Fil-15 ta ’Ottubru, il-Kunsill tal-Ministri tax-Xogħol tal-UE, approvaw il-qafas strateġiku dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol fid-dawl ta’ bidliet importanti fosthom il-popolazzjoni li qed tixjieħ.

L-isfidi sinifikanti li qed tiffaċċja d-dinja tax-xogħol, jheddu l-istabbiltà tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi ta’ protezzjoni soċjali tal-UE. Livell għoli ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol huwa vitali biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet billi jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet tax-xogħol jagħmlu x-xogħol sostenibbli għal kulħadd għaliex jgħinu lill-ħaddiema jibqgħu fid-dinja tax-xogħol.

Il-Ministri, fost affarijiet oħra, enfasizzaw li l-Qafas Strateġiku tal-UE Dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2021-2027 se jgħin biex jiġi żgurat li l-istandards tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-dinja tax-xogħol li qed tinbidel, billi fost l-oħrajn jimminimizzaw ir-riskji tax-xogħol.

Il-fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ ifisser riskju li jonqsu l-ħaddiema u għalhekk inqas nies jikkontribwixxu għas-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħna. Huwa għalhekk li qed niffukaw biex jitħarsu l-kundizzjonijiet tax-xogħol biex kemm jista’ jkun intaffu dan it-tnaqqis.