Archive for Ħarġa 225

Prodotti aktar sikuri: jiżdiedu l-kontrolli u l-ispezzjonijiet biex il-konsumaturi jkunu protetti

  Regoli biex jassiguraw verifiki aħjar u s-sigurta’ tal-oġġetti mibjugħa fl-UE kienu approvati mill-Kumitat tas-Suq Intern dan l-aħħar.  Il-Pakkett  tal-Oġġetti jkopri żewġ proposti leġislattivi: waħda dwar il-konformita’ u l-infurzar u…
Continue Reading

Crowdfunding: għajnuna lill-investituri u negozji biex jaħtfu l-potenzjal tagħhom

Studji tal-Eurostat minn madwar l-UE jindikaw li l-kisba ta’ finanzjar estern hi ostaklu prinċipali għal start-ups kummerċjali madwar  il-gruppi soċjo-demografiċi kollha. Minbarra l-użu ta’ finanzjar individwali, is-sorsi prinċipali ta’ appoġġ finanzjarju jiġu fl-għamla ta’…
Continue Reading

Aktar leave tal-maternita’ ifisser riżultati aħjar fl-eżamijiet għal uħud mit-tfal

Happy baby playing with toy blocks in the kindergarten. Leave itwal u mħallas tal-maternita’ u tal-paternita’ joffri opportunita’ lill-ġenituri sabiex iqattgħu aktar  ħin mat-trabi tagħhom. Skont riċerka ġdida, il-benefiċċji edukattivi għall-ulied ivarjaw ħafna, u…
Continue Reading