Archive for Ħarġa 214

Regolamenti ġodda dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sewwieqa

Regolamenti Ewropej dwar ħaddiema li jintbagħtu jaħdmu f’pajjiżi oħrajn, ibbażati fuq “ħlas indaqs għall-istess xogħol”, se japplikaw għat-twassil ta’ oġġetti  b’kull mezz ta’ trasport. Dan skont emendi approvati mill-Kumitat tat-Trasport…
Continue Reading

Il-Programm InvestEU

  Għall-Budget li jmiss tal-UE 2021-2027, il-Kummissjoni qed tipproponi li toħloq il-Programm InvestEU, fejn se tressaq il-budget Ewropew fl-għamla ta’ self u garanziji taħt  kappa waħda.  InvestEU se jġib  flimkien diversi programmi finanzjarji li huma…
Continue Reading

L-Intelliġenza Artifiċjali qed tkun meqjusa bħala “l-elettriku ta’ dan il-millennju”

“Jeħtieġ li jsir investiment serju fl-Intelliġenza Artifiċjali u tinħoloq ekonomija adekwata sabiex l-‘imħuħ’ li jiggradwaw mill-Universita’ ta’ Malta jinżammu f’pajjiżna flok imorru jaħdmu ma’ kumpaniji kbar f’pajjiżi barranin”.  Kliem il-Professur Alexiei Dingli, il-Kap tad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali,  f’intervista li…
Continue Reading

Is-soċjeta’ tal-lum qed iġġiegħlna nkunu insensittivi?

In-nies ma jitwieldux bil-mibegħda lejn ħaddieħor. Ma jitwieldux bid-disrispett lejn l-emozzjonijiet tal-persuni li jgħixu madwarhom, u ma jitilgħux bil-ħeġġa biex iweġġgħu jew joqtlu. Mhux fin-natura tal-bniedem li jieħu pjaċir jaħqar lil ħaddieħor, jew li jħossu indifferenti meta jara t-tbatija jew…
Continue Reading