Strutturi u proċessi ta’ djalogu soċjali effettivi jistgħu jwasslu għal soluzzjoni ta’ kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali importanti, javvanzaw il-paċi u l-istabbiltà soċjali u industrijali u jagħtu spinta lill-progress ekonomiku fost oħrajn.

SEM jikkontribwixxi għad-djalogu soċjali f’Malta billi jinforma u jinvolvi sħab soċjali, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet pubbliċi u privati ​​dwar il-politika u l-proposti leġislattivi tal-UE, biex jinkoraġġixxu l-feedback tagħhom lill-awtoritajiet rilevanti.

Uffiċjali tal-Aġenzija jipparteċipaw ukoll f’laqgħat tal-imsieħba soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali biex jipprovdu aġġornamenti fil-fond tal-istrateġiji fit-tul u l-proposti leġiżlattivi tal-UE.

Fid-dawl ta’ dan, SEM bħalissa qed timplimenta proġett intitolat Promozzjoni ta’ Djalogu Soċjali Aħjar f’Malta li permezz tiegħu l-Aġenzija se torganizza laqgħa online ma’ tliet imsieħba soċjali Norveġiżi biex tikseb għarfien prattiku dwar il-mudell Norveġiż ta’ djalogu tripartitiku u tippubblika rapport li jiddeskrivi sitwazzjoni attwali ta’ djalogu soċjali fiż-żewġ pajjiżi (Malta u n-Norveġja) u tipprovdi rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb id-djalogu soċjali f’Malta.

Dan il-proġett huwa appoġġjat min-Norveġja permezz tal-Għotjiet Norveġiżi 2014-2021, fil-qafas tal-Programm “Djalogu Soċjali – Xogħol Deċenti”.

Għal aktar informazzjoni dwar dan il-proġett ikkuntattja lil SEM fuq info.sem@gov.mt

jew 22003300.