-proposti mill-plenarji mbagħad jitfasslu f’rapport li jiġi ppubblikat fuq il-Pjattaforma Diġitali.