Archive for Ħarġa 372

Korp ta’ Etika Indipendenti: it-titjib tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE

Korp ġdid tal-Etika tal-UE jkun jista’ jibda investigazzjonijiet dwar kunflitti ta’ interess possibbli jew każijiet li jinvolvu Kummissarji, MPE u membri tal-istaff. F’rapport approvat mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, il-MPE spjegaw il-fehmiet…
Continue Reading