Fit-30 ta’ Novembru l-MEUSAC u l-Aġenda tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea (EUPA) organizzaw b’mod konġunt avveniment ta’ valorizzazzjoni tal-Programm Erasmus +. L-iskop tal-avveniment  kien biex jippromwovi l-opportunitajiet li hemm disponibbli taħt il-Programm Erasmus + għas-sena d-dieħla. 

Rappreżentanti mill-MEUSAC u mill-EUPA għamlu preżentazzjonijiet dwar il-bidliet prinċipali introdotti fil-Gwida tal-Programm 2018, fosthom l-introduzzjoni mill-ġdid tal-alleanzi tal-ħiliet fis-settur, sħubija tal-iskola u proġetti tal-volontarjat. Preżentazzjoni oħra ffukat fuq il-vantaġġi u l-iżvantaġġi għall-applikazzjoni ta’ fondi tal-Erasmus +. Bħala l-aġenzija nazzjonali ta’ Malta għall-Erasmus +, il-EUPA tat l-esperjenza tagħha dwar kif il-proġetti jiksbu l-fondi, filwaqt li l-MEUSAC tat sehemha fuq l-esperjenza tagħha dwar il-prinċipji kif wieħed jagħmel abbozz ta’ proposta għal proġett  kompetittiv. 

Fi tmiem l-avveniment, il-benefiċjarji tal-fondi minn Erasmus + qassmu l-esperjenza tagħhom dwar l-implimentazzjoni tal-proġetti. Dawn il-benefiċjarji inkludew lil JEF Malta, li kienet megħjuna darbtejn mill-MEUSAC sabiex il-fondi għal proġetti dwar id-Djalogu Soċjali jkunu assigurati. B’hekk l-istudenti jkunu qrib min jieħu d-deċiżjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ. Għal informazzjoni dwar il-programm ta’ finanzjar Erasmus +, ikkuntattja lil MEUSAC fuq 22003300 jew żur is-sit funding.meusac@gov.mt.