Korp ġdid tal-Etika tal-UE jkun jista’ jibda investigazzjonijiet dwar kunflitti ta’ interess possibbli jew każijiet li jinvolvu Kummissarji, MPE u membri tal-istaff.

F’rapport approvat mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, il-MPE spjegaw il-fehmiet tagħhom dwar it-twaqqif ta’ Korp ta’ Etika tal-UE indipendenti. Il-Korp il-ġdid tal-Etika tal-UE jipproponi u jagħti pariri dwar ir-regoli tal-etika għall-Kummissarji, il-MPE u l-persunal tal-istituzzjonijiet parteċipanti, qabel, matul u f’xi każijiet wara t-terminu tal-kariga jew l-impjieg tagħhom. Dan il-Korp il-ġdid iqajjem kuxjenza u jipprovdi gwida dwar kwistjonijiet etiċi, kif ukoll ikollu rwol ta’ konformità u konsultattiv bil-kapaċità li joħroġ rakkomandazzjonijiet, inkluż dwar kunflitti ta’ interess. Dan jaħdem f’kollaborazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u korpi u aġenziji kompetenti oħra tal-UE, bħall-OLAF u l-EPPO.

Ikun japplika definizzjoni uniformi ta’ “kunflitt ta’ interess”, li għandha tiġi definita bħala kunflitt bejn id-dmir pubbliku (jiġifieri responsabbiltà professjonali u uffiċjali) u interessi privati, li fihom l-uffiċjal pubbliku jew dak li jieħu d-deċiżjonijiet għandu interessi privati ​​li jistgħu jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq it-twettiq tal-attivitajiet u d-deċiżjonijiet fir-responsabbiltà tagħhom.

Il-MPE jipproponu ftehim inter-istituzzjonali biex jitwaqqaf il-korp il-ġdid għall-Parlament u l-Kummissjoni, li jkun miftuħ għall-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi kollha tal-UE.

Investigazzjonijiet

Il-Korp tal-Etika tal-UE għandu jkollu d-dritt li jibda investigazzjoni ibbażata fuq informazzjoni riċevuta minn partijiet terzi, bħal ġurnalisti, NGOs, whistle-blowers jew l-Ombudsman Ewropew – billi juża l-anonimità fejn xieraq. Filwaqt li d-dmir li tiddeċiedi dwar kunflitti ta’ interess tal-Kummissarji nominati qabel is-seduti ta’ smigħ jibqa’ kompetenza tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Korp tal-etika propost għandu jkun jista’ jaċċessa dokumenti amministrattivi, biex jgħin lill-Kumitat jiddeċiedi. Ix-xogħol tal-Korp ikun ukoll komplementari għad-dritt ta’ inkjesta tal-Parlament.

Kompożizzjoni

Il-Korp għandu jinkludi disa’ membri, tlieta kull wieħed għall-Kummissjoni u l-Parlament, u tlieta minn fost imħallfin tal-
Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, eks-membri tal-Qorti tal-Awdituri, u eks Ombudsmen tal-UE. L-eks MPE u l-Kummissarji m’għandhomx jagħmlu aktar minn terz tal-membri, li jkunu mġedda b’terz kull sentejn.

Sfond

Qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019, il-kandidati ewlenin kollha għall-pożizzjoni ta’ President tal-Kummissjoni Ewropea iffirmaw wegħda favur it-twaqqif ta’ Korp ta’ Etika Indipendenti komuni għall-istituzzjonijiet kollha tal-UE. Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen għamlet l-istess wegħda qabel l-elezzjoni tagħha u fdat il-kompitu lill-Viċi President Věra Jourová.