Archive for Ħarġa 384

Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2021-2027

Fil-15 ta ’Ottubru, il-Kunsill tal-Ministri tax-Xogħol tal-UE, approvaw il-qafas strateġiku dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol fid-dawl ta’ bidliet importanti fosthom il-popolazzjoni li qed tixjieħ. L-isfidi sinifikanti li qed…
Continue Reading

Il-MPE jopponu ‘kompetizzjonijiet separati’ u jappellaw għal sport ibbażat fuq il-valuri tal-UE

L-UE għandha tinvolvi ruħha aktar fl-isport biex tinkoraġġixxi mudell aktar ġust skont il-valuri tagħha tal-inklussività u l-ġustizzja. F’rapport adottat mill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni b’29 vot favur, wieħed kontra u astensjoni…
Continue Reading