“Jeħtieġ li jsir investiment serju fl-Intelliġenza Artifiċjali u tinħoloq ekonomija adekwata sabiex l-‘imħuħ’ li jiggradwaw mill-Universita’ ta’ Malta jinżammu f’pajjiżna flok imorru jaħdmu ma’ kumpaniji kbar f’pajjiżi barranin”. 

Kliem il-Professur Alexiei Dingli, il-Kap tad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali,  f’intervista li saritlu minn Voice of the Workers dwar l-importanza tal-Intelliġenza Artifiċjali llum u fil-ġejjieni.  

“Hawn nuqqas ta’  madwar 600 speċjalist fl-Informatika”

Il-Professur Dingli saħaq li ħafna nies qed  jaraw u jqisu l-intelliġenza artifiċjali bħala “l-elettriku ta’ dan il-millennju”. Dan għax din is-sistema se ssib postha f’kull ħaġa u kullimkien tant li għada pitgħada se tolqot il-ħajja ta’ kulħadd. 

Il-Professur Dingli fisser li fejn tidħol l-Intelliġenza Artifiċjali, f’Malta diġa’ hemm numru ta’ inizjattivi għaddejjin anki mal-industrija. Id-Dipartiment  tal-Intelliġenza Artifiċjali fl-Universita’ ta’ Malta qed jispeċjalizza f’diversi oqsma, bħal, il-computer vision u l-
Intelliġenza fil-logħob.  

Mistoqsi jekk hemmx  interess fost l-istudenti universitarji biex  jistudjaw l-Intelliġenza Artifiċjali, il-Professur Dingli wieġeb fl-affermattiv u spjega li 50 fil-mija tal-istudenti li qed jistudjaw biex jiskbu lawrija ta’ Masters fit-Tekonoloġija tal-Informazzjoni qed jispeċjalizzaw proprju fl-Intelliġenza Artifiċjali. 

Dan għax hu suġġett li llum qed jidħol f’kollox u jmiss ma’ ħafna kumpaniji. Hu qal li  hemm fabbriki li jużaw l-Intelliġenza Artifiċjali biex tmexxi l-operat tax-xogħol, biex tissolva l-problema tal-ħela u  biex is-sistemi  jkunu monitorjati”. 

Il-Professur Dingli fakkar li l-Intelliġenza Artifiċjali  hi programm li qatt ma ‘jorqod’; għandek sistema li l-ħin kollu għaddejja, ma tiħux żballj u  tiggarantilek riżultati tajbin. 

Il-Kap tad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali qal li għall-bidu se  jkun hemm numru ta’ spejjeż biex is-sistema tal-Intelliġenza Artifiċjali tinbena. Imma ladarba l-istruttura tkun mibnija, din tibqa’ għaddejja u tagħti r-riżultati mixtieqa.  

Settur ieħor li  hu  kbir ħafna hu dak tal-Big Data. Diversi kumpaniji tant  qed  ikollhom informazzjoni,  li mhux qed jirnexxilhom jipproċessawha. Għaldaqstant id-Dipartiment  tal-Intelliġenza Artifiċjali qed jipprovdi programmi (algorittmi) biex jgħinu fl-ipproċessar tal-informazzjoni  b’mod awtomatiku.  

Hu stqarr  li d-Dipartiment immexxi minnu fl-Università’ ta’ Malta qed jaħdem ħafna fuq diversi livelli sabiex Malta wkoll tkun protagonista f’dan il-qasam. Il-Professur Dingli qal li, fuq livell nazzjonali, hawn nuqqas ta’  madwar 600 speċjalist fl-Informatika. Dan ifisser li mill-Universita’ ta’ Malta mhux qed joħorġu biżżejjed gradwati mħarrġa  f’dan is-settur.  

Barra minn hekk, hu jżur  l-industriji u jfiehem lin-nies kif l-Intelliġenza Artifiċjali tista’ tgħinhom  biex jisfruttaw il-vantaġġi tagħhom. Grazzi għal  dan ix-xogħol, id-Dipartiment  tal-Intelliġenza Artifiċjali qed jirnexxilha tagħmel ftehim ma’ kumpaniji differenti biex issir riċerka bl-iskop li jkollhom numru ta’ vantaġġi, fosthom dawk ekonomiċi. 

Imma  biex it-tagħlim tal-Intelliġenza Artifiċjali fl-Universita’ jagħmel progress, jeħtieġu diversi riżorsi. 

Hu żied li f’Malta m’aħniex qed nikkompetu biss bejnietna imma qed nikkompetu ma’ pajjiżi barranin.  

k, il-Professur Alexiei Dingli tkellem dwar il-Blockchain u l-utilita’ tagħha għall-ħaddiema Maltin u għall-pajjiż b’mod ġenerali. Hu qal li  l-Blockchain se  tintuża bħala l-bażi ta’ ħafna sistemi u s’issa għadna mhux qed napprezzaw il-bżonn tagħha.  

“Minn hawn u ftit snin  oħra l-ħaddiema Maltin se jibdew iħossu lilha u l-effetti tagħha”, sostna l-Professur Dingli filwaqt li żied li “ma ninsewx li hemm ħafna teknoloġiji li jaħdmu bil-Blockchain bħal il-cryptocurrency”.  

Applikazzjonijiet interessanti ħafna għas-snin li ġejjin, kompla l-Professur Dingli, huma s-smart contracts fejn jinqata’ il-middleman bl-iskop li ma  jkunx  hemm bżonn li żewġ partijiet imorru quddiem nutar sabiex isir kuntratt.  

Hu temm li fiż-żmien li ġej se nkunu qed naraw differenzi kbar fil-mod kif naħdmu – differenzi għall-aħjar iżda fejn  l-importanti hu li dawn l-applikazzjonijiet jgħaddu u jinżlu għal-livell tan-nies.  

 

“Ħafna nies qed  jaraw l-intelliġenza artifiċjali bħala “l-elettriku ta’ dan il-millennju”